Naga MarketsDom Maklerski Pekao znajdował się na liście ostrzeżeń publicznych od końca 2016 roku. Trafił na nią za sprawę z 2012 roku, kiedy to przez kilka miesięcy jednostka miała dokonywać czynności doradztwa inwestycyjnego bez odpowiednich zezwoleń Komisji Nadzoru Finansowego. Dziś DM Pekao został usunięty z listy regulatora. 


Na listę ostrzeżeń publicznych Komisji trafiają podmioty wobec których regulator złożył zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do prokuratury.

Dom Maklerski Pekao miał dopuścić się naruszenia zapisów ustawy o obrocie instrumentami finansowymi – konkretnie artykułu 178.

Kto bez wymaganego zezwolenia lub upoważnienia zawartego w odrębnych przepisach albo nie będąc do tego uprawnionym w inny sposób określony w ustawie, prowadzi działalność w zakresie obrotu instrumentami finansowymi, podlega grzywnie do 5.000.000 zł.

Jak informuje KNF “zgodnie z art. 6b ust. 7 ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym Komisja usuwa informację zamieszczoną na liście ostrzeżeń publicznych KNF w przypadku prawomocnej odmowy wszczęcia postępowania przygotowawczego, prawomocnego umorzenia postępowania przygotowawczego albo wydania przez sąd prawomocnego orzeczenia kończącego postępowanie karne innego niż wyrok skazujący lub wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne, na pisemny wniosek podmiotu, w związku z działalnością którego zostało złożone zawiadomienie”.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here