Naga MarketsZnak VS - versus
Źródło: Freepik

Rok 2018 był rokiem zmian dla traderów CFD i Forex w UE. 1 czerwca 2018 roku Europejski Urząd Nadzoru nad Giełdami i Papierami Wartościowymi (ESMA) opublikował nowe wymogi regulacyjne dla brokerów CFD, w wyniku czego przed klientami detalicznymi i profesjonalnymi stawia się inne wymogi inwestycyjne oraz gwarantuje inne prawa,

W tym artykule przedstawiono główne różnice pomiędzy tymi dwiema klasyfikacjami, abyś mógł dokonać najlepszej oceny swojej sytuacji tradingowej.

Dlaczego istnieją różne klasyfikacje klientów?

Przepisy MiFID II wymagają od brokerów CFD rozróżnienia pomiędzy klientami detalicznymi i profesjonalnymi.

Ponieważ CFD są instrumentami lewarowanymi (z dźwignią dla klientów profesjonalnych do 1:500), gdy potencjał zysku jest mnożony, potencjał strat jest również mnożony. W związku z tym ESMA nie uważa wysoko lewarowanego obrotu za odpowiedni dla wszystkich inwestorów i od dnia 1 sierpnia 2018 r. wprowadziła środki mające na celu ochronę klientów detalicznych przed potencjalnymi stratami.

Inwestor może wystąpić z wnioskiem o zakwalifikowanie go do kategorii klientów profesjonalnych. Aby kwalifikować się do kategorii klienta profesjonalnego, muszą być spełnione pewne wymogi jakościowe, ilościowe i proceduralne, które gwarantują:

 • Zredukowane wymagania dotyczące depozytu zabezpieczającego (zwiększona dźwignia finansowa): Obrót przy 15-25 razy niższych stopach depozytu zabezpieczającego niż w przypadku klientów detalicznych, przy dźwigni finansowej do 1:500.
 • Programy bonusowe: Uzyskać pełny dostęp do wszystkich istniejących i przyszłych programów bonusowych i ofert specjalnych.
 • Priorytetowy dostęp do nowych produktów: Uzyskać możliwość handlu i inwestowania w nowe produkty przed ich wprowadzeniem dla pełnej bazy klientów

W międzyczasie klienci detaliczni korzystają z silniejszej ochrony w handlu:

 • Nieograniczona ochrona salda przed debetem: Jeśli saldo Twojego konta spadnie poniżej wartości środków z powodu nieoczekiwanych zmian rynkowych, automatycznie zostaje wyrównane do zera. Gwarantuje to, że nie stracisz więcej niż początkowy depozyt.
 • Silniejsza ochrona regulacyjna: Skorzystaj ze wszystkich środków ochrony prawnej przyznanych klientom detalicznym, w tym z możliwości skorzystania z usług rzecznika praw obywatelskich ds. finansowych.

Porównanie: Korzyści dla klientów detalicznych a korzyści dla klientów profesjonalnych

Jeśli porównamy dwie klasyfikacje klientów obok siebie, znacznie łatwiej jest zobaczyć silne i słabe strony każdej z nich. Tabelę przygotowano na podstawie oferty brokera Admiral Markets:

Admiral Markets Retail Admiral Markets Pro
Dźwignia finansowa Do 1:30 D0 1:500
Dostępne rynki 7,500+ 3,000+ instrumentów z wyższą dźwignią

plus 4,500+ z dźwignią obniżoną

Ochrona przed ujemnym depozytem Nieograniczona Do 50 tys. GBP, zależna od polityki firmy
Ochrona przed zmiennością TAK TAK
Korzystanie z usług rzecznika ds. finansowych TAK NIE
Dostęp do ofert bonusowych i promocji NIE TAK
Fundusz gwarancyjny w wysokości 50 tys. GBP (regulacja FCA) TAK TAK
Segregacja środków klienckich TAK TAK

Źródło: Admiral Markets

Status klienta profesjonalnego daje inwestorom dostęp do wyższej dźwigni finansowej, rabatów pieniężnych i priorytetowego dostępu do nowych produktów, podczas gdy usługa świadczona klientom detalicznym oferuje większą ochronę.

Zarówno klienci profesjonalni, jak i klienci detaliczni mają dostęp do tych samych platform transakcyjnych, instrumentów oraz narzędzi transakcyjnych i mają takie same spready, prowizje i warunki finansowania. Nie ma różnicy pod względem kosztów.

