Naga MarketsDataWalkDataWalk odnotował 1,71 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2020 r. wobec 3,36 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

DataWalk odnotował 1,71 mln zł skonsolidowanej straty netto w III kw. 2020 r.

Strata operacyjna wyniosła 1,58 mln zł wobec 3,36 mln zł straty rok wcześniej.

Te artykuły również Cię zainteresują
Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 3,82 mln zł w III kw. 2020 r. wobec 1,11 mln zł rok wcześniej.

“Grupa znajduje się na etapie silnego rozwoju, a poniesione inwestycje w rozwój zaczynają przynosić efekty w postaci konwersji projektów z lejka sprzedażowego na przychody. W okresie III kwartałów 2020 r. wartość sprzedaży Grupy DataWalk wyniosła 8 939 tys. zł i była wyższa o 377% w stosunku do przychodów osiągniętych w III kwartałach 2019 r., które ukształtowały się na poziomie 1 875 tys. zł. Wzrost wartości sprzedaży jest przede wszystkim wynikiem pomyślnej finalizacji przez spółkę oraz DataWalk Inc. projektów, które przełożyły się na kontrakty, spośród trwających licznych procesów handlowych, jak również postępów prac wdrożeniowych w ramach umów realizowanych przez grupę” – czytamy w raporcie.

W I-III kw. 2020 r. spółka miała 6,14 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 10,4 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 8,94 mln zł w porównaniu z 1,88 mln zł rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł 5,17 mln zł wobec -9,95 mln zł rok wcześniej.

“Na szczególną uwagę zasługuje wzrost przychodów osiągnięty na rynku amerykańskim, gdzie wartość sprzedaży w III kwartałach 2020 r. osiągnęła poziom 3 101 tys. zł, podczas gdy w porównywalnym okresie 2019 r., kiedy to DataWalk Inc. rozpoczynała fazę komercjalizacji budując dopiero lejek sprzedażowy, przychody nie wystąpiły. W omawianym okresie największy udział w wartości przychodów wypracowanych w Ameryce Północnej przypadł dla sektora rządowego, który odpowiadał za 97% wartości sprzedaży” – czytamy dalej.

Grupa odnotowała również wzrost przychodów na pozostałych rynkach (region EMEA), w przypadku których wartość sprzedaży w III kwartałach 2020 r. wyniosła 5 839 tys. zł, co stanowi wzrost o 211% r/r. Sprzedaż dla sektora rządowego wyniosła 35%, a w przypadku sektora prywatnego udział w przychodach wyniósł 65%.

“Wartość przychodów ze sprzedaży w Polsce ukształtowała się na poziomie 4 742 tys. zł. W wynikach za III kwartały 2020 r. rozpoznano ok. 72% z wartości planowanych na 2020 r. przychodów z tytułu realizacji umowy z PKN Orlen S.A., o której emitent informował w raporcie ESPI 4/2020. Ze względu na rozmiar tego kontraktu i jego specyfikę, emitent decydował do okresu trzeciego kwartału włącznie i niniejszego raportu podawać tę informację celem umożliwienia lepszej oceny sytuacji finansowej grupy, lecz ze względu na rozpoznanie większości przychodów zaplanowanych na bieżący rok i pozyskanie innych kontraktów o podobnej lub większej wielkości, emitent zaprzestanie szczegółowego podawania tych wartości jako informacji dodatkowej” – wskazano także w raporcie.

DataWalk zwraca jednocześnie uwagę, że odnotowywana dynamika zwiększania przychodów pociąga za sobą również wzrost kosztów, co jest pochodną “skutecznej realizacji procesu komercjalizacji” oraz ściśle powiązane z osiąganymi w ramach tego procesu krokami milowymi.

“Grupa DataWalk zarządza procesem inwestycyjnym poprzez triggery powiązane z osiąganymi efektami biznesowymi oraz modelami finansowymi. Powyższe podejście pozwala monitorować i sterować dynamiką kosztów, na którą na aktualnym etapie rozwoju największy wpływ ma tempo komercjalizacji w Ameryce Północnej” – wyjaśniono w raporcie.

Na poziom kosztów operacyjnych w grupie w III półroczu 2020 roku miały wpływ: wzrost kosztów wynagrodzeń wynikający w szczególności z procesu budowy zespołu sprzedażowego oraz wdrożeniowego w spółce zależnej od DataWalk, wzrost kosztów usług obcych, który był związany z rozwojem działalności grupy oraz prowadzonymi procesami sprzedażowymi, a także wyższe koszty amortyzacji, w szczególności dotyczące zakończonych prac rozwojowych nad oprogramowaniem DataWalk oraz aktywa z tyt. prawa do użytkowania w postaci najmu powierzchni biurowej.

“Kierownictwo grupy spodziewa się dalszego zwiększania skali prowadzonej działalności. Uwzględniając długie, czasem kilkuletnie i bardzo skomplikowane procesy sprzedażowe, grupa aktualnie skupia się na pracy tylko z kluczowymi klientami i równolegle rozbudowuje zespoły go-to-market w Ameryce i Europie, dążąc do zwiększenia przepustowości i skali procesów handlowego i wdrożeniowego” – podsumowano w raporcie.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I-III kw. 2020 r. wyniosła 4,68 mln zł wobec 10,47 mln zł straty rok wcześniej.

DataWalk (dawniej PiLab) to podmiot technologiczny, który jako jeden z nielicznych na świecie zbudował na bazie własnej technologii produkt analityczny rozwiązujący globalne problemy w obszarze bezpieczeństwa. Platforma DataWalk łączy miliardy obiektów z wielu źródeł, znajdując zastosowanie w zakresie analityki śledczej w sektorze publicznym i finansowym m.in. w walce z przestępczością (amerykańskie agencje), wyłudzeniami (ubezpieczyciele) i przy identyfikacji nadużyć (administracja centralna). Spółka była notowana na NewConnect od 2012 r., a w 2019 r. zadebiutowała na rynku głównym GPW.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here