Naga Markets

Czym jest gaz? Wszystko co musisz wiedzieć o opłatach transakcyjnych w sieci EthereumGaz (z ang. GAS) jest niezbędny dla sieci Ethereum. Jest paliwem, które umożliwia jej działanie i sprawne funkcjonowanie. Gaz jest jednostką, która mierzy ilość wysiłku obliczeniowego wymaganego do wykonania określonych operacji w sieci Ethereum.

Gaz – niezbędny element sieci Ethereum

Każda transakcja Ethereum wymaga zasobów obliczeniowych do wykonania – z tego względu każda transakcja wymaga opłaty. Gaz odnosi się więc do opłaty wymaganej do pomyślnego przeprowadzenia transakcji w Ethereum. Każdy gwei jest równy 0,00000001 ETH (10-9 ETH).Prosty przykład? Zamiast mówić, że gaz kosztuje 0,000000001 etheru, można powiedzieć, że gaz kosztuje 1 gwei.

Opłaty za gaz są uiszczane w rodzimej walucie Ethereum, czyli eterze (ETH). Ceny gazu są podawane w gwei, który sam jest nominałem ETH. Samo słowo “gwei” oznacza “giga-wei” i jest równe 1 000 000 000 wei. Z kolei wei jest najmniejszą jednostką ETH.

Sieć Ethereum po najnowszej aktualizacji

5 sierpnia 2021 roku miała miejsce aktualizacja, której celem było uczynienie transakcji na Ethereum bardziej przewidywalnymi dla użytkowników, dzięki zmianie mechanizmu opłat transakcyjnych. Od teraz każdy blok ma opłatę bazową, czyli minimalną cenę za jednostkę gazu do włączenia do tego bloku. Jest ona obliczana przez sieć na podstawie popytu na przestrzeń blokową.

Ponieważ opłata bazowa opłaty transakcyjnej jest spalana, oczekuje się, że użytkownicy będą również ustalać napiwek (opłatę priorytetową) w swoich transakcjach. Jej celem jest rekompensata dla górników. Opłata priorytetowa powinna być ustawiana automatycznie przez większość portfeli.

Obliczanie całkowitej opłaty transakcyjnej działa w następujący sposób: Jednostki gazu (limit) * (opłata bazowa + napiwek).

Wielkość bloku

XTB

Ethereum posiada obecnie bloki o zmiennej wartości. Każdy blok ma docelowy rozmiar 15 milionów gazu, jednak jego rozmiar może się zwiększać bądź zmniejszać zgodnie z zapotrzebowaniem sieci, aż do osiągnięcia limitu wynoszącego 30 milionów gazu.

Opłata bazowa

Każdy blok posiada opłatę bazową, która pełni rolę ceny rezerwowej. Aby kwalifikować się do włączenia do bloku, oferowana cena za gaz musi być co najmniej równa opłacie bazowej. Opłata bazowa jest obliczana niezależnie od bieżącego bloku, a zamiast tego jest określana przez bloki poprzedzające go – dzięki czemu opłaty transakcyjne są bardziej przewidywalne dla użytkowników. Kiedy blok jest wydobywany, opłata bazowa jest “spalana” i usuwana z obiegu.

Czym jest gaz? Wszystko co musisz wiedzieć o opłatach transakcyjnych w sieci Ethereum

Opłata podstawowa jest obliczana za pomocą wzoru, który porównuje wielkość poprzedniego bloku (ilość gazu wykorzystanego do wszystkich transakcji) z wielkością docelową. Jeśli docelowa wielkość bloku zostanie przekroczona, wówczas opłata bazowa wzrośnie maksymalnie o 12,5%. Ten wykładniczy wzrost sprawia, że utrzymywanie wielkości bloku na wysokim poziomie w nieskończoność jest ekonomicznie nieopłacalne.

