Naga MarketsCySEC bierze się za problem, z którym borykają się między innymi polscy konsumenci

31 stycznia CySEC opublikował dokument, w którym informował brokerów o konieczności przesłania informacji dotyczących wolumenów z podziałem na konkretne instrumenty i klasy aktywów. Zaledwie dwa dni później pojawił się natomiast kolejne pismo okólne mówiące o wytycznych dotykających osób kontaktujących się bezpośrednio z klientami w imieniu przedsiębiorstwa finansowego. Podmiot kładzie największy nacisk na rekomendacje handlowe oraz kontakty telefoniczne z konsumentami.


Na co powołuje się CySEC i kogo dotyczy okólnik?

Dokument został skierowany do wszystkich cypryjskich firm inwestycyjnych (tak zwanych CIFów), które na podstawie autoryzacji mają obowiązek dbać o jak najwyższe dobro klientów. CySEC powołuje się na kilka artykułów i paragrafów z Investment Services and Activites and Regulated Markets Law z 2007 roku oraz wytycznych ESMA z grudnia 2015, które mają wejść w życie na początku stycznia przyszłego roku. Cypryjski regulator chce przygotować nadzorowane przedsiębiorstwa do tego przejścia jak najlepiej, wymuszając jednocześnie wprowadzenie odpowiednich zmian ze sporym wyprzedzeniem.

Te artykuły również Cię zainteresują
Nota została skierowana bezpośrednio do tychże osób, które w przedsiębiorstwach finansowych komunikują się z klientami (przyszłymi lub obecnymi) w celu promowania usług i produktów, dostarczania informacji o instrumentach finansowych, itd. Nie mogą one pod żadnym względem prezentować rekomendacji i porad inwestycyjnych – leży to jednie w gestii wykwalifikowanych pracowników i specjalnie powołanych do tego celu departamentów.

Długa lista wymogów regulatora

W najnowszej publikacji CySEC znalazło się sporo podpunktów odnośnie wymogów organizacyjnych stawianych na pracownikach będących w bezpośrednim kontakcie z klientem – poniżej prezentujemy te najważniejsze:

  • Pracownicy muszą korzystać z prawdziwych danych osobowych – nie mogą posługiwać się aliasami, przydomkami, czy też zatajać pełnych informacji teleadresowych podczas kontaktu z klientami.
  • Pracodawca musi zapewnić, że jego zespół nie będzie nękał klientów częstymi i używającymi agresywnego języka telefonami mającymi wywierać presję, czy też zachęcać do zdeponowania środków – dotyczy to problemu telefonicznego naganiania, stosowania nieuczciwych zagrywek psychologicznych i manipulacji wymuszających podjęcie decyzji handlowej
  • CIFy muszą wprowadzić specjalne procedury i ