Naga MarketsAmerykański bank depozytariusz, będący brokersko – dealerską odnogą Deutsche Bank – niemieckiego giganta bankowego, wyemitował amerykańskie kwity depozytowe (American Depository Receipts – ADR) bez wymaganego pokrycia w akcjach spółek zagranicznych. Chodzi tutaj o dwa konkretne podmioty: Deutsche Bank Trust Co. Americas (DBTCA) oraz Deutsche Bank Trust Co. (DBTCA). Sprawa ta była przedmiotem dochodzenia Amerykańskiej Komisji ds. Papierów Wartościowych i Giełd (SEC).  W dniu 20 lipca 2018, oba podmioty, w związku postawionymi im zarzutami, zgodziły się zapłacić łączną karę w wysokości 75 mln USD.

Zobacz również: Deutsche Bank publikuje wstępne wyniki za Q2 2018. Co się dzieje u giganta bankowości?

O co chodziło dokładnie amerykańskiemu regulatorowi?

Wspomniane podmioty przedstawiały amerykańskie ADR-y bez zadbania o to, by miały pokrycie w rzeczywistych akcjach. Przez to, według wyników dochodzenia SEC, zajmowano pozycje krótkie grając na spadki walorów spółki oraz upłynniając akcje, których podmioty te faktycznie nie posiadały. W takich przypadkach wymagane jest przynajmniej wypożyczenia walorów do celów transakcji od innego podmiotu. SEC nawiązał też do wykorzystywania ADR-ów do nielegalnych praktyk arbitrażowych w ramach różnych systemów podatkowych. Jak dowiadujemy się z oficjalnego komunikatu SEC w tej sprawie, kwity depozytowe były wykorzystywane do niezgodnych z prawem działań, w tym „niewłaściwej sprzedaży krótkiej oraz uzyskiwania zysków w związku z wypłatą dywidendy.

Wspomniane powyżej spółki zależne Deutsche Bank ani nie przyznały się do zarzucanych im czynów, ani im nie zaprzeczyły. Nie mniej jednak zgodziły się zapłacić 30 mln USD w ramach kary oraz 45 mln USD w ramach zrzeczenia się zysków. Zaniechania ze strony Deutsche Bank polegały przede wszystkim na braku odpowiedniego nadzoru nad podmiotami zajmującymi się działalnością pożyczkową bazującą na ADR-ach wyemitowanych bez pokrycia w akcjach bazowych – co stwarzało potencjał do nadużyć. Oprócz nadzoru, zawiodły także procedury oraz zasady polityki – na przestrzeni 3 lat SEC wykrył ok. 850 transakcji obejmujących działalność pożyczkową w oparciu o ADR-y, zarówno po stronie pożyczkobiorców, jak i pożyczkodawców.

Zobacz również: Coinbase: Zielone światło w USA do zostania regulowaną krypto-giełdą

Stephanie Avakin, pracująca jako jeden z dyrektorów w Dziale Egzekucyjnym SEC stwierdziła:

 „Działania SEC dotyczące emisji ADR-ów pokazały nadużycia, które mają miejsce w całej branży. Zaniechania i nadużycia w ramach każdego elementu w ramach instytucji w całym łańcuchu transakcji, od banku depozytariusza, do brokera-dealera, sprawiły, że rynki ADR były narażone na potencjalne nadużycia kosztem  posiadaczy ADR-ów.”

Zwrócono także uwagę, by inwestorzy podejmując decyzje inwestycyjne, nie opierali się jedynie na oświadczeniach i zapewnieniach przedstawicieli wielkich instytucji, w tym brokerów i banków.

Kilka słów na temat ADR-ów

ADRy (American Depository Receipts) – amerykańskie kwity depozytowe), są to zbywalne certyfikaty, których emisją zajmuje się amerykański bank – depozytariusz. Certyfikaty te reprezentują bazowe papiery wartościowe spółek zagranicznych i są przedmiotem obrotu na NYSE, NYSE MKT oraz NASDAQ, a także na rynku pozagiełdowym. Ich kurs zbliżony jest do oficjalnych notowań akcji na rynku pierwotnym. Dla spółek zagranicznych takie rozwiązanie jest często bardziej na rękę, gdyż oficjalne ich wejście na giełdy w USA wiąże się z dużymi kosztami oraz koniecznością spełnienia wielu formalności. Zaczyna się od tego, że bank kupuje akcje na rynkach zagranicznych poza Stanami Zjednoczonymi, po czym emituje surogaty tych akcji – ADR-y. Ta forma papierów wartościowych cieszy się też dużą popularnością wśród inwestorów amerykańskich jako pewniejsza forma lokowania funduszy niż bezpośredni zakup akcji,  głównie ze względu na prostszy obrót i większe bezpieczeństwo.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here