Naga MarketsDB Energy zakłada, że współpraca z Susi Partners w zakresie finansowania projektów ESCO może zostać przedłużona, poinformowali ISBnews przedstawiciele spółki. Docelowo DB Energy chce realizować przedsięwzięcia poprawy efektywności energetycznej w modelu ESCO także poza Polską.

DB Energy: współpraca z Susi Partners w zakresie finansowania projektów ESCO może zostać przedłużona

“Traktujemy tę umowę długoterminowo. To pierwsza taka kompleksowa oferta dla firm przemysłowych, więc jest to nowość na krajowym rynku. Zarówno my, jak i Susi Partners oczekujemy, że ta współpraca zostanie przedłużona ponad to, co już mamy w podpisanej umowie. Mamy nadzieję, że po noweli ustawy o efektywności energetycznej, która ma promować projekty ESCO, polski przemysł licznie skorzysta z naszej oferty” – powiedział wiceprezes Dominik Brach w rozmowie z ISBnews.

DB Energy podała wcześniej, że podpisała umowę ws. finansowania projektów z obszaru efektywności energetycznej w modelu ESCO dla klientów przemysłowych z Efficiency Solutions II SV zarządzanym przez zagraniczny fundusz inwestycyjny Susi Partners. Susi Partners udostępni finansowanie o łącznej wartości co najmniej 20 mln euro do 2023 r. Na polskim rynku spółka zidentyfikowała 30 projektów z tego zakresu o wartości ok. 40 mln euro.

Dyrektor finansowy Łukasz Feldman wskazał, że z racji charakteru projektów ESCO wpływ umowy na wyniki finansowe będzie długoterminowy.

Te artykuły również Cię zainteresują
“Pierwsza umowa – ze Słodownią Soufflet Polska – przewidziana jest do realizacji w okresie 12 miesięcy i od trzynastego miesiąca przewidziany jest podział oszczędności, wtedy pojawią się przychody. Umowa przewiduje płatności na rzecz DB Energy przez kolejne 10 lat” – powiedział Feldman.

DB Energy ocenia, że już dziś zainteresowanie usługami z obszaru efektywności energetycznej w modelu ESCO jest duże.

“Chcielibyśmy jak najszybciej wypełnić portfel projektów w ramach udostępnionego finansowania przez Susi. Naszym celem jest poszerzenie współpracy z partnerem finansowym, także o inne rynki niż polski. Zainteresowanie projektami ESCO za granicą jest bardzo duże, a głównymi przesłankami są zarówno wymogi unijne związane z ochroną klimatu, a także chęć wygenerowania oszczędności oraz realizacji projektów proekologicznych. Dodatkowo firmy poszukują sposobów budowania przewag konkurencyjnych, co przy spowolnieniu gospodarczym staje się jeszcze bardziej istotne” – powiedział Brach.

Wyjaśnił, że finansowanie w modelu ESCO pozwala zrealizować inwestycje bez angażowania własnych środków finansowych, które firma może przeznaczyć na inne potrzeby.

Spółka obecnie stawia w pierwszej kolejności na rynek polski, ale jej niemiecka spółka zależna Willbee Energy pośrednio także będzie beneficjentem projektów realizowanych w Polsce. Docelowo DB Energy myśli o ekspansji nie tylko na Niemcy, ale też inne rynki Europy Zachodniej.

“Kontrakt dla Słodowni Soufflet Polska to ważny projekt, ponieważ łączy nasze kompetencje doradcze i projektowe, z kompleksowym wykonawstwem inwestycji, a także sfinansowaniem całego przedsięwzięcia. Dzięki takim przedsięwzięciom zrealizowanym z sukcesem na polskim rynku dla spółek wchodzących w skład międzynarodowych koncernów, automatycznie zyskujemy referencje do realizacji projektów także w innych krajach Europy” – wskazał Feldman.

DB Energy działa w branży usług efektywności energetycznej dla przemysłu w Polsce. Firma realizuje projekty poprawy efektywności energetycznej w dużych i średnich zakładach przemysłowych, od identyfikacji przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, przez ich projektowanie i realizację, uwzględniając finansowanie w modelach ESCO (energy saving contract – finansowanie długoterminowe) lub EPC (energy performance contract – finansowanie na czas realizacji), a także zarządzania efektywnością energetyczną u klienta, w tym bieżącym monitoringiem instalacji przemysłowych. Od lipca 2019 r. spółka jest notowana na NewConnect.

Kamila WajszczukConotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here