Naga Marketscysec
Po prawej Demetra Kalogerou, szefowa CySEC

Cypryjska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (CySEC) ogłosiła datowaną na 19 lipca 2019 roku decyzję odnośnie zawieszenia w całości zezwolenia Cypryjskiej Firmy Inwestycyjnej AFX Capital Markets Ltd (“Spółka”) numer 119/10.

Zawieszenie wynika z ustawy o usługach i działalności inwestycyjnej oraz rynkach regulowanych z 2017 r., zgodnie z sekcją 71 ust. 6 lit. c tej ustawy oraz sekcją 10 ust. 1 dyrektywy DI87-05 w sprawie cofnięcia i zawieszenia zezwolenia.

Powodem zawieszenia jest podejrzenie o domniemane naruszenie art. 22 ust. 1 ustawy ze względu na możliwość niespełnienia przez Spółkę w każdym czasie warunku uzyskania zezwolenia, o którym mowa w art. 17 ust. 9 (wymogi organizacyjne) ustawy, o którym mowa w ust. 4, 6 i 9 dyrektywy DI87-01, dotyczącego ochrony środków finansowych klientów.

Obawy o klientów

Powyższa decyzja została podjęta z uwagi na to, że wyżej wymienione domniemane naruszenie powoduje obawy i ryzyko związane z ochroną klientów Spółki lub inwestorów oraz stanowi zagrożenie dla prawidłowego funkcjonowania i integralności rynku.

W ciągu dziesięciu (10) dni, Spółka musi podjąć działania w celu zastosowania się do powyższych postanowień. Tak długo, jak długo obowiązuje zawieszenie zezwolenia, w sekcji 9 dyrektywy DI87-05 przewidziano działania:

1. Spółka nie może:

1.1 Świadczyć/prowadzić usług/działalności inwestycyjnej.

1.2 Zawierać jakiejkolwiek transakcji biznesowej z jakąkolwiek osobą i akceptować nowych transakcji klienta.

1.3 Reklamować się jako dostawca usług inwestycyjnych.

2. Firma, pod warunkiem, że jest to zgodne z życzeniami jej obecnych klientów, może kontynuować poniższe działania, bez uznawania takich działań za naruszenie sekcji 7(a) dyrektywy DI87-05:

2.1. Zakańczać wszystkie własne transakcje oraz transakcje swoich klientów, zgodnie z instrukcjami klienta.

2.2. Zwracać fundusze oraz instrumenty finansowe, które przypisane są do klientów.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here