Naga MarketsDataWalkDatawalk odnotował 3,45 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 3,43 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Datawalk odnotował 3,45 mln zł straty netto w I kw. 2020 r.

“Strata netto przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej na koniec I kwartału 2020 r. wyniosła 3 454 tys. zł i była o 1% wyższa niż w porównywalnym okresie 2019 r. Najważniejszy wpływ na wysokość straty netto grupy w I kwartale 2020 r. miały: i) wzrost przychodów ze sprzedaży grupy; ii) wzrost kosztów wynagrodzeń, wynikający w szczególności z procesu budowy zespołu sprzedażowego oraz wdrożeniowego w spółce zależnej od emitenta; iii) wyższe koszty amortyzacji zakończonych prac rozwojowych dotyczących oprogramowania DataWalk; iv) wzrost kosztów usług obcych w spółce zależnej od emitenta, który był związany z rozwojem działalności w USA oraz prowadzonymi procesami sprzedażowymi; v) zakończenie programu motywacyjnego z dniem 31 grudnia 2019 r. w spółce, a w konsekwencji zaprzestanie ujmowania kosztów tego programu, które były wykazywane w pozostałych kosztach operacyjnych; a także vi) wzrost przychodów finansowych w spółce wynikający w szczególności z dodatnich różnic kursowych oraz ujęcia odsetek od lokat bankowych” – czytamy w raporcie finansowym.

Strata operacyjna wyniosła 3,68 mln zł wobec 3,44 mln zł straty rok wcześniej. EBITDA wyniosła -3,364 mln zł w I kw. br wobec -3,362 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,26 mln zł w I kw. 2020 r. wobec 0,18 mln zł rok wcześniej.

Te artykuły również Cię zainteresują

“W okresie od 01.01.2020 r. do 31.03.2020 r. nie wystąpiły nietypowe zdarzenia mające wpływ na osiągnięte wyniki finansowe grupy. W ocenie zarządu, wystąpienie w trakcie okresu sprawozdawczego zakończonego dnia 31 marca 2020 roku pandemii wirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19 nie miało istotnego wpływu na wynik finansowy grupy wypracowany w tym okresiey” – czytamy w raporcie.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2020 r. wyniosła 1,43 mln zł wobec 3,46 mln zł straty rok wcześniej.

DataWalk (dawniej PiLab) to podmiot technologiczny, który jako jeden z nielicznych na świecie zbudował na bazie własnej technologii produkt analityczny rozwiązujący globalne problemy w obszarze bezpieczeństwa. Platforma DataWalk łączy miliardy obiektów z wielu źródeł, znajdując zastosowanie w zakresie analityki śledczej w sektorze publicznym i finansowym m.in. w walce z przestępczością (amerykańskie agencje), wyłudzeniami (ubezpieczyciele) i przy identyfikacji nadużyć (administracja centralna). Spółka była notowana na NewConnect od 2012 r., a w 2019 r. zadebiutowała na rynku głównym GPW.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here