Naga MarketsDataWalk miał wstępnie 6,32 mln zł straty netto w 2020 r.DataWalk odnotował 15,7 mln zł skonsolidowanych przychodów i 6,32 mln zł straty netto w 2020 r., podała spółka, prezentując wstępne dane. Spółka dokonała także w całym roku 2020 odpisów na łączną kwotę 4,72 mln zł, która odpowiada całości wartości inwestycji w DataWalk Inc.

DataWalk przedstawia swoje wyniki finansowe

DataWalk podał, że według danych jednostkowych, szacunkowe przychody ze sprzedaży wyniosły 12 359 tys. zł, wobec 2 362 tys. zł w roku 2019 (wzrost o ok. 423%), koszty działalności operacyjnej wyniosły 12 050 tys. zł, wobec 13 735 tys. zł w roku 2019 (spadek o 12%), a wynik finansowy netto wyniósł -4 421 tys. zł, wobec -11 193 tys. zł w roku 2019 (mniejszenie straty o ok. 60% r/r).

Te artykuły również Cię zainteresują
W ujęciu skonsolidowanym, szacunkowe przychody ze sprzedaży netto wyniosły 15 722 tys. zł, wobec 3 512 tys. zł w roku 2019 (wzrost o ok. 348%), działalności operacyjnej wyniosły 22 259 tys. zł, wobec 14 633 tys. zł w roku 2019 (wzrost o 52%), zaś wynik finansowy netto wyniósł -6 323 tys. zł, wobec -11 044 tys. zł w roku 2019, co stanowi zmniejszenie straty o ok. 43%.

“W związku z prowadzonymi pracami nad jednostkowym raportem za rok 2020, zarząd spółki podjął decyzję o utworzeniu odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości posiadanych przez emitenta aktywów finansowych w spółce zależnej w łącznej kwocie 1 114 tys. zł. Tym samym w całym roku 2020 spółka dokonała odpisów na łączną kwotę 4 719 tys. zł, która odpowiada całości wartości inwestycji w DataWalk Inc.” – czytamy w komunikacie.

Zgodnie z przyjętą strategią rozwoju, grupa planuje w kolejnych latach znacząco dynamizować działania związane z ekspansją na rynku amerykańskim, co będzie wymagało podjęcia przez spółkę zależną odpowiednich procesów inwestycyjnych, w szczególności związanych z intensyfikacją procesu budowania zespołu sprzedażowego oraz wdrożeniowego.

“Nadrzędnym celem zaplanowanych działań inwestycyjnych w spółce zależnej jest zwiększanie skali działalności, a tym samym maksymalizacja wartości przychodów ze sprzedaży. Realizacja tego zadania będzie wymagała reinwestowania wszystkich wypracowanych przez jednosktę zależną nadwyżek finansowych oraz w przypadku, gdy będzie konieczne, udzielania dalszego wsparcia finansowego ze strony spółki, jako jednostki dominującej. Główny wpływ na obniżenie wartości odzyskiwalnej aktywów miało uwzględnienie ekonomicznych skutków zaplanowanych inwestycji w budżecie spółki zależnej, w oparciu o który wykonano test na utratę wartości” – czytamy także.

Spółka podała, że najważniejszy wpływ na skonsolidowany wynik finansowy grupy w roku 2020 miały: wzrost przychodów ze sprzedaży grupy, wzrost kosztów wynagrodzeń, wynikający w szczególności z procesu budowy zespołu sprzedażowego oraz wdrożeniowego w spółce zależnej  wyższe koszty amortyzacji zakończonych prac rozwojowych dot. oprogramowania DataWalk, wzrost kosztów usług obcych, który był związany z rozwojem działalności w USA oraz prowadzonymi procesami sprzedażowymi; a także zakończenie programu motywacyjnego z dniem 31 grudnia 2019 r. w spółce, a w konsekwencji zaprzestanie ujmowania kosztów programu, które były wykazywane w pozostałych kosztach operacyjnych.

Spółka zastrzegła, że są to wyniki wstępne, zaś dane ostateczne zostaną opublikowane 30 kwietnia 2021 r.

DataWalk (dawniej PiLab) to podmiot technologiczny, który jako jeden z nielicznych na świecie zbudował na bazie własnej technologii produkt analityczny rozwiązujący globalne problemy w obszarze bezpieczeństwa. Platforma DataWalk łączy miliardy obiektów z wielu źródeł, znajdując zastosowanie w zakresie analityki śledczej w sektorze publicznym i finansowym m.in. w walce z przestępczością (amerykańskie agencje), wyłudzeniami (ubezpieczyciele) i przy identyfikacji nadużyć (administracja centralna). Spółka była notowana na NewConnect od 2012 r., a w 2019 r. zadebiutowała na rynku głównym GPW.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here