Naga MarketsDadelo S.A. poinformowała o zamiarze przeprowadzenia pierwszej oferty publicznej akcji Spółki oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (dalej „Oferta”).

Dadelo S.A. poinformowała o zamiarze przeprowadzenia pierwszej oferty publicznej akcji

Dadelo, należąca do Grupy Oponeo, jest jednym z największych i najdynamiczniej rozwijających się podmiotów działających na polskim rynku e-commerce, wyspecjalizowanym w sprzedaży rowerów, części i akcesoriów oraz odzieży rowerowej. Spółka prowadzi sprzedaż on-line przez sklep internetowy działający pod marką centrumrowerowe.pl.

Te artykuły również Cię zainteresują
Odbiorcami produktów Dadelo są głównie klienci indywidualni, począwszy od sporadycznych użytkowników rowerów, przez zaawansowanych amatorów po profesjonalistów. W ofercie Spółki znajdują się wszystkie rodzaje rowerów, od rowerów miejskich, poprzez nowoczesne rowery trekkingowe lub crossowe, a kończąc na wysokiej klasy rowerach szosowych, górskich, czasowych oraz rowerach elektrycznych. Ponadto, istotnym elementem oferty są części oraz akcesoria rowerowe. W ofercie Dadelo znajduje się ok. 12 tys. produktów (SKU) około 200 renomowanych marek.

W okresie 9 miesięcy zakończonym 30 września 2020, Dadelo obsłużyła ponad 200 tys. zamówień internetowych, a wartość średniego zamówienia wyniosła prawie 260 PLN.
Dzięki przynależności do Grupy Oponeo, Spółka korzysta z doświadczenia i kompetencji w budowaniu i zarządzaniu biznesami e-commerce na polskim rynku (w tym w szczególności budowania bazy klientów, marketingu SEM/SEO, rozwiązań IT oraz logistyki).

Działamy na sprzyjającym i bardzo perspektywicznym rynku. Mamy unikalną pozycję na styku wielu sprzyjających trendów rynkowych i społecznych. Z jednej strony bardzo szybko rosnący rynek e-commerce, w którym mamy duże doświadczenie zdobyte w Oponeo.pl, z drugiej popularyzacja zdrowego trybu życia, dynamicznie rosnąca popularność rowerów, używanych zarówno do codziennego poruszania się w miastach, jak i do rekreacji i sportu. Rozwijana jest także infrastruktura rowerowa, co ważne nie tylko w miastach. Biorąc pod uwagę wszystkie te czynniki, a także nasze duże doświadczenie w tworzeniu i zarządzaniu biznesami e-commerce, jestem przekonany, że Dadelo będzie nadal szybko się rozwijać, dynamicznie powiększając swoje udziały rynkowe – mówi Ryszard Zawieruszyński, Prezes Zarządu Dadelo

Kluczowe Przewagi Konkurencyjne i Strategia Spółki

Wykorzystując swoje przewagi konkurencyjne, Dadelo zamierza kontynuować rozwój działalności w obszarze handlu w segmencie e-commerce, dążąc do poszerzenia swojej oferty, zwiększenia bazy klientów i przychodów ze sprzedaży, przy jednoczesnym utrzymaniu wysokiej jakości oferty produktowej i obsługi klienta. Celem strategicznym Spółki jest wzrost udziału rynku rowerów, akcesoriów, części i ubrań rowerowych do poziomu 10% w perspektywie średnioterminowej (3-5 lat). Obecnie Spółka szacuje swój udział na ok. 1% na rynku sprzedaży rowerów, części i akcesoriów rowerowych oraz odzieży rowerowej sprzedawanych zarówno w sklepach stacjonarnych, jak i poprzez sprzedaż elektroniczną.

