Naga MarketsPrzedstawiciele Danske Banku wierzą, że Europejski Bank Centralny zaskoczy rynki wpływając na wzrost płynności poprzez nowe 3-letnie LTRO, obcinając w tym samym czasie stopę refinansowania i stopę depo – przesuwając tę ostatnią do strefy ujemnej.

„Rynek jest przygotowany do akcji ze strony ECB w najbliższych miesiącach – jeżeli jednak bank centralny zacznie działać bardzo agresywnie tak jak się tego spodziewamy, rynki będą mocno zaskoczone. W efekcie doprowadzi to do jeszcze silniejszego zepchania stóp na rynku pieniężnym.”Jeżeli ECB zdecyduje się na przekroczenie niewidzialnej linii i ustanowi stopy depozytowe na ujemnym poziomie, wtedy dalsze obniżanie stóp również będzie miało miejsce i powinno zostać od razu wycenione. Jednocześnie, w przypadku nowego LTRO, Danske Bank spodziewa się silnego popytu i wzrostu płynności, który będzie bezpośrednio powiązany z zapotrzebowaniem rynkowym.

Nowe LTRO może stać się jeszcze bardziej atrakcyjne niż poprzednie, utrzymując stopę instrumentu na stałym poziomie aż do terminu zapadalności. W ten sposób ECB ma realne szanse wpłynięcia na długoterminowe stopy procentowe, a tym samym wzmocnienia instrukcji wyprzedzających.

Odpowiednio ukierunkowane LTRO może również pomóc poprawić obecne mechanizmy transmisji. Program skupu ABS jest jedną z możliwości, jednak Danske wierzy, że Europejski Bank Centralny będzie wolał poczekać na wyniki stress-testu oraz Oceny Jakości Aktywów (Asset Quality Review).

Niższe stopy i większa płynność powinny ograniczyć ryzyko wzrostu kursu walutowego i jednocześnie zmniejszyć negatywny wpływ aprecjacji waluty na poziom inflacji.

LTRO – z angielskiego Long Term Refinancing Operation. Długoterminowa operacja refinansowania, prowadzona przez ECB w okresie 36 miesięcy. Dzięki operacjom tego typu bank centralny ma możliwość wpompowania do systemu bankowego ogromnych sum pieniędzy w postaci trzyletnich pożyczek z niskim procentem – pożyczając bankom pieniądze na warunkach preferencyjnych

ABS – z angielskiego asset-backet securities. Papiery wartościowe zabezpieczone wierzytelnościami. Należą do nich między innymi formy obligacji hipotecznych oraz CDO i CBO – zależnie od rodzaju struktury aktywów oraz finansowania. Instrumenty tego typu są popularną częścią rynku amerykańskiego, a oprócz tego funkcjonują w Niemczech oraz UK.

invest
Jesteśmy w Google News. Szukaj to co ważne i bądź na bieżąco z rynkiem! Obserwuj nas

Conotoxia

Obejrzyj również w Comparic24.tv:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here