Naga MarketsDadelo zadebiutuje na GPW we wtorek. 6-te IPO w Warszawie w 2020 r.W dniu 29 grudnia 2020 r. odbędzie się pierwsze notowanie spółki spółki DADELO S.A.  DADELO S.A. będzie 433. spółką notowaną na Głównym Rynku oraz 6. debiutem na tym rynku w 2020 roku. Uroczystość pierwszego notowania akcji Spółki będzie transmitowana
za pośrednictwem YouTube GPW o godz. 9:00.

  • Emitent specjalizuje się w sprzedaży rowerów, części i akcesoriów rowerowych oraz odzieży rowerowej,
  • W ofercie publicznej Emitent oferował do 4.600.000 akcji nowej emisji serii C. Cena emisyjna: 18 PLN
  • Celem Oferty jest pozyskanie przez Spółkę środków, które Spółka planuje wykorzystać na dalszy rozwój swojej działalności

Te artykuły również Cię zainteresują
Informacje podstawowe

nazwa spółki  DADELO S.A.
rynek (podstawowy/równoległy) podstawowy
miejsce siedziby Bydgoszcz
spółka na rynku regulowanym 433.
Debiut w 2020 r. 6.
polska/zagraniczna
(inne rynki notowań)
Polska
przedmiot działalności sprzedaż rowerów, części i akcesoriów rowerowych
IPO/ publiczna sprzedaż Oferta publiczna 4.600.000 nowych akcji serii C
Cena emisyjna/sprzedaży Cena emisyjna: 18 PLN
wartość oferty publicznej:  82.800.000 PLN,
wartość spółki*

 

123,6 mln PLN (przed rejestracją akcji nowej emisji)

206,4 mln PLN (po rejestracji akcji nowej emisji)

%free float

w akcjach objętych wnioskiem

75 % w PDA akcji serii C

30,9 % w akcjach objętych wnioskiem, w tym: 0 % w akcjach dotychczasowych (wszystkie akcje dotychczas zarejestrowane są w rękach jednego akcjonariusza)

 wartość ww. free float*

(wg ceny emisyjnej/sprzedaży)

62,1 mln PLN w PDA

62,1 mln PLN w akcjach dotychczasowych (po rejestracji)

%free float we wszystkich akcjach j.w. (wszystkie akcje objęte wnioskiem o dopuszczenie)
wartość ww. free float 

(liczone jw.)

j.w. (wszystkie akcje objęte wnioskiem o dopuszczenie)
liczba akcjonariuszy

(akcje objęte wnioskiem)

Akcje serii A znajdują się w posiadaniu 1 akcjonariusza

PDA serii C znajdują się w posiadaniu ok 5,9 tys. akcjonariuszy (przydział przez GPW)

Firma inwestycyjna pośrednicząca w ofercie TRIGON Dom Maklerski
Doradca prawny DLA Piper Giziński Kycia sp. k.
Biegli Rewidenci HLB 2 Audit PIE Sp. z o.o.

*wartość ustalona na podstawie ceny emisyjnej akcji serii C tj. 18 PLN

Historia Emitenta
Historia Spółki sięga grudnia 2015 r. kiedy to spółka CCR Sport sp. z o.o. zawiązała wehikuł inwestycyjny pod firmą Dadelo sp. z o.o. W dniu 20 kwietnia 2016 r. CCR Sport sp. z o.o. oraz Oponeo zawarły umowę inwestycyjną, w wyniku której w spółce CCR Sport sp. z o.o. została wydzielona zorganizowana część przedsiębiorstwa zawierająca całość aktywów wykorzystywanych do obsługi sprzedaży internetowej funkcjonującą pod nazwą Centrum Rowerowe.pl. Aktywa te wniesiono następnie do Dadelo sp. z o.o., w której Oponeo objęło 50 % udziałów. 30 listopada 2017 r., na skutek decyzji Zgromadzenia Wspólników, Dadelo sp. z o.o. została przekształcona w spółkę akcyjną działającą pod firmą Dadelo S.A.
W lutym 2019 r., w wyniku transakcji kupna-sprzedaży akcji zawartych pomiędzy akcjonariuszami Oponeo objęło 100 % akcji w Spółce i tym samym Dadelo S.A. stała się spółką całkowicie kontrolowaną przez Oponeo, do której grupy kapitałowej należy na Datę Prospektu.

Działalność Emitenta
Emitent specjalizuje się w sprzedaży rowerów, części i akcesoriów rowerowych oraz odzieży rowerowej, przede wszystkim przez sklep internetowy działający pod marką centrumrowerowe.pl, a także na platformie dadelo.pl. Odbiorcami produktów Spółki są głównie klienci indywidualni. W ofercie Spółki znajdują się wszystkie rodzaje rowerów, od rowerów miejskich, poprzez rowery trekkingowe lub crossowe, a kończąc na wysokiej klasy rowerach szosowych, górskich, czasowych oraz rowerach elektrycznych. Ponadto, istotnym elementem oferty Spółki są szeroko rozumiane części oraz akcesoria rowerowe. W ofercie Spółki znajduje się około 12 tys. produktów około 300 renomowanych marek. Dzięki przynależności do Grupy Oponeo, Spółka korzysta z doświadczenia i kompetencji swojego akcjonariusza kontrolującego w budowaniu i zarządzaniu biznesami e-commerce na polskim rynku (w tym w szczególności budowania bazy klientów, marketingu, rozwiązań IT oraz logistyki).

Kapitał zakładowy Emitenta według odpisu z Rejestru Przedsiębiorców wynosi: 1.373.500 PLN i dzieli się na 6.867.500 akcji serii A o wartości nominalnej 0,2 PLN każda. W KRS nie dokonano jeszcze wpisu akcji serii C objętych w ramach oferty publicznej.

Oferta publiczna:
W ofercie publicznej Emitent oferował do 4.600.000 akcji nowej emisji serii C.
Cena emisyjna: 18 PLN.
W dniu 18 grudnia 2020 r. dokonano przydziału łącznie 4.600.000 Akcji Oferowanych, w ten sposób, że:

  • Inwestorom Indywidualnym Zarząd przydzielił 900.000 akcji serii C;
  • Inwestorom Instytucjonalnym Zarząd przydzielił 3.700.000 akcji serii C.

Przydział akcji został przeprowadzony z wykorzystaniem systemu informatycznego GPW. Średnia stopa redukcji zapisów w Transzy Inwestorów Indywidualnych wyniosła 91,375%
Liczba akcjonariuszy, którzy objęli akcje w ofercie publicznej: ponad 5.900 podmiotów

Wartość oferty publicznej (środki pozyskane przez Emitenta): 82.800.000 PLN.

Cele emisji:
Celem Oferty jest pozyskanie przez Spółkę środków, które Spółka planuje wykorzystać na dalszy rozwój swojej działalności, poprzez:

  • nabycie dodatkowych towarów do oferty Spółki i tym samym rozbudowę oferty produktowej, na co Spółka zamierza przeznaczyć około 90-92% wpływów z Oferty;
  • rozwój infrastruktury magazynowej wykorzystywanej przez Spółkę, na co Spółka zamierza przeznaczyć około 8-10% wpływów z Oferty.

Kapitalizacja Spółki (akcje dotychczasowe): 123,6 mln PLN
liczona według ceny akcji oferowanych w ofercie publicznej, tj. 18 PLN.

Kapitalizacja Spółki (po rejestracji akcji nowej emisji): 206,4 mln PLN
liczona według ceny akcji oferowanych w ofercie publicznej, tj.18 PLN.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here