Naga MarketsZgodnie z raportem datowanym na 15 marca, dom maklerski Banku Ochrony Środowiska obniżył rekomendację fundamentalną Asseco BS do “trzymaj”  oraz rekomendację relatywną “przeważaj”. Wycena w horyzoncie dwunastu miesięcy prognozowana jest na poziomie 30,2 zł za akcję. Dla spółki Sanok obniżono krótkoterminową rekomendację relatywną do “neutralnie”.


Asseco BS

“Pod względem biznesowym i inwestycyjnym Asseco BS pozostaje interesującym podmiotem oferując prawie czystą ekspozycję na oprogramowanie ERP z opcją wielokrotnej monetyzacji w połączeniu z dużym (>60%) powtarzalnym składnikiem przychodów (…). Jednak ostatnie wzrosty kursu akcji Spółki spowodowały, naszym zdaniem, zmniejszenie fundamentalnie uzasadnionego potencjału wzrostu poniżej szacowanej przez nas wymaganej stopy zwrotu z inwestycji. W konsekwencji obniżamy długoterminową rekomendację fundamentalną do Trzymaj (poprzednio Kupuj). Jednocześnie podtrzymujemy krótkoterminową rekomendację relatywną (do rynku) Przeważaj, gdyż oczekujemy dobrych wyników finansowych w nadchodzących 2 kwartałach (I-II kw. 2018) i prognozujemy ok. 23% wzrost EBITDA r/r w I poł. br., co powinno wspierać kurs akcji Asseco BS.” – czytamy w uzasadnieniu.

Spółka opublikowała 6 marca swoje wyniki finansowe, które były bardzo mocne, wzrost przychodów wyniósł 49% i był napędzany przejęciem spółki Macrologic. 4 kwartał to także mocne przepływy operacyjne z działalności podstawowej, można powiedzieć, że był to najlepszy okres dla spółki w całej historii i oczekuje się kontynuacji w 2018 roku.

Analitycy oczekują także obniżenia dywidendy, ze 100% wypłacanego zysku właśnie przez przejęcie Macrologic (kolejne 2 lata), choć nie powinno to znacząco odbić się na wartości dywidendy na akcję.

Sanok

20 marca przed sesją Spółka opublikowała wyniki finansowe za IV kwartał ub. roku. EBITDA wyniosła 20,5 mln zł (-33% r/r) i okazała się 33% niższa od konsensusu; zysk netto w wysokości 5,5 mln zł (-63% r/r) był o 67% niższy od konsensusu.

“Wyniki okazały się bardzo słabe poczynając od nieznacznie niższego od naszych oczekiwań zysku brutto na sprzedaży i wyższych kosztów sprzedaży i ogólnego zarządu, kończąc na gorszym od oczekiwań saldzie pozostałej działalności operacyjnej i wyższym podatku. Jednostkowy zysk netto za 2017 rok wyniósł 107 mln zł, co wskazuje na ujemny udział spółek zależnych (-26 mln zł). W takim kontekście nasze prognozy na 2018 rok mogą okazać się zbyt optymistyczne i obniżamy krótkoterminową rekomendację relatywną dla walorów Spółki do Neutralnie (poprzednio Przeważaj).” – czytamy w komentarzu

Sanok D1Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here