Czym jest gaz? Wszystko co musisz wiedzieć o opłatach transakcyjnych w sieci Ethereum

Opłata priorytetowa (napiwek)

Wraz z najnowszą aktualizacją wprowadzono opłatę priorytetową (napiwek), aby zachęcić górników do włączenia transakcji do bloku. Bez napiwków opłacałoby się górnikom wydobywać jedynie puste bloki, ponieważ otrzymywaliby taką samą nagrodę za blok. Obecnie, nawet niewielki napiwek stanowi dla nich minimalną zachętę do uwzględnienia transakcji.

W przypadku transakcji, które muszą zostać wykonane preferencyjnie przed innymi transakcjami w tym samym bloku, konieczny będzie wyższy napiwek, aby spróbować przebić konkurencyjne transakcje.

Opłata maksymalna

Aby wykonać transakcję w sieci, użytkownicy mogą określić maksymalny limit, który są skłonni zapłacić za wykonanie swojej transakcji. Ten opcjonalny parametr jest znany jako maxFeePerGas. Aby transakcja została zrealizowana, maksymalna opłata musi przekroczyć sumę opłaty podstawowej i napiwku. Nadawca transakcji otrzymuje zwrot różnicy pomiędzy maksymalną opłatą a sumą opłaty podstawowej i napiwku.

EIP-1559

Wdrożenie EIP-1559 w najnowszej aktualizacji spowodowało, że sam mechanizm opłat transakcyjnych stał się bardziej złożony, jednak jego zaletą jest fakt, że zwiększyła się przewidywalność opłat za gaz. Użytkownicy mogą teraz ustawiać transakcje z parametrem maxFeePerGas odpowiadającym temu, ile są skłonni zapłacić za realizację transakcji. Tym samym wiedzą, że nie zapłacą więcej niż wynosi rynkowa cena gazu (baseFeePerGas), a wszelkie nadwyżki, pomniejszone o napiwek, zostaną im zwrócone.

Dlaczego w ogóle istnieją opłaty za gaz?

W skrócie, opłaty za gaz pomagają utrzymać bezpieczeństwo sieci Ethereum. Wymagając opłaty za każde obliczenie wykonane w sieci, zapobiegamy spamowaniu sieci przez oszustów. W celu uniknięcia przypadkowych pętli bądź strat obliczeniowych w kodzie, każda transakcja jest od teraz zobowiązana do ustalenia limitu liczby kroków obliczeniowych wykonania kodu, z których może skorzystać. Podstawową jednostką obliczeniową jest „gaz”.

Czym jest limit gazu?

Limit gazu odnosi się do maksymalnej ilości gazu, którą użytkownik jest skłonny zużyć na transakcję. Bardziej skomplikowane transakcje z udziałem inteligentnych kontraktów wymagają więcej pracy obliczeniowej, co sprawia, że wymagają wyższego limitu gazu niż standardowa płatność, która zazwyczaj wymaga limitu 21 tysięcy jednostek gazu.

Dlaczego opłaty za gaz mogą być tak wysokie?

Wysokie opłaty za gaz wynikają z popularności Ethereum. Wykonywanie jakichkolwiek operacji na Ethereum wymaga zużycia gazu, a przestrzeń gazowa jest ograniczona na blok. Opłaty obejmują obliczenia czy przechowywanie danych, a także transfer tokenów. Wszystkie te działania zużywają jednostki gazu.

W miarę jak funkcjonalność sieci staje się coraz bardziej złożona, liczba operacji wykonywanych przez inteligentne kontrakty rośnie, co oznacza, że każda transakcja zajmuje więcej miejsca w bloku.

Oznacza to wzrost opłat za gaz. Jeśli popyt jest zbyt duży, użytkownicy muszą zaoferować wyższą kwotę napiwku, aby spróbować przebić transakcje innych użytkowników. Wyższy napiwek może zwiększyć prawdopodobieństwo, że Twoja transakcja znajdzie się w następnym bloku.

Autor poleca również:

Zobacz inne, najczęściej szukane dzisiaj frazy: kurs.funta | cena akcji tauron | kernel akcje rekomendacje | lira turecka kurs | biomed kurs akcji | newconnect notowania | kurs zloty |


Śledź nas w Google News. Szukaj to co ważne i bądź na bieżąco z rynkiem! Obserwuj nas >>ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here