Naga MarketsDigital Avenue S.A. podpisała Term Sheet w sprawie połączenia z ICE CODE GAMESDigital Avenue S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect od 2007 r., podpisała Term Sheet w sprawie połączenia z producentem gier komputerowych ICE CODE GAMES Sp. z o.o. Połączony podmiot będzie prowadził działalność w zakresie produkcji gier komputerowych i konsolowych.

Połączenie Digital Avenue S.A. z ICE CODE GAMES

Zgodnie z podpisanym Term Sheet Digital Avenue S.A. oraz ICE CODE GAMES Sp. z o.o. zamierzają przeprowadzić proces połączenia poprzez przeniesienie całego majątku ICE CODE GAMES Sp. z o.o. jako spółki przejmowanej na Digital Avenue S.A. jako spółki przejmującej w zamian za akcje, które spółka przejmująca wyda wspólnikom spółki przejmowanej. Na potrzeby planowanego połączenia, wartości obu spółek określone zostaną przez niezależnego biegłego rewidenta oraz zostaną ustalone w Planie Połączenia, który będzie także obejmował parytet przydziału akcji. W celu realizacji transakcji Digital Avenue S.A. wyemituje akcje zwykłe na okaziciela serii I w ilości ustalonej w Planie Połączenia, który zostanie podpisany w terminie najpóźniej do dnia 30 czerwca 2020 r. Zarząd Digital Avenue S.A. ocenia, że połączenie z ICE CODE GAMES przyniesie istotne korzyści dla dalszego rozwoju Spółki i pozwoli wykorzystać uzupełniające się potencjały oraz efekty synergii, a także obecność na rynku publicznym.

Te artykuły również Cię zainteresują
„Planowane połączenie z ICE CODE GAMES Sp. z o.o., która zajmuje się produkcją gier komputerowych i konsolowych stanowi niezwykle ważne wydarzenie w rozwoju naszej Spółki. Podmiot ten posiada bardzo ciekawe tytuły w swoim portfolio i bardzo mocne zasoby produkcyjne w oddziałach w Warszawie i w Rzeszowie. Naszym nadrzędnym celem jest osiągnięcie przez połączoną spółkę silnej pozycji rynkowej w branży gier komputerowych i wykorzystanie korzyści płynących ze statusu spółki publicznej do dalszego rozwoju.” – komentuje Łukasz Górski, Prezes Zarządu Spółki Digital Avenue S.A.

Obie strony transakcji ustaliły, że będą negocjowały na zasadzie wyłączności w zakresie przeprowadzenia połączenia w okresie do dnia 30 września 2020 r. Do tego dnia żadna ze stron nie będzie brała udziału w procesie negocjacyjnym ze stronami trzecimi w zakresie potencjalnego zbycia w całości lub w części prowadzonego przez nią przedsiębiorstwa. Po połączeniu Digital Avenue S.A. będzie działała w oparciu o działalność ICE CODE GAMES Sp. z o.o., czyli w branży gier komputerowych i konsolowych.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

Poprzedni artykułKurs złotego mocniejszy na początku tygodnia. USD/PLN w dół
Następny artykułDetalion Games hitem equity crowdfundingu. Spółka pozysłaka 355 tys. zł w 30 min!
Krzysztof Kamiński redaktor Comparic.pl
Wiedzę z zakresu inwestowania oraz produktów finansowych zgłębiał na studiach ekonomicznych, a jej praktyczne zastosowanie zdobywał na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Uczestnik obrotu na największych rynkach giełdowych świata – NYSE, NASDAQ i LSE. Specjalista rynku kontraktów terminowych na surowce, głównie ropy WTI oraz złota. Autor strategii Wide View Strategy (WiViSt), którą doskonalił zgodnie z maksymą „Tnij szybko straty, pozwól zyskom rosnąć”. Zwolennik analizy technicznej. Sukces w inwestycjach zapewnia mu chłodne podejście do analizy wykresów połączone z konsekwencją i żelaznymi zasadami zarządzania kapitałem. W trakcie swej kariery na rynkach finansowych dzielił się swoim doświadczeniem z inwestorami jednego z największych brokerów Forex na świecie. Redaktor telewizji internetowej Comparic24.tv, odpowiedzialny za prowadzenie programów informacyjnych oraz poświęconych tematyce szeroko pojętego tradingu.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here