Naga MarketsDataWalkDataWalk odnotował 0,97 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2020 r. wobec 3,61 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

DataWalk odnotował 0,97 mln zł skonsolidowanej straty netto w II kw. 2020 r.

Strata operacyjna wyniosła 0,84 mln zł wobec 3,63 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 3,86 mln zł w II kw. 2020 r. wobec 0,58 mln zł rok wcześniej.

W I poł. 2020 r. spółka miała 4,43 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 7,04 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 5,12 mln zł w porównaniu z 0,76 mln zł rok wcześniej.

Te artykuły również Cię zainteresują

“Grupa znajduje się na etapie silnego rozwoju, a poniesione inwestycje w rozwój zaczynają przynosić efekty w postaci konwersji projektów z lejka sprzedażowego na przychody. W I półroczu 2020 roku wartość sprzedaży Grupy DataWalk wyniosła 5 116 tys. zł i była wyższa o 572% w stosunku do przychodów osiągniętych w I półroczu 2019 roku, które ukształtowały się na poziomie 761 tys. zł. Wzrost wartości sprzedaży jest przede wszystkim wynikiem pomyślnej finalizacji przez spółkę oraz DataWalk Inc. kilku projektów, które przełożyły się na kontrakty, spośród trwających licznych procesów handlowych. Na szczególną uwagę zasługuje wzrost przychodów osiągnięty na rynku amerykańskim, gdzie wartość sprzedaży w I półroczu 2020 roku osiągnęła poziom 2 062 tys. zł, podczas gdy w porównywalnym okresie 2019 r., kiedy to DataWalk Inc. rozpoczynała fazę komercjalizacji budując dopiero lejek sprzedażowy, przychody nie wystąpiły. W omawianym okresie największy udział w wartości przychodów wypracowanych w Ameryce Północnej przypadł dla sektora rządowego, który odpowiadał za 98% wartości sprzedaży” – czytamy w raporcie.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I poł. 2020 r. wyniosła 4,64 mln zł wobec 7,12 mln zł straty rok wcześniej.

DataWalk (dawniej PiLab) to podmiot technologiczny, który jako jeden z nielicznych na świecie zbudował na bazie własnej technologii produkt analityczny rozwiązujący globalne problemy w obszarze bezpieczeństwa. Platforma DataWalk łączy miliardy obiektów z wielu źródeł, znajdując zastosowanie w zakresie analityki śledczej w sektorze publicznym i finansowym m.in. w walce z przestępczością (amerykańskie agencje), wyłudzeniami (ubezpieczyciele) i przy identyfikacji nadużyć (administracja centralna). Spółka była notowana na NewConnect od 2012 r., a w 2019 r. zadebiutowała na rynku głównym GPW.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here