Naga MarketsW datowanym na 18-lutego 2018 r. raporcie Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska, analityk Jakub Viscardi podtrzymuje długoterminową rekomendację fundamentalną “Trzymaj” dla akcji AB. Raport tworzony był przy kursie 28,60 zł, natomiast wycena akcji w horyzoncie 12-miesięcznym opiewa na 35 zł.

W raporcie czytamy:

AB należy do wiodących dystrybutorów sprzętu informatycznego w Polsce, jest największym dystrybutorem sprzętu informatycznego Czechach i liczącym się graczem na rynku słowackim (po przejęciu AT Computers Holding). W roku nansowym 2016/17 wzrósł EPS Spółki (+5% r/r) i oczekujemy w 2017/18 pogorszenia wyników nansowych AB w związku z spadkiem tempa wzrostu przychodów skutkującego osłabieniem pozytywnego efektu dźwigni operacyjnej, presją na marżę zysku brutto na sprzedaży wynikającą z agresywnej konkurencji (Also), która powiększa udział w polskim rynku oraz (iii) presją na niektóre pozycje kosztowe, głównie koszty pracy.

Te artykuły również Cię zainteresują
Biorąc pod uwagę wysokie jednocyfrowe tempo spadku r/r EPS w I kw. 2017/18 spodziewamy się dalszej erozji zysków w II kw. 2017/18 i kolejnych kwartałach. Niemniej zakładamy niższe zapotrzebowanie na kapitał obrotowy w związku ze spowolnieniem wzrostu sprzedaży i oczekujemy zmniejszenia wskaźnika dług netto/EBITDA na koniec 2017/18 do 2,4x w porównaniu z 2,9x w 2016/17.

Pomimo widocznego spadku kursu akcji AB i pojawienia się dwucyfrowego potencjału wzrostu kursu względem naszej 12-miesięcznej wyceny podtrzymujemy długoterminową rekomendację fundamentalną Trzymaj, gdyż nie dostrzegamy żadnych potencjalnych bodźców, które mogłyby pomóc w domknięciu luki wycenowej. Podtrzymujemy krótkoterminową rekomendację relatywną Neutralnie biorąc pod uwagę oczekiwania słabych wyników za II kw. 2017/18.

Notowania ponad wsparciem na poziomie 28 zł

Kurs cena akcji spółki AB, znajduje się obecnie ponad wsparciem na poziomie 28 zł. Jak widać na wykresie dziennym poniżej, wsparcie to testowane było 9 lutego, natomiast wcześniej cena znajdowała się na nim 28 i 29 grudnia ubiegłego roku.

Do poziomu docelowego w 12-miesięcznym horyzoncie wspominanym w raporcie DM BOŚ, a mianowicie 35 zł, kurs musiał będzie pokonać lukę spadkową z 6-go lutego oraz tegoroczne maksima na 33.90 zł

Wykres dzienny AB od TradingViewConotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here