Naga Markets

Czym jest usługa Dual Investment oferowana przez giełdę KuCoin? Czy jest bezpieczna?Inwestycja Dwuwalutowa (ang. Dual Investment) to wysokodochodowy, strukturyzowany produkt finansowy służący do zarządzania swoim kapitałem, obejmujący dwie różne kryptowaluty. Czy ta usługa faktycznie gwarantuje inwestorom wysoką roczną stopę oprocentowania (z ang. APR) i jednocześnie zapewnia bezpieczeństwo? W swojej ofercie usługę posiada szereg dużych giełd kryptowalutowych, w tym KuCoin

Czym jest usługa Dual Investment oferowana m.in. przez KuCoin?

Inwestycja dwuwalutowa jest inwestycją dokonywaną w walucie bazowej (np. Bitcoin), co do której oczekuje się deprecjacji w stosunku do waluty alternatywnej (np. USDT). Poziom  wraz z kursem wykonania, po którym waluta bazowa może zostać zamieniona na alternatywną, jest uzgadniany na początku inwestycji.Dual Investment jest produktem finansowym oferującym jednocześnie ochronę kapitału o zmiennej stopie zwrotu. Zwroty zostają dostosowane w oparciu o wcześniej ustalony benchmark, który nazywa się ceną docelową (ang. Target Price).

Mówiąc prościej, użytkownicy Dual Investment muszą zdeponować jedną kryptowalutę i mogą uzyskać dochód w oparciu o dwa aktywa. Po zdeponowaniu aktywa kryptowalutowego, zostanie ono zablokowane i pozwala użytkownikom zarabiać w miarę wzrostu wartości aktywa inwestycyjnego.

Oczywiście to, ile inwestorzy mogą zarobić, będzie zależeć od tego, jak ich stakowane aktywa radzą sobie w terminie zapadalności.

Czy Dual Investment jest produktem finansowym bez ochrony kapitału?

Dual Investment oferowany przez KuCoin oraz inne giełdy kryptowalutowe jest produktem finansowym bez ochrony kapitału, którego główne ryzyko pochodzi z możliwych zmian w cenach rynkowych.

Gdy na rynku panuje duża zmienność, użytkownikom może być trudno przewidzieć potencjalne różnice między ceną docelową a ceną rynkową w momencie terminu zapadalności. Dlatego też może być również prognozować, jaka będzie wartość inwestycji w momencie rozliczenia. W związku z tym przed zapisem należy upewnić się, że rozumie się cechy danego produktu, jak również potencjalne ryzyko.

Przykład zastosowania Inwestycji dwuwalutowej:

AVA Trade

Załóżmy, że użytkownik A zainwestował 1 BTC, wykorzystując usługę Dual Investment oferowaną przez KuCoin z ceną docelową 20 000, APR na poziomie 300% i terminem zapadalności wynoszącym 14 dni.

Kiedy produkt wygaśnie, a cena rozliczeniowa BTC/USDT wynosi więcej niż 20 000, wówczas płatność zostanie rozliczona w USDT, a kwota wyniesie = 1 * (1+300% * 14/365) * 20 000 = 22 301 USDT.

Jeśli natomiast cena BTC/USDT wzrośnie do 23 000, pierwotna wartość 1 BTC użytkownika A wyniesie 23 000 USDT (przy założeniu, że użytkownik A nie kupił w tym czasie podwójnego produktu inwestycyjnego), a użytkownik A ma obecnie tylko 22 301 USDT. W tym przypadku różnica między tymi cenami to implikowana strata, która wynosi 699 USDT.

Jak obliczyć swój zwrot z inwestycji wykorzystującej usługę Dual Investment?

Przykład 1: Inwestycja w BTC w celu zakupu produktu dwuwalutowego BTC

Użytkownik A zainwestował 1 BTC na produkcie KuCoin Dual Investment z ceną docelową 20 000, APR na poziomie 300% i terminem zapadalności wynoszącym 14 dni. Kiedy produkt wygaśnie, użytkownik A otrzyma:

  • Jeśli cena wyniesie < 20 000, płatność zostanie rozliczona w BTC, a kwota płatności wyniesie = 1 * (1+300%*14/365) = 1,115 BTC.
  • Jeśli cena BTC/USDT wyniesie ≥ 20 000, płatność zostanie rozliczona w USDT, a kwota płatności wyniesie = 1 * (1+300%*14/365) * 20 000 = 22 301 USDT.

Przykład 2: Inwestowanie w USDT w celu zakupu produktu dwuwalutowego BTC-U

Użytkownik B kupił 20 000 USDT na produkcie KuCoin Dual Investment z ceną docelową 20 000, APR na poziomie 300% i terminem zapadalności wynoszącym 14 dni. Kiedy produkt wygaśnie, użytkownik B otrzyma:

  • Jeśli cena BTC/USDT wyniesie ≤ 20 000, płatność zostanie rozliczona w BTC, a kwota płatności wyniesie = 20 000 * (+300%* 14 /365) / 20 000 = 1,115 BTC
  • Jeśli cena BTC/USDT wyniesie > 20 000, płatność zostanie rozliczona w USDT, a kwota płatności wyniesie = 20 000 * (1+300%*14/365) = 22 301 USDT

Podsumowując, kiedy produkt jest rozliczany po upływie terminu zapadalności, stosunek ceny docelowej może zmienić ostateczną cyfrową walutę pobieraną przez użytkownika, w związku z tym inwestor może otrzymać zyski wyrażone w innej walucie.

Jak widzimy, Inwestycje Dwuwalutowe mogą stanowić dobrą alternatywę, w szczególności dla inwestorów interesujących się cyfrowymi aktywami. Nie posiadają one żadnych ukrytych kosztów transakcyjnych, a wysokość zysku (i potencjalnej straty) zależy jedynie od samego inwestora. W związku z tym cieszą się coraz większą popularnością na kluczowych giełdach kryptowalutowych.

Dlaczego rozpiętość APR dla Inwestycji Dwuwalutowych jest tak duża?

APR i Target Price są dwoma ważnymi parametrami podwójnych produktów inwestycyjnych i razem ulegają zmianom. Wyższy APR oznacza, że cena docelowa jest bliższa cenie bieżącej i tym większa jest niepewność, którą inwestorzy muszą ponieść.

W związku z tym inwestorzy mogą wybrać odpowiednią cenę docelową produktu i APR zgodnie z ich apetytem na ryzyko.

Autor poleca również:Śledź nas w Google News. Szukaj to co ważne i bądź na bieżąco z rynkiem! Obserwuj nas >>

  • Powiązane zagadnienia:
Poprzedni artykuł“Sprzedaj Bitcoiny dzisiaj, to mądry ruch”, uważa Peter Schiff
Następny artykułDalsze spadki funta w 2023 r. Najgorszy rok GBP od głosowania ws. Brexitu
Comparic.pl jest portalem tworzonym przez traderów, z myślą o traderach. W naszej codziennej pracy skupiamy się na dostarczaniu Państwu najświeższych rynkowych informacji, wartościowych analiz, praktycznych i realnie testowanych strategii inwestycyjnych, ciekawostek ze świata bankowości centralnej i makroekonomii oraz wywiadów z najbardziej poważanymi osobami w branży.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here