Naga Marketsdino polskaDino Polska podjęło uchwałę w sprawie emisji 250 tys. zabezpieczonych obligacji na okaziciela serii 1/2020 o wartości nominalnej 1 tys. zł każda i łącznej wartości nominalnej 250 mln zł, podała spółka.

Dino Polska planuje wyemitować obligacje

Obligacje będą zabezpieczone poręczeniami wybranych spółek z grupy kapitałowej Dino Polska, podano.

“Cena emisyjna obligacji będzie równa ich wartości nominalnej. Obligacje zostaną zaproponowane do nabycia zgodnie z art. 33 pkt 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach, w sposób, który nie będzie wymagał od spółki sporządzenia prospektu ani memorandum informacyjnego. Obligacje będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej wynoszącej WIBOR 3M powiększony o stałą marżę w wysokości 1,3 pkt proc. w skali roku” – czytamy w komunikacie.

Jak podano, obligacje zostaną wyemitowane 6 października 2020 i będą podlegały wprowadzeniu do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez GPW. Dzień wykupu obligacji został wyznaczony na 6 października 2023 r.

Te artykuły również Cię zainteresują

“Równocześnie spółka informuje, że podjęła decyzję o odkupie w celu umorzenia 20 000 obligacji serii 1/2017 wyemitowanych w ramach programu emisji, o łącznej wartości nominalnej 20 000 000 zł. Dzień wykupu wyżej wymienionej serii obligacji wynikający z warunków emisji przypada na 13 października 2020 r.” – podano także w materiale.

27 sierpnia br. Dino Polska informowało, że rozważa emisję obligacji o terminie zapadalności do 3 lat w ramach programu przyjętego przez spółkę w 2017 r.

Dino Polska to wiodący gracz w segmencie supermarketów proximity w Polsce, zlokalizowanych głównie w zachodniej części Polski, o średniej powierzchni sali sprzedaży wynoszącej ok. 400 m2. Spółka zadebiutowała na GPW w 2017 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 7 646,55 mln zł w 2019 r.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here