Naga MarketsMając jakąkolwiek styczność z rynkami finansowymi, niezależnie jaki byłby to rynek, już na pierwszym kroku można natrafić na groźnie brzmiący termin „analiza fundamentalna”. W przypadku rynku akcji można z łatwością określić czym ta analiza jest – potencjałem ekonomicznym spółki. Jednak w przypadku walut ciężej jest dokładnie wskazać co na bazowym poziomie przyczynia się do wartości walut.

Fundamenty walut

Czym więc są „fundamenty” w przypadku rynku walutowego? Gdy o nich mowa, ma się na myśli zazwyczaj statystyki ekonomiczne kraju lub krajów używających danej waluty. Statystyki ekonomiczne pozwalają na ewaluację potencjału ekonomicznego kraju, jego silne i słabe strony a także określić kierunek zmian w gospodarce danego kraju. Dzięki temu, że dane pokrywają wyczerpujący zakres informacji na temat ekonomii danego regionu, mają one istotny wpływ na długoterminowe zmiany cen walut. Zwykle data i godzina ich publikacji jest podawana z dużym wyprzedzeniem, aby przygotować uczestników rynku i pozwolić im również na wykreowanie oczekiwań dotyczących danego wskaźnika.

Oczekiwania

Wspominane oczekiwania często same w sobie mają wysoki wpływ na ruchy walut. Analitycy z prywatnych firm, robiących badania na potrzeby własne lub na zlecenie mogą oszacować, często wręcz idealnie, jak prawdziwa liczba będzie wyglądać. Ponadto, gdy oczekiwana wartość wskaźnika jest w powszechnej informacji, nawet bardzo negatywne dane na rynku, pod warunkiem że zgodne z oczekiwaniami, mogą nawet nie ruszyć ceny w znaczący sposób. Dzieje się tak dlatego, że rynek na bieżąco dostosowuje cenę do oczekiwań. Przez to właśnie przy ocenie oficjalnych wskaźników fundamentalnych z reguły porównuje się ją do wartości oczekiwanej.

Co ma wpływ?

Podstawowymi rodzajami informacji fundamentalnych dla walut są wspomniane wskaźniki ekonomiczne oraz geopolityczne informacje z regionu używającego danej waluty. Te dane oraz informacje są przez uczestników rynku oceniane na podstawie tego jakich informacji dostarczają na temat danego kraju oraz jak mogą wpłynąć na rynki finansowe. Dane z gospodarki, takie jak stopy procentowe, indeksy cen, PKB, stopa zatrudnienia czy stopa bezrobocia w dużym stopniu kształtują sposób postrzegania sytuacji gospodarczej przez inwestorów, krajowych i zagranicznych, co co kolei wpływa na podejmowane decyzje odnośnie walut.

Dane fundamentalne to nie tylko wskaźniki

Na pewno znacznie łatwiej by było podejmować decyzje tradingowe, gdyby wszystko sprowadzało się do liczb, których interpretacja jest jednoznaczna. Nie zawsze jednak teoretycznie niekorzystna informacja dla waluty jest tak interpretowana przez uczestników rynku. W określaniu wpływu danej liczby na walutę bierze się pod uwagę szereg innych czynników z otoczenia, które mogą być postrzegane w bardzo zróżnicowany sposób. Ponadto nie każde dane są publikowane w formie przejrzystych cyfr. Przemowy prezesów banków centralnych, ich odpowiedzi na pytania dziennikarzy, wybory i skandale polityczne czy medialne doniesienia to tylko przykłady nieilościowych informacji, które często mogą być bardzo dwuznaczne i zaskakujące. Z tego względu, analiza fundamentalna jest często bardzo trudna do przeprowadzenia w prawidłowy sposób i nie zawsze generuje te same reakcje na rynku.tokeneo

Zostaw komentarz logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here