Naga Markets


Dane makroDane makroekonomiczne

Analizując dane makroekonomiczne i śledząc najnowsze wydarzenia cały czas trzymasz „rękę na pulsie”. Monitorujesz naturalny rytm gospodarczy i po publikacji konkretnych wskaźników jesteś w stanie przewidzieć jak duża zmienność zajdzie na rynku oraz w jakim kierunku będzie się kształtować. Jej stopień warunkowany jest znaczeniem danego wskaźnika oraz „wagą” opublikowanej informacji. Właśnie dlatego musisz wiedzieć, które dane makro są najistotniejsze i skutecznie filtrować napływające z każdej strony pogłoski, przecieki oraz „informacje z pewnych źródeł”.

PKB – najszerszy wskaźnik gospodarki krajowej przedstawiający łączną wartość wszystkich usług i towarów wyprodukowanych w skali jednego roku. Produkt Krajowy Brutto sam w sobie uważany jest za wskaźnik podążający – większość traderów skupia się przede wszystkim na wskaźnikach wyprzedzających, czy sprawozdaniach publikowanych nawet na kilka miesięcy przed podaniem ostatecznej wartości PKB, a także na raporcie wstępnym. Jeżeli pomiędzy ostateczną wartością PKB, a wcześniejszymi prognozami występują duże rozbieżności wtedy może dojść do silnych ruchów na rynku.

Ogłoszenie stóp procentowych – stopy procentowe to niezaprzeczalnie najważniejsze dane makro jeżeli chodzi o ruchy cen na rynkach wymiany walut obcych. Banki centralne ustalające stopy procentowe stają się więc tutaj jednymi z najbardziej wpływowych graczy. Stopa procentowa będzie dyktowała dynamikę przepływów inwestycyjnych, a różnice pomiędzy stopami poszczególnych krajów wpływają na stosunek wartości walut względem siebie. Często zmiana stóp procentowych wywołuje dużą zmienność rynku FX, a ponieważ banki centralne często zmieniają stopy procentowe w cyklicznych trendach podążających za gospodarką, to zmiany stóp procentowych lubią pokrywać się z długoterminowymi trendami.

Wskaźniki zatrudnienia – kolejne niezwykle istotne dane makro, które odzwierciedlać będą ogólnie pojętą kondycję gospodarczą danego państwa. Chcąc zrozumieć zasady działania gospodarki należy wiedzieć ile osób odpowiedzialnych jest za tworzenie miejsc pracy ile osób aktywnie jest zatrudnionych, ile przechodzi na bezrobocie oraz jaka jest dynamika zmiany średnich płac. Rynek pracy jest fundamentem gospodarki. Jeśli ludzie pracują, wtedy wytwarzają dobra, chętnie konsumują, wykazują popyt na szeroką gamę usług, biorą kredyty, kupują domy, inwestują. To tworzy nowe miejsca pracy i tak koło się zamyka, a gospodarka kwitnie. Jeśli ludzie nie pracują, to mało konsumują i wyciągają ręce do rządu po zasiłek, co wpędza budżet w kłopoty i może prowadzić do podwyżki podatków, a gospodarka kuleje.

Indeks CPI – indeks wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych (CPI) to jeden z najważniejszych wskaźników inflacyjnych. Będzie odzwierciedlał zmiany cen detalicznych, które tworzą podstawowy koszyk konsumencki. Inflacja wiąże się bezpośrednio z siłą nabywczą pieniądza krajowego i posiada wpływ na jego pozycję w ujęciu międzynarodowym. Jeżeli gospodarka rozwija się normalnie, wtedy rośnie również konsumpcja, a wraz z nią ceny. Banki centralne usiłując przeciwdziałać zbytnim wahaniom inflacji określają cele inflacyjne w swojej polityce i w razie potrzeby reagują podwyżkami stóp procentowych by inflację ograniczyć, lub obniżkami, by ją pobudzić. Obecnie dominująca doktryna makroekonomiczna mówi, że deflacja jest zła dla gospodarki i należy utrzymywać stabilny, niewielki wzrost cen z roku na rok. Większość banków centralnych w krajach rozwiniętych przyjmuje obecnie 2% cel inflacyjny w średnim (2-letnim) horyzoncie.

Bilans płatniczy – dane makro w tym zakresie odzwierciedlają jak wygląda stosunek płatności napływających z zagranicy do płatności, które wychodzą poza teren danego kraju. Mówiąc najogólniej jest to podsumowanie operacji w handlu zagranicznym oraz określeni równowagi pomiędzy eksportem i importem. Bilans Płatniczy będzie dodatni gdy płatności przychodzące przewyższają te, które wychodzą do państw zewnętrznych.

Sprzedaż detaliczna – publikowane miesięcznie odczyty pokazują ogólną wartość wydatków konsumenckich wyrażoną jako dynamikę sprzedaży detalicznej.  Pokazuje zachowania konsumenckie, a dzięki regularnej publikacji wskaźnik korygowany jest ze względu na sezonowe zmienne.

Polityka fiskalna i pieniężna państwa – manipulując polityką fiskalną i pieniężną rząd danego państwa próbuje dążyć do stabilizacji i rozwoju gospodarki (spadek bezrobocia, inflacja pod kontrolą, korzystne bilanse płatnicze). Decyzje związane z polityką fiskalną i pieniężną są tymi, które potrafią  odbić się na rynków walutowych naprawdę mocnym echem – szczególnie kiedy zmiany wprowadzane są w krajach będących największymi światowymi gospodarkami.

Analiza fundamentalna podobnie jak dane makro posiadają wiele zalet. Codziennie publikowanych jest jednak tyle wskaźników, że nie powinniśmy dać się zwariować. W pośpiechu nie kieruj się wyłącznie liczbami, ale przede wszystkim postaraj się zrozumieć co mogą oznaczać i jak wpłyną na gospodarkę danego kraju a w dłuższym okresie na cenę wybranego przez ciebie instrumentu.

                                     Kolejna lekcja: O inflacji słów kilka                                     tokeneo

Zostaw komentarz logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here