Naga MarketsDemetra Kalogerou, prezes CySEC

Cypryjska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (CySEC) nałożyła grzywny w wysokości prawie 6,5 mln EUR z tytułu naruszenia art. 9 ust. 1 lit. a) rozporządzenia w sprawie wykorzystywania informacji poufnych i obrotu tymi informacjami i 90 000 EUR za naruszenie art. 41 ustawy CySEC w sprawie dostarczanie fałszywych, wprowadzających w błąd lub fałszywych informacji.

W następstwie dochodzenia przeprowadzonego w związku z możliwym naruszeniem przepisów w związku z nabyciem przez Amalię Vardinoyiannis 19 milionów akcji Sea Star Capital (wcześniej Megabet) w dniu 29 marca 2007 roku, zarząd CySEC postanowił nałożyć następujące kary grzywny:

Te artykuły również Cię zainteresują
  • 6 388 300 EUR na Ioannisa Vardinoyianisa
  • 50 000 EUR na Amalię Vardinoyianni
  • 20 000 EUR na Christodoulosa Ellinasa
  • 20 000 EUR na Filiposa Larkosa

Jak stwierdza CySEC, Ioannis Vardinoyiannis naruszył art. 9 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 ustawy 116(I)/2005, ponieważ w czasie, gdy był w posiadaniu informacji poufnych przystąpił do przejęcia ponad 19 milionów akcji spółki nalezących do Amalii Vardinoyianni.

CySEC postanowiła, że pani Amalia Vardinoyianni działała jako osoba zastępcza, a nabycie akcji podmiotu było w rzeczywistości sporządzonego pośrednio w imieniu Ioannisa Vardinoyiannisa. Pani Vardinoyianni otworzyła rachunek w domu maklerskim Sharelink Securities and Financial Services na początku marca 2007 r. i 29 marca 2007 r. nastąpiło nabycie 19.358.487 akcji po cenie 0,09 centa za jedną. Trzy miesiące później, w dniu 29 czerwca 2007 roku, akcje zostały sprzedane po cenie 0,42 centa za akcję, zyskując łączną korzyść finansową w wysokości ponad 6 milionów euro.

W odniesieniu do pani Amalii Vardinoyianni Komisja uważa, że naruszyła ona art. 41 rozporządzenia (EWG) nr 1408/71 ustawy CySEC z 2009 r. (N. 73(I)/2009), ponieważ przekazała informacje prowadzącemu dochodzenie CySEC, które były fałszywe i wprowadzały w błąd. Chociaż naruszenia oskarżonej są poważne, to w przeszłości nie naruszała ona dobra cypryjskiego kapitału co zostało wzięte pod uwagę przy wyznaczaniu wysokości kary.

W odniesieniu do Christodoulosa Ellinasa i Philipposa Larkosa uznano, że oni również naruszyli art. 41 ustawy CySEC z 2009 r. (N. 73(I)/2009), ponieważ udzielili informacji, które wprowadzały w błąd przedstawicieli CySEC.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here