Kluczowe elementy strategii Spółki to :
● Dynamiczny rozwój działalności Spółki w podstawowym segmencie
● Rozszerzenie portfela oferowanych produktów
● Poszerzenie bazy klientów
● Dalszy rozwój Spółki dzięki nabywaniu innych podmiotów i inwestycjom w nowe rozwiązania technologiczne
● Dalsza poprawa rentowności
Środki pozyskane z Oferty Spółka zamierza w większości wykorzystać na rozbudowę oferty produktowej do 20-25 tys. SKU oraz na rozwój infrastruktury magazynowej.
Elementy equity story
● Duży potencjał rynku w Polsce (wartość rynku rowerów, części, akcesoriów i odzieży rowerowej szacowany jest na ok. 4 mld PLN). Rynek rośnie bardzo szybko ze względu na trendy społeczne związane ze zdrowym stylem życia oraz zmianami w sposobie przemieszczania się po miastach (unikanie komunikacji miejskiej, zatłoczonych ulic) przy jednoczesnym rozwoju drogowej infrastruktury rowerowej
● Rozdrobnienie rynku rowerowego, zarówno pod względem producentów, jak i sprzedawców, co umożliwia szybsze zdobywanie rynku
● Dynamiczny rozwój e-commerce, przy czym w segmencie rowerowym jest duża bariera wejścia, związana z potrzebami kapitałowymi na zatowarowanie oraz kosztami logistyki. Obecnie w Polsce nie ma dużych podmiotów w tym segmencie – dzięki realizacji załozeń dotyczących rozwoju środkom pozyskanym z oferty Dadelo ma szansę stać się długoterminowym liderem rynku w Polsce
● Realizacja celów emisyjnych ze środków z Oferty, pozwoli Dadelo, jako jedynemu podmiotowi w Polsce (zarówno w segmencie e-commerce jak i sieci sklepów stacjonarnych) oferować tak szeroki zakres SKU (20-25 tys.) w sektorze rowerów, części i akcesoriów rowerowych
● Sprawdzony know-how z Oponeo.pl (zwiększenie udziałów w rynku z 1% do 35% w 10 lat i trzydziestokrotny wzrost obrotów) – wykorzystanie doświadczenia i zasobów na większym niż opony rynku rowerowym

Najważniejsze informacje dotyczące Oferty

W ramach Oferty Spółka zaoferuje łącznie nie mniej niż 1 (jedną) oraz nie więcej niż 4.600.000 (cztery miliony sześćset tysięcy) nowoemitowanych akcji zwykłych na okaziciela Serii C, o wartości nominalnej 0,20 zł każda. O ile wszystkie nowoemitowane akcje zostaną wyemitowane i objęte przez inwestorów, to po przeprowadzeniu Oferty będą stanowić one 40,11% kapitału zakładowego Spółki, uprawniając tym samym do 4.600.000 głosów stanowiących 40,11% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Oferta stanowić będzie ofertę publiczną kierowaną do inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych w Polsce. Spółka oraz akcjonariusze kontrolujący zawrą umowy lock-up na okres nie dłuższy niż 360 dni od daty pierwszego notowania akcji. Spółka zamierza ubiegać się o dopuszczenie i wprowadzenie wszystkich akcji (w tym akcji oferowanych w ramach Oferty) do obrotu na rynku regulowanym (podstawowym) prowadzonym przez GPW. Warunkiem przeprowadzenia Oferty jest uzyskanie wszystkich wymaganych zgód ze strony Komisji Nadzoru Finansowego.

Wyniki finansowe

W pierwszej połowie 2020 r. przychody Spółki wyniosły 33 mln zł (+113% r/r), a wynik EBITDA 3,5 mln zł, co oznacza ok.10-krotny wzrost r/r.
Spółka będzie informować o kolejnych krokach dotyczących IPO po zatwierdzeniu prospektu przez KNF oraz rozważeniu warunków rynkowych i innych czynników.

Doradcami procesu IPO spółki Dadelo S.A. są: Trigon Dom Maklerski – Menedżer Oferty, cc group sp zoo – Doradca Zarządu oraz DLA Piper Giziński Kycia sp.k. – Doradca Prawny.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

Poprzedni artykułPGE w konsolidacji pod górną krawędzią kanału. Czekamy na wybicie
Następny artykułTech Invest Group przejął Erato Energy i z przytupem wchodzi na rynek fotowoltaiki
Krzysztof Kamiński redaktor Comparic.pl
Wiedzę z zakresu inwestowania oraz produktów finansowych zgłębiał na studiach ekonomicznych, a jej praktyczne zastosowanie zdobywał na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Uczestnik obrotu na największych rynkach giełdowych świata – NYSE, NASDAQ i LSE. Specjalista rynku kontraktów terminowych na surowce, głównie ropy WTI oraz złota. Autor strategii Wide View Strategy (WiViSt), którą doskonalił zgodnie z maksymą „Tnij szybko straty, pozwól zyskom rosnąć”. Zwolennik analizy technicznej. Sukces w inwestycjach zapewnia mu chłodne podejście do analizy wykresów połączone z konsekwencją i żelaznymi zasadami zarządzania kapitałem. W trakcie swej kariery na rynkach finansowych dzielił się swoim doświadczeniem z inwestorami jednego z największych brokerów Forex na świecie. Redaktor telewizji internetowej Comparic24.tv, odpowiedzialny za prowadzenie programów informacyjnych oraz poświęconych tematyce szeroko pojętego tradingu.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here