Naga Markets • Opublikowano wyniki raportu dotyczącego stosowania wybranych Dobrych Praktyk, przygotowanego przez Navigator Capital Group we współpracy z GPW
 • W badaniu wzięło udział 416 spółek notowanych na warszawskiej Giełdzie (według stanu na koniec sierpnia 2017 r.)
 • Jak wskazuje raport, coraz więcej firm stawia na najwyższe standardy w zakresie dywidendy, prowadzenia komunikacji i relacji z akcjonariuszami, co wspomaga spółki w kreowaniu prawidłowych relacji inwestorskich

Raport Navigator Capital to kompleksowe opracowanie na temat dobrych praktyk stosowanych wśród firm notowanych na warszawskim parkiecie – w zakresie zagadnień dotyczących publikacji raportów rocznych, organizacji zwyczajnego walnego zgromadzenia czy wypłat dywidendy. Jak wynika z danych zebranych przez autorów raportu, ogromna większość spółek z GPW postępuje zgodnie z regulacjami giełdowymi. Jednak wielu emitentów wykorzystuje maksymalne terminy lub przekracza daty wynikające z dobrych praktyk określonych przez Giełdę – i to mimo wcześniejszych deklaracji co do ich przestrzegania.

Kwestią, o którą warto zadbać, jest także moment wypłaty dywidendy. Choć ponad 90% spółek, które wypłaciły dywidendę za 2016 r., wyznaczyło terminy dywidendy z poszanowaniem zasady IV.Z.16 DPSN (okres przypadającym pomiędzy dniem dywidendy a terminem wypłaty dywidendy nie był dłuższy niż 15 dni roboczych), część podmiotów – mimo deklaracji stosowania ww. zasady szczegółowej – nie podało żadnego uzasadnienia naruszenia tej zasady.

– Przygotowany przez Navigator Capital Group raport wskazuje z jednej strony, że wśród notowanych spółek jest wielu emitentów, którzy w sposób odpowiedzialny i rzetelny podchodzą do kształtowania relacji inwestorskich. Z drugiej strony, na rynku giełdowym funkcjonuje wciąż sporo spółek, które w niewystarczającym stopniu traktują zasady i rekomendacje zawarte w Dobrych Praktykach jako narzędzia kreowania dobrych relacji inwestorskich. Statystyki stosowania Dobrych Praktyk przez emitentów giełdowych wskazują jednak na to, że rosnąca liczba spółek przekonuje się że wyższe, niż te wynikające z przepisów prawa standardy prowadzenia komunikacji, relacji z akcjonariuszami czy też w zakresie dywidendy są efektywnym narzędziem kreowania dobrych relacji inwestorskich i tym samym maksymalizacji korzyści wynikających z posiadania statusu spółki giełdowej. Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW w brzmieniu obowiązującym od 2016 roku są dla Giełdy istotnym narzędziem zwiększania jakości relacji spółek giełdowych z inwestorami, która to jakość jest jednym z czynników definiujących dojrzałość rynku kapitałowego – powiedział Janusz Sochański z Działu Emitentów Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Podsumowanie i najważniejsze wnioski z raportu:

 • Przeciętny dla rynku okres pomiędzy dniem publikacji raportu rocznego za 2016 r. a dniem wypłaty dywidendy w 2017 r. wyniósł 112 dni tj. równo 16 tygodni.
 • Ponad 90% spółek, które wypłaciły dywidendę za 2016 r., wyznaczyły terminy dywidendy z poszanowaniem zasady IV.Z.16 DPSN – co oznacza, że okres przypadający pomiędzy dniem dywidendy a terminem wypłaty dywidendy nie był dłuższy niż 15 dni roboczych.
 • Spółki, które w 2017 r. zadecydowały o wypłacie dywidendy w transzach co do zasady stosowały zasadę IV.Z.16 DPSN tj. – w odniesieniu do pierwszej transzy dywidendy, okres pomiędzy dniem dywidendy a wypłatą raty wyniósł nie więcej niż 15 dni roboczych.
 • Spółki, które zdecydowały się na publikację raportu za IV kw. 2016 r., raport roczny za 2016 r. przekazały przeciętnie o ponad miesiąc później niż spółki, które nie publikowały raportu za IV kw. 2016 r.
 • Podejmowanie przez 75% zarządów spółek rekomendacji co do wypłaty dywidendy przynajmniej na 2 miesiące przed dniem ZWZ należy ocenić pozytywnie. Akcjonariusze mają wystarczająco czasu, aby świadomie podjąć decyzję co do głosowania lub złożyć alternatywny wniosek co do wypłaty dywidendy; wyróżnikiem jest zawarcie w rekomendacji zarządu także daty dywidendy i daty wypłaty dywidendy.
 • W blisko 45% przypadków rady nadzorcze odnoszą się do rekomendacji zarządów w zakresie wypłaty dywidendy jeszcze tego samego dnia
 • Ponad 3/4 badanych spółek odłożyło zwołanie ZWZ na ok 7-12 tygodni po publikacji raportu rocznego
 • Co czwarta spółka opublikowała raport roczny za 2016 r. w innym terminie niż pierwotnie deklarowała; blisko dwa razy więcej spółek opóźnia publikację niż przyspiesza.


Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here