Dostępna dźwignia finansowa dla klientów detalicznych i profesjonalnych

Po interwencji produktowej ESMA w ramach CFD zmianie uległy maksymalne limity dźwigni finansowej, które przedstawiono poniżej:

Limity dźwigni finansowej dla klientów detalicznych

 • 1:30 (3,33% marży) dla głównych walut Forex
 • 1:20 (5% marża) dla głównych indeksów giełdowych
 • 1:10 (10% marża) dla innych CFD towarowych z wyjątkiem złota
 • 1: 5 (20% marża) dla pojedynczych akcji (kapitałowe CFD) i inne instrumenty bazowe
 • 1: 2 (50% marża) dla CFD na waluty kryptograficzne

Limity dźwigni finansowej dla klientów profesjonalnych

 • Do 1:500 (marża 0,2%) dla głównych walut, niektórych indeksów (ASX200, DAX30, DJI30, FTSE100, NQ100, SP500) oraz niektórych towarów (złoto, srebro, XAUAUD, WTI i BRENT)
 • Do 1:200 (marża 0,5%) dla pozostałych indeksów i obligacji
 • Do 1:100 (1% marża) dla pozostałych towarów
 • Do 1:25 (4% marginesu) dla egzotycznych par Forex
 • Do do 1:20 (5% marża) dla akcji indywidualnych (CFD na akcje) i CFD na waluty kryptograficzne

Zauważ, że maksymalna dźwignia dostępna dla klientów profesjonalnych zależy od wartości pozycji referencyjnej w ich walucie, więc większe pozycje mogą nie kwalifikować się do najwyższej dźwigni.

Która klasyfikacja klienta jest odpowiednia dla Ciebie?

Podczas gdy każdy inwestor będzie musiał dokonać oceny swoich preferowanych klasyfikacji handlowych, nasze wytyczne opierają się na doświadczeniu handlowym.

Inwestor, który jest nowicjuszem w handlu na rynku Forex i kontraktami CFD, powinien wybrać standardową, detaliczną klasyfikację klienta, która obejmuje niższą dźwignię i wyższe zabezpieczenia. Dźwignia finansowa nie tylko zwielokrotnia potencjalne zyski, ale również potencjalne straty, a klienci detaliczni są chronieni przed pełnym zakresem tych strat z powodu ich niższego dostępu do dźwigni finansowej.

Status klienta profesjonalnego jest natomiast skierowany do doświadczonych traderów Forex i CFD, którzy są pewni swojego zarządzania ryzykiem i pragną wolności w formie wyższej dźwigni finansowej i mniejszej liczby ograniczeń regulacyjnych.

Aby ocenić, czy kwalifikujesz się do profesjonalnych warunków handlowych, zalecamy zadanie sobie następujących pytań:

 • Czy w ciągu ostatniego roku zawarłeś 10 transakcji o znacznej wielkości na kwartał na popularnych rynkach?
 • Czy Twój portfel instrumentów finansowych przekracza 500 000 EUR?
 • Czy pracowałeś w sektorze finansowym przez co najmniej rok, w tym na własny rachunek?

Jeśli odpowiedź na co najmniej dwa z tych pytań brzmi “TAK”, możesz ubiegać się o status klienta profesjonalnego. Następnie broker oceni Twoją wiedzę i doświadczenie, aby potwierdzić, że jesteś w stanie podejmować decyzje inwestycyjne i rozumiesz ryzyko związane z handlem.

Jak zostać klientem profesjonalnym?

Aby ubiegać się o zmianę klasyfikacji na klienta profesjonalnego, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy. Jeśli nie zakwalifikujesz się do wspomnianego statusu nadal pozostaniesz klientem detalicznym.

Oznacza to, że nadal będziesz mógł handlować na ponad 7,500 rynkach i korzystać zarówno z długich, jak i krótkich transakcji, przy dźwigni finansowej do 1:30. Będziesz miał również dostęp do najpopularniejszych platform transakcyjnych na świecie – MetaTrader 4 i 5.

Jeśli jesteś zainteresowany inwestowaniem i tradingiem, zbuduj portfel funduszy giełdowych i akcji na swoim rachunku Admiral.Invest.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here