TMS


Zgodnie z raportem analityków domu maklerskiego BOŚ, rekomendacje dla akcji Lotosu zostały utrzymane na poziomie „kupuj”, natomiast w przypadku PKN Orlen obniżone do „sprzedaj” – w przypadku obu spółek obniżono również ceny docelowe.


„Naszym zdaniem akcje Lotosu mogą stanowić bardziej interesującą inwestycję niż walory PKN Orlen. Podtrzymujemy pozytywne nastawienie do Lotosu (Kupuj + Przeważaj; 12M EFV = 80,0 zł na akcję), natomiast rośnie nasz pesymizm w odniesieniu do PKN Orlen (Sprzedaj + Niedoważaj; 12M EFV = 100,0 zł na akcję). Wobec wymienionych spółek zalecamy strategię skracania pozycji na PKN Orlen w I poł. br. (w  związku z  oczekiwanym silnym spadkiem rentowności r/r w  nadchodzących kwartałach) i  przeważania walorów Lotosu w  portfelu w  II połowie roku (pod planowane uruchomienie instalacji opóźnionego koksowania)” – komentuje DM BOŚ.

Lotos – cena docelowa w dół do 80 PLN

Wyceniamy Lotos wykorzystując kombinację (i)  wyceny DCF (80%), (ii) wyceny relatywnej na podstawie raportowanych wyników (10%) oraz (iii) wyceny relatywnej na podstawie skorygowanych wyników wg LIFO (10%). Nasza ostateczna 12-miesięczna wycena walorów Spółki spada do 80,0 zł na akcję (poprzednio do 84,5 zł). Zmiana wyceny jest skutkiem (i) nieznacznego obniżenia prognoz krótkoterminowych w  związku ze słabszym USD, (ii) podwyższenia prognoz wydatków inwestycyjnych, (iii) niższej wyceny porównawczej, (iv)  wyższej EBITDA przypadającej na YME oraz (v)  wyższej stopy podatkowej wynikającej z  wyższej oczekiwanej EBITDA w Norwegii” – rekomenduje DM BOŚ.

Od strony technicznej, do osiągnięcia docelowego poziomu ceny jeszcze daleko. W tym momencie notowania borykają się nadal z poziomem wsparcia na 61,8% zniesienia Fibonacciego, nie potrafią wybić powyżej 60,00:

Wykres LTS dzięki TradingView

PKN Orlen – rekomendacja i cena docelowa obniżone

„Wyceniamy PKN wykorzystując kombinację (i)  wyceny DCF (80%), (ii)  wyceny relatywnej na podstawie raportowanych wyników (10%) oraz (iii)  wyceny na podstawie skorygowanych wyników wg LIFO (10%). Nasza docelowa 12-miesięczna wycena spada do 100,0  zł na akcję (poprzednio 109,4  zł na akcję). Przejęcie większościowego udziału w  Unipetrolu negatywnie wpłynęło na naszą wycenę; w poprzednim raporcie wyceniliśmy udział mniejszościowy na ok. 3 mld zł (w porównaniu z oczekiwanym wydatkiem w wysokości 4,2 mld zł). Nieco wyższe prognozy wydatków inwestycyjnych, lekko obniżone prognozy krótkoterminowe i  niższa wycena porównawcza również miały negatywny wpływ na wycenę docelową” – rekomenduje DM BOŚ.

Rekomendacja PKN Orlen stoi w opozycji do analizy Vestor DM, który wyznaczył cenę docelową dla akcji PKN na 117,00. Zdaniem Banku Ochrony Środowiska, kurs będzie raczej zmierzał w kierunku zeszłorocznych minimów, rozrysowanych w grudniu na wysokości psychologicznego poziomu 100,00. Analizując trend z ostatnich miesięcy, ten drugi scenariusz wydaje się bardziej prawdopodobny.

Wykres PKN dzięki TradingViewNoble Markets

Zostaw komentarz logując się za pomocą Facebook

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here