Naga MarketsRok po debiucie na rynku publicznym NewConnect, DB Energy zanotowała rekordowe w historii firmy wyniki finansowe. Spółka osiągnęła, zgodnie z założeniami, 24,6 mln zł przychodów oraz 3,08 mln zł zysku netto.

DB Energy zanotowała 24,6 mln zł przychodów oraz 3,08 mln zł zysku netto

Wchodzimy w kolejny rok ze stabilnym portfelem projektów, co pozwala pozytywnie myśleć o dalszym wzroście sprzedaży i zysków, podsumowuje Krzysztof Piontek, Prezes DB Energy SA

Te artykuły również Cię zainteresują
Rok obrotowy trwa od 1 lipca 2019 do 30 czerwca 2020, wstępne wyniki

REKORDOWY POZIOM PRZYCHODÓW PRZY DWUCYFROWYM WZROŚCIE SPRZEDAŻY RDR

W IV kw. 2019/2020 r. sprzedaż DB Energy wyniosła 6 541,65 tys. zł wobec 8 194,61 tys. zł w analogicznym okresie ubiegłego roku. Narastająco w roku obrotowym 2019/2020 sprzedaż osiągnęła poziom 24 570,12 tys. zł wobec 16 542,87 tys. zł w 2018/2019 r., tj. wzrost o 49%.

Wpływ na przychody Spółki w omawianym okresie miała przede wszystkim realizacja projektów inwestycyjnych, z których osiągnięto łącznie 14,43 mln zł przychodów oraz audyty EEA i pozyskiwanie Białych Certyfikatów, w kwocie 9,29 mln zł, w tym rozliczenie Białych Certyfikatów wygenerowało 8,93 mln zł przychodów.

W omawianym roku Spółka realizowała, między innymi, takie kontrakty jak projekt dla Ciech Soda Polska o wartości 10,2 mln zł, Simoldes Plasticos – projekt inwestycyjny w modelu ESCO o wartości 2 mln zł, czy modernizacja elektrociepłowni dla Schumacher Packaging Zakład Grudziądz – wartość umowy to 17,9 mln zł. Umowa z Schumacher Packaging to już kolejna umowa na generalne wykonawstwo inwestycji z obszaru efektywności energetycznej. W ramach realizacji strategii, DB Energy stawia na rozwój tego segmentu działalności.

W minionym kwartale Spółka pozyskała subwencję w wysokości 1,83 mln zł w ramach programu Tarcza Podatkowa. Pozyskane środki zostały przeznaczone na bieżącą działalność.

ZYSKI I MARŻE W GÓRĘ ZGODNIE Z ZAŁOŻENIAMI

BITDA Spółki w IV kw. 2019/2020 r. wyniosła 2 337,84 tys. zł wobec 343,26 tys. zł w IV kw. 2018/2019 r. W całym 2019/2020 r. EBITDA ukształtowała się na poziomie 4 054,34 tys. zł, tj. 194% więcej rdr. Marża EBITDA narastająco na koniec 2019/2020 r. wyniosła 16,5% wobec 8,3% na koniec roku obrotowego 2018/2019.

W IV kw. 2019/2020 r. Spółka odnotowała 2 316,06 tys. zł zysku operacyjnego wobec 330,29 tys. zł w analogicznym okresie 2018/2019 r. Narastająco w 2019/2020 r. DB Energy osiągnęła zysk operacyjny w wysokości 3 932,39 tys. zł, co oznacza wzrost o 212% rdr.
Koszty operacyjne w całym 2019/2020 r. wyniosły 20 708,08 tys. zł wobec 15 507 tys. zł w 2018/2019 r., tj. 34% wzrostu rdr.

Głównymi pozycjami kosztowymi były koszty zmienne wynikające z realizowanych projektów, tj. usługi obce odpowiadające za 61% struktury kosztów oraz sprzedane towary i materiały odpowiadające za 24%, a także koszty stałe, w szczególności wynagrodzenia z narzutami stanowiące 12% w strukturze kosztów.

Zysk netto na koniec 2019/2020 r. wyniósł 3 082,40 tys. zł wobec 855,72 tys. zł, tj. 260% wzrostu rdr. Wyniki finansowe osiągnięte przez DB Energy w roku obrotowym 2019/2020 są zgodne z założeniami i wynikają ze zmiany modelu biznesowego z doradczego na inwestycyjny oraz zaangażowania w realizację projektów ESCO, które wykazują duży potencjał wzrostu.

Na koniec okresu Spółka dysponowała gotówką w kwocie 2 159,28 tys. zł, tj. spadek o 15% rdr. To efekt wzrostu należności, związanego głównie z zakończeniem kolejnego etapu prac w ramach projektu dla Schumacher Packaging Grudziądz sp. z o.o. oraz rozliczeniem kolejnej transzy Białych Certyfikatów, przy jednoczesnym utrzymaniu poziomu zobowiązań. Spółka oczekuje w kolejnych okresach znacznego spływu należności, co powinno przełożyć się na zwiększenie stanu środków pieniężnych.

PERSPEKTYWY DALSZEGO WZROSTU WYNIKÓW W 2020/2021 R.

Działalność Spółki cieszy się obecnie rosnącym zainteresowaniem ze strony potencjalnych kontrahentów. Znaczna część przedsiębiorstw wyraża zainteresowanie projektami służącymi ograniczeniu kosztów poprzez optymalizację zużycia energii. Dotyczy to w szczególności projektów, które DB Energy realizuje w modelu ESCO, tj. pełniąc zarówno funkcję generalnego wykonawcy, jak również oferując finansowanie na realizację przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej.

Na koniec 2019/2020 roku Spółka wypracowała stabilny portfel projektów inwestycyjnych oraz Białych Certyfikatów. W ofertowaniu pozostaje także kilkadziesiąt projektów do potencjalnej realizacji. W czerwcu 2020 r. Spółka zawarła umowę z BWI Poland Technologies sp. z o.o. z siedzibą w Balicach. Szacunkowa wartość przychodów z tytułu kontraktu została określona na poziomie 2,75 mln zł w skali roku. Umowa została zawarta na okres 10 lat.

Uwzględniając potencjał rynku oraz bieżący portfel zleceń, Zarząd oczekuje w całym 2020/2021 roku utrzymania dotychczasowego tempa realizacji projektów, co powinno mieć pozytywny wpływ na przychody. W ocenie Zarządu, przy utrzymaniu stabilności gospodarczej, przychody Spółki powinny rosnąć, co przełoży się pozytywnie na skalę generowanych zysków.

Spółka zależna Willbee Energy GmbH wykorzystała ostatnie miesiące roku obrotowego na działania organizacyjne i ofertowe. W nadchodzącym kwartale oczekiwana jest finalizacja pierwszych umów przez Willbee Energy GmbH. Na wrzesień br. planowany jest udział Willbee Energy w jednej z największych konferencji branżowych ener.CON 2020 w Niemczech.

Na koniec czerwca 2020 r. Zarząd szacuje zaawansowanie projektu B+R DiagSys na ok. 88%. Przewidywany termin zakończenia prac to grudzień 2020 roku. W nadchodzącym roku obrotowym Spółka zamierza zainicjować działania zmierzające do komercjalizacji usługi.

Projekt B+R, realizowany w ramach INDUSTRY 4.0, obejmuje opracowanie systemu, który umożliwi tańsze i szybsze, zdalne i bezobsługowe wykrywanie zmian uszkodzeniowych w pracy napędów elektrycznych (w tym zużycia elementów eksploatacyjnych, awarii mechanicznych i elektrycznych, nieprawidłowości procesowych oraz przeciążeń), co może przyczyniać się do ograniczenia zużycia energii maszyn procesowych aż o 7,5%. W połączeniu z rozwiązaniami IT z obszaru BIG DATA, system zapewni monitoring procesów przemysłowych, niezbędny do zarządzania inteligentną fabryką.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

Poprzedni artykułNotowania funta szterlinga cofają do 4,86 PLN. GBP/PLN walczy o utrzymanie wsparcia
Następny artykułGBP/AUD – zatrzymany pod lokalnym oporem – analiza dla początkujących
Krzysztof Kamiński redaktor Comparic.pl
Wiedzę z zakresu inwestowania oraz produktów finansowych zgłębiał na studiach ekonomicznych, a jej praktyczne zastosowanie zdobywał na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Uczestnik obrotu na największych rynkach giełdowych świata – NYSE, NASDAQ i LSE. Specjalista rynku kontraktów terminowych na surowce, głównie ropy WTI oraz złota. Autor strategii Wide View Strategy (WiViSt), którą doskonalił zgodnie z maksymą „Tnij szybko straty, pozwól zyskom rosnąć”. Zwolennik analizy technicznej. Sukces w inwestycjach zapewnia mu chłodne podejście do analizy wykresów połączone z konsekwencją i żelaznymi zasadami zarządzania kapitałem. W trakcie swej kariery na rynkach finansowych dzielił się swoim doświadczeniem z inwestorami jednego z największych brokerów Forex na świecie. Redaktor telewizji internetowej Comparic24.tv, odpowiedzialny za prowadzenie programów informacyjnych oraz poświęconych tematyce szeroko pojętego tradingu.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here