Naga Markets19 listopada 2018 r. na parkiecie rynku NewConnect zadebiutuje spółka POINTPACK.PL S.A. POINTPACK.PL będzie 390. spółką notowaną na rynku NewConnect oraz 13. debiutem na tym rynku w 2018 roku.

Informacje podstawowe

nazwa spółki  PointPack.pl S.A.
miejsce siedziby Grodzisk Mazowiecki
przedmiot działalności Integrator technologiczny usług kurierskich
spółka na NC 390
debiut w 2018 13
sektor Logistyka
spółka w sektorze 7
oferta/sprzedaż (T/N, prywatna/publiczna) Emisja akcji serii C
wartość oferty/sprzedaży 2.139.714 zł
cena emisyjna/sprzedaży 18 zł
kurs odniesienia 18 zł
wartość spółki 20.139.714 zł
wartość instrumentów wprowadzanych 20.139.714 zł
% free float (poniżej 5% w akcjach objętych wnioskiem) 18,67%
wartość  ww. free float 3.759.678 zł
% free float (poniżej 5% we wszystkich akcjach) 18,67%
wartość ww. free float  3.759.678 zł
liczba akcjonariuszy (akcje objęte wnioskiem) 21
liczba akcjonariuszy niepowiązanych z emitentem (akcje objęte wnioskiem)  

18

Autoryzowany Doradca Noble Securities S.A.
Animator Noble Securities S.A.

Źródło: GPW

Historia i działalność Emitenta

PointPack.pl, jest operatorem pocztowym i integratorem technologicznym, prowadzącym działalność w obszarze usług kurierskich realizowanych za pośrednictwem punktów handlowych. Dzięki usługom dostarczanym przez PointPack.pl, klienci mogą nadawać i odbierać przesyłki kurierskie w pobliskich sklepach spożywczych, a punkt handlowy może w ramach jednego procesu obsługiwać przesyłki wielu firm kurierskich. Kompleksowość oferty handlowej PointPack.pl pozwala na ujednolicenie rozliczeń, dostarczenie wsparcia operacyjnego, ubezpieczeń oraz niezbędną integracje wielu systemów partnerów zaangażowanych w kooperacje.

Spółka stworzyła platformę informatyczno-technologiczną umożliwiającą zintegrowanie systemów teleinformatycznych firm kurierskich i sieci handlowych. Technologia Emitenta tworzona jest od 2012 roku, kiedy to zawiązała została spółka PointPack S.A. W 2013 roku Spółka podpisała pierwsze umowy współpracy z Żabka Polska S.A. w celu integracji z systemami IT sieci sklepów Żabka i Freshmarket. W tym samy roku nastąpiła rejestracja Spółki w Rejestrze Operatorów Pocztowych prowadzonym przez UKE.

W 2016 roku Emitent podpisał umowy z InPost, DHL, Ruch i FedEx oraz dokonał integracji z systemami IT tych podmiotów.  Od 2017 roku Emitent oferuje usługę przesyłek kurierskich w ponad 5000 punktów handlowych Żabka Polska S.A. we współpracy z DHL i Pocztą Polską.

Wybrane dane finansowe Emitenta:

(tys. zł) IIIQ 2018* 2017 2016
Przychody 1.467 467 244
wynik netto -101 -348 -92
Kapitał własny 1.068 1.170 25
Zobowiązania ogółem 2.461 1.965 2.440

*dane kwartalne, niezbadane przez biegłego rewidenta

Spółka uzyskuje przychody od firm kurierskich, które liczone są od ilości nadanych lub odebranych przesyłek w skali miesiąca. Kosztem Spółki są opłaty ponoszone na rzecz sieci handlowych, w których można nadawać i odbierać przesyłki, które również liczone są od ilości paczek w skali miesiąca. W 2018 roku 100% przychodów pochodziło z usług realizowanych dla firm kurierskich i ze sprzedaży usług kurierskich. Wzrost przychodów Spółki w analizowanym okresie wynika z dynamicznego wzrostu liczby obsługiwanych przesyłek. Blisko 80% zobowiązań Emitenta zapada na koniec 2019 roku.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 111.887,3 zł i dzieli się na 1.118.873 akcji zwykłych na okaziciela serii A, B i C o wartości nominalnej 0,1 zł każda, w tym:

 • 510.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A,
 • 490.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B,
 • 118.873 akcji zwykłych na okaziciela serii C.

Wnioskiem o wprowadzenie zostały objęte wszystkie wyemitowane akcje Emitenta.

Subskrypcja prywatna akcji serii C 

Subskrypcja prywatna akcji serii C Spółki obejmowała do 275.000 akcji od listopada 2017 r. do stycznia 2018 r. Propozycję nabycia akcji skierowano do 23  podmiotów, z czego 16 objęło 118.873 akcji po cenie emisyjnej 18 zł.  W wyniku emisji akcji Spółka pozyskała 2.139.714 zł.

Struktura Akcjonariatu Spółki 

 • Black River DWC-LLC – 460.000, które stanowią 41,11% kapitału i głosów na WZ;
 • Marek Piosik – 234.002 akcji, które stanowią 20,91% kapitału i głosów na WZ;
 • Krzysztof Konwisarz – 156.000 akcji, które stanowią 13,94% kapitału i głosów na WZ;
 • Jarosław Michalik – 60.000 akcji, które stanowią 5,36% kapitału i  głosów na WZ;
 • Pozostali – 208.871 które stanowią 18,67% kapitału i głosów na WZ;

Instrumenty finansowe debiutujące na NewConnect:

 • 510.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A,
 • 490.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B,
 • 118.873 akcji zwykłych na okaziciela serii C.


tokeneo

Zostaw komentarz logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here