Naga MarketsrafakoPodczas ostatnich sesji Dom Maklerski BOŚ publikuje raport, w którym analitycy przyglądają się tym razem spółce Rafako. Według raportu, spółka otrzymuje rekomendację “sprzedaj”. Analitycy zauważają, że sytuacja finansowa Rafako uległa znacznemu pogorszeniu w 2020, co jest powodem dalszego podtrzymywania zdania przed Dom Maklerski. Spółka podczas dzisiejszej sesji wydaje się jednak nie podzielać sceptycznego podejścia analityków, ponieważ rynek rośnie podczas środowej sesji blisko 7,74 procent.

Raport Domu Maklerskiego obejmuje:

Te artykuły również Cię zainteresują
  • Rekomendacja spółki dotyczy progu – “sprzedaj”
  • Analitycy zauważają, że sytuacja finansowa spółki pogorszyła się w obecnym roku
  • Spółka dziś rośnie około 7,72 procent, przekraczając zakres 1.088 zł za akcję

Rafako z dalszym nastawieniem spadkowym

Dziś dowiadujemy się z raportu przedstawionego 7 grudnia przez Dom Maklerski BOŚ, że spółka Rafako nadal ma sprzedażowe nastawienie u analityków podmiotu. Jak widnieje w raporcie: “sytuacja finansowa Rafako uległa znacznemu pogorszeniu w 2020. Zwracamy uwagę na istotny wzrost poziomu zobowiązań Spółki, w tym zobowiązań krótkoterminowych, odstępowanie dostawców od sprzedaży kredytowej na rzecz transakcji gotówkowych, niekorzystne kształtowanie się kluczowych wskaźników finansowych, pojawienie się dużych strat z działalności operacyjnej oraz brak pojemności zadłużeniowej.

Analitycy dodają w raporcie, że “Rafako nie ma trudności kadrowych, nie utraciło ani kluczowego personelu kierowniczego czy personelu ze specjalizacją i kwalifikacjami ani siły roboczej. Nie wystąpił też niedobór ważnych surowców ani zagrożenie ze strony poważnego konkurenta. Spółka nie utraciła podstawowych rynków zbytu, licencji czy głównego dostawcy, choć z powodu braku pojemności zadłużeniowej możliwość zdobywania nowych kontraktów jest obecnie poważnie utrudniona.”

wykres Rafako D1 09.12.2020
Rafako D1 09.12.2020

Przez to również autorzy raportu podtrzymują zdanie co do spółki wykazując, iż może ona przynieść mniejsze przychody niż sam benchmark, co przekłada się na rekomendację “niedoważaj”. Według nich również, “kluczowym elementem decydującym o sukcesie restrukturyzacji będzie przyjęcie propozycji układowych przez wierzycieli spółki-matki. Decyzja ta będzie stanowić warunek konieczny do dalszego uzdrawiania działalności zgodnie z przyjętymi planami oraz uchroni jednostkę dominującą przed wariantem upadłościowym.

Spółka tymczasem znacznie odbiła od dna na poziomie 0,50 – 0.60 zł za akcję do obecnego zasięgu przekraczającego poziom 1 zł. Zdaje się, że poziomem docelowym, przy którym to spółka może wyhamować wzrost będą okolice strefy 1,30 – 1,40 zł co dalej jednak jeszcze potencjał wzrostu. Faktem jednak jest, że kolejne decyzje zarządu znacznie wpływać będą na sytuację na spółce.

Autorem raportów jest Maciej Wewiórski. Artykuł jest skrótem raportu przygotowanego przez Dom Maklerski BOŚ, którego dystrybucja nastąpiła 7 grudnia 2020 roku, o godzinie 07:50. Wymagane prawnie informacje dotyczące rekomendacji domu maklerskiego zostały zamieszczone poniżej:

Rafako disclaimerConotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here