Naga Markets„PKO BP ma za sobą dobrą I  połowę roku. Mało, że Bankowi udało się z  powodzeniem zwiększyć wolumeny, to stał się również beneficjentem korzystnych warunków makroekonomicznych, co widać w poziomie odpisów aktualizujących, ma to również odbicie we wzroście przychodów oraz stabilnym koszcie ryzyka. Zakładając, że utrzymają się korzystne warunki makroekonomiczne, oczekujemy, że najbliższe kwartały (w tym także III kwartał) okażą się łaskawe dla wyników Banku. Ponadto idąc za ciosem Bank przeprowadził również kilka przejęć na mniejszą skalę, które powinny mieć lekko pozytywny wpływ na wyniki finansowe” – podaje rekomendacja DM BOŚ datowana na 2 listopada.

Rekomendacja fundamentalna Trzymaj bez zmian

BOŚ podtrzymuje długoterminową rekomendację fundamentalną Trzymaj mając na uwadze fakt, że skorygowana 12-miesięczna wycena obecnie znajduje się w pobliżu kursu akcji PKO BP.

Rekomendacja relatywna podwyższona do Przeważaj

Dom maklerski podnosi krótkoterminową rekomendację relatywną do Przeważaj (poprzednio Neutralnie) zważywszy na porównanie banku do jego konkurentów. BOŚ spodziewa się dobrych wyników finansowych za III kw. br. oraz dostrzega korzystne perspektywy wyników Banku w  średnim okresie biorąc pod uwagę dobrą koniunkturę gospodarczą, oczekiwania podwyżek stóp procentowych oraz talent do przejęć na niewielką skalę (Raiffeisen Leasing, KBC TFI).

Notowania PKO BP dzięki TradingView

SYSTEM REKOMENDACYJNY

  • Kupuj – fundamentalnie niedowartościowana (potencjał wzrostu (procentowa różnica pomiędzy 12M EFV i ceną rynkową) powyżej kosztu kapitału) + zidentyfikowane katalizatory, które powinny zniwelować różnicę pomiędzy ceną rynkową a wyceną;
  • Trzymaj – albo (i) właściwie wyceniona, lub (ii) fundamentalnie niedowartościowana/przewartościowana, ale brak katalizatorów, które mogą zniwelować różnicę pomiędzy ceną rynkową a wyceną;
  • Sprzedaj – fundamentalnie przewartościowana (12M EFV < obecna cena rynkowa) + zidentyfikowane katalizatory, które powinny zniwelować różnicę pomiędzy ceną rynkową a wyceną.
  • Przeważaj – oczekujemy, iż inwestycja w akcje spółki da zwrot lepszy niż benchmark w ciągu następnego kwartału.
  • Neutralnie – oczekujemy, iż inwestycja w akcje spółki da zwrot zbliżony do zwrotu z benchmarku w ciągu następnego kwartału. Niedoważaj – oczekujemy, iż inwestycja w akcje spółki da zwrot gorszy niż benchmark w ciągu następnego kwartału.


Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here