Naga Marketscysec
Po prawej Demetra Kalogerou, szefowa CySEC

Cypryjska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (CySEC) ogłosiła datowaną na 19 lipca 2019 roku decyzję odnośnie zawieszenia w całości zezwolenia Cypryjskiej Firmy Inwestycyjnej AFX Capital Markets Ltd (“Spółka”) numer 119/10.

Zawieszenie wynika z ustawy o usługach i działalności inwestycyjnej oraz rynkach regulowanych z 2017 r., zgodnie z sekcją 71 ust. 6 lit. c tej ustawy oraz sekcją 10 ust. 1 dyrektywy DI87-05 w sprawie cofnięcia i zawieszenia zezwolenia.

Powodem zawieszenia jest podejrzenie o domniemane naruszenie art. 22 ust. 1 ustawy ze względu na możliwość niespełnienia przez Spółkę w każdym czasie warunku uzyskania zezwolenia, o którym mowa w art. 17 ust. 9 (wymogi organizacyjne) ustawy, o którym mowa w ust. 4, 6 i 9 dyrektywy DI87-01, dotyczącego ochrony środków finansowych klientów.

Obawy o klientów

Powyższa decyzja została podjęta z uwagi na to, że wyżej wymienione domniemane naruszenie powoduje obawy i ryzyko związane z ochroną klientów Spółki lub inwestorów oraz stanowi zagrożenie dla prawidłowego funkcjonowania i integralności rynku.

W ciągu dziesięciu (10) dni, Spółka musi podjąć działania w celu zastosowania się do powyższych postanowień. Tak długo, jak długo obowiązuje zawieszenie zezwolenia, w sekcji 9 dyrektywy DI87-05 przewidziano działania:

1. Spółka nie może:

1.1 Świadczyć/prowadzić usług/działalności inwestycyjnej.

1.2 Zawierać jakiejkolwiek transakcji biznesowej z jakąkolwiek osobą i akceptować nowych transakcji klienta.

1.3 Reklamować się jako dostawca usług inwestycyjnych.

2. Firma, pod warunkiem, że jest to zgodne z życzeniami jej obecnych klientów, może kontynuować poniższe działania, bez uznawania takich działań za naruszenie sekcji 7(a) dyrektywy DI87-05:

2.1. Zakańczać wszystkie własne transakcje oraz transakcje swoich klientów, zgodnie z instrukcjami klienta.

2.2. Zwracać fundusze oraz instrumenty finansowe, które przypisane są do klientów.tokeneo

Zostaw komentarz logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here