Naga MarketsZgodnie z raportem datowanym na 21 listopada, dom maklerski Banku Ochrony Środowiska podniósł rekomendację fundamentalną Inter Cars do „kupuj” oraz rekomendację relatywną do „przeważaj”. Kurs spółki w horyzoncie dwunastu miesięcy nadal prognozowany jest na poziomie 293,3 zł za akcję.

Podwyższamy nasze rekomendacje: długoterminową fundamentalną do Kupuj (poprzednio Trzymaj) i krótkoterminową relatywną do Przeważaj (poprzednio Neutralnie). Wyniki Spółki w III kw. br. okazały się słabsze w porównaniu z ubiegłorocznymi, ale zgodne z naszymi prognozami. Spadek zysku netto r/r wynikał z wyższych niż w ub. roku kosztów sprzedaży i ogólnego zarządu w  związku z  nadal niewystarczającą optymalizacją procesów logistycznych po uruchomieniu nowego magazynu centralnego i  trudnościami logistycznymi w  Rumunii. Liczymy na poprawę rok-do-roku wyników w ostatnim kwartale, ponieważ większość czynników podwyższających bazę kosztów w III kwartale powinna zaniknąć” – czytamy w rekomendacji DM BOŚ.

Źródło: DM BOŚ

„Podtrzymujemy 12-miesięczną wycenę docelową – będącą złożeniem wyceny metodą DCF i wyceny porównawczej w stosunku 50%/50% – w wysokości 293,3 zł na akcję Inter Cars. Wycena porównawcza implikuje 269  zł na akcję. Wycena DCF wskazuje 318 zł na akcję” – kontynuuje DM BOŚ.

Wyznaczany przez DM BOŚ docelowy poziom dla akcji spółki pokrywa się z górnym ograniczeniem konsolidacji rysowanej od lipca do drugiej połowy listopada. Obecnie dolny zakres wybitego ruchu bocznego testowany jest przez cenę od dołu.

Wykres Inter Cars dzięki TradingView

System rekomendacyjny:

  • Kupuj – fundamentalnie niedowartościowana (potencjał wzrostu (procentowa różnica pomiędzy 12M EFV i ceną rynkową) powyżej kosztu kapitału) + zidentyfikowane katalizatory, które powinny zniwelować różnicę pomiędzy ceną rynkową a wyceną;
  • Przeważaj – oczekujemy, iż inwestycja w akcje spółki da zwrot lepszy niż benchmark w ciągu następnego kwartału


Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here