Naga MarketsCzego mogą oczekiwać traderzy i inwestorzy po roku 2019, jeśli poprzedni okazał się tym o największej zmienności od czasu załamania notowań sprzed dekady, gdy na świecie panowała recesja? Jak zachowa się kurs euro i dolara? Poniżej przedstawiamy listę najważniejszych wątków, które prawdopodobnie będą kształtowały przebieg notowań na rynkach.

#1 EBC kończy stymulację, co z rynkami?

W ostatnim kwartale 2018 roku Europejski Bank Centralny zdecydował o zakończeniu wartego biliony euro programu skupu obligacji, który swój początek miał jeszcze w roku 2015. Znany był on również po nazwą „luzowanie ilościowe”. W jego ramach bank centralny kreował pieniądz poprzez zakupy papierów wartościowych – głównie były to obligacje skarbowe – od banków w zamian za pieniądz elektroniczny, który wcześniej nie istniał. Wpłynęło to na dwa kluczowe rynki.

Rynek akcji, którego zmiany odzwierciedla indeks DAX

Źródło: Admiral Markets M5 dodatkiem MT5S DAX30 – wykres tygodniowy (od 27 marca 2011 roku do 7 stycznia 2019 roku), stworzony 7 stycznia 2019 roku o godzinie 11:00. Uwaga: Wyniki osiągnięte w przeszłości nie dają gwarancji osiągnięcia podobnych w przyszłości.

„Łatwy pieniądz”, który krąży w gospodarce strefy euro przez jakiś czas wspomagał w podniesieniu wartości indeksu DAX, co widać na załączonym wykresie. Trwało to do chwili, gdy w 2018 roku ECB zaczął wspominać o ograniczaniu programu skupu obligacji, co wpłynęło poza innymi czynnikami na osłabienie wycen akcji i spadek wartości tego indeksu.

Gdy nie ma już wyraźnego wsparcia ze strony banku centralnego, podaż przejęła kontrolę nad rynkiem. Wraz z faktem oficjalnego ogłoszenia rynku niedźwiedzia na indeksie DAX istnieje możliwość kontynuacji bolesnych spadków. Jak Ty to rozegrasz?

Notowania euro do dolara (EUR/USD)

Teraz, gdy ECB zakończył program kreacji „łatwego pieniądza” ilość euro w gospodarce będzie wyraźnie malała. To dobrze wróży wycenie euro, która także znajduje się w ciekawym punkcie w odniesieniu do narzędzi analizy technicznej.Źródło: Admiral Markets MT5 dodatkiem MT5SE EUR/USD – wykres miesięczny (od 1 października 2014 roku do 7 stycznia 2019 roku), stworzony 7 stycznia 2019 roku o godzinie 11:20. Uwaga: Wyniki osiągnięte w przeszłości nie dają gwarancji osiągnięcia podobnych w przyszłości.

Na powyższym wykresie linia pozioma oraz żółty prostokąt wskazują na istotny poziom dla pary walutowej EUR/USD. W latach 2015 i 2016 cena od tej okolicy wielokrotnie się obijała, po czym dopiero w 2017 roku zdołała ją przełamać. W czasie, gdy obecnie notowania obywają się nad tą strefą, część graczy będzie ją wykorzystywać jako potencjalne wsparcie dla wyceny euro – zatem, czy dołączysz do nich i Ty?

#2 Czy rynek amerykańskich obligacji przyczyni się do pojawienia się recesji?

Hasło recesja w kontekście gospodarki amerykańskiej jest obecnie w prasie finansowej odmieniane przez wszystkie przypadki. Międzynarodowy Fundusz Walutowy ostrzega przed gromadzeniem się „chmur burzowych” nowego kryzysu ryków finansowych, a zdaniem analityków Morgan Stanley prawdopodobieństwo pojawienia się recesji w roku 2019 wynosi ok. 50 proc. Oto kilka czynników, które mogą w tym pomóc:

  • trwająca wojna handlowa między USA, a Chinami
  • wielkość globalnego długu, która zbliża się do poziomu 225 proc. światowego PKB
  • wzrost stóp procentowych w USA

Jednym z rynków, który wywołuje największą troskę i obawy wśród rynkowych profesjonalistów i zarządzających takimi podmiotami, jak fundusze inwestycyjne, czy fundusze hedgingowe, jest rynek amerykańskich obligacji. W szczególności traderzy obawiają się „odwrócenia krzywej dochodowości”, do czego było blisko już pod koniec 2018, a co ostatnio miało miejsce dekadę temu.

Odwrócona krzywa dochodowości (rentowności) to stan, gdy rentowność krótkoterminowych papierów dłużnych (jak bony skarbowe) jest wyższa od rentowności papierów długoterminowych (obligacje skarbowe). Oznacza to, że traderzy w dłuższym horyzoncie inwestycyjnym są bardziej pesymistycznie nastawieni niż w horyzoncie krótkoterminowym. Co istotne, większość głównych okresów osłabienia aktywności w gospodarce amerykańskiej była poprzedzona pojawieniem się odwróconej krzywej dochodowości.

Rentowność obligacji 10-letnich w roku 2018 osiągnęła najwyższy poziom od siedmiu lat. W związku z tym, że w przypadku obligacji zmiany rentowności i zmiany cen są sobie przeciwne, notowania na rynku tych papierów wartościowych osiągnęły siedmioletnie minimum.

Źródło: Admiral Markets MT5 dodatkiem MT5SE US 10Yr T-Note – wykres miesięczny (od 1 czerwca 2009 roku do 7 stycznia 2019 roku), stworzony 7 stycznia 2019 roku o godzinie 11:55. Uwaga: Wyniki osiągnięte w przeszłości nie dają gwarancji osiągnięcia podobnych w przyszłości.

Na zamieszczonym powyżej wykresie przebiegu ceny obligacji 10-letnich widać odbicie od długoterminowego poziomu wsparcia, które oznaczono linią niebieską. Im wyższe wartości na wykresie, tym wyższe wyceny obligacji. A zatem, jeśli faktycznie w 2019 roku pojawi się recesja – jak przewiduje kilka banków inwestycyjnych, prawdopodobnie pojawi się dalsza zwyżka ceny obligacji. Czy masz już ten rynek w kategorii „obserwowanych”?

Zagrywanie już tylko na postawie prostych zasad strategii price action może być skuteczne niezależnie od rynku. Przykładowo, odwracający pin bar, który oznaczono żółtym prostokątem na wykresie miesięcznym, wskazuje na możliwość ruchu wzrostowego względem poziomej niebieskiej linii.

Źródło: Admiral Markets MT5 dodatkiem MT5SE US 10Yr T-Note – wykres miesięczny (od 1 października 2014 roku do 7 stycznia 2019 roku), stworzony 7 stycznia 2019 roku o godzinie 12:05. Uwaga: Wyniki osiągnięte w przeszłości nie dają gwarancji osiągnięcia podobnych w przyszłości.

Jeśli trader otworzył długą pozycję o wielkości dwóch lotów ponad szczytem tej świecy na 119,16 wraz ze zleceniem stop loss na 117,41, to ryzyko tego tradu wynosiłoby 350 dolarów. Jednakże, jeśli trader utrzymał pozycję do chwili osiągnięcia przez cenę poziomu 122,47, czyli oporu w postaci dołków z grudnia 2016 roku, mógłby zainkasować zysk o wartości 662 dolarów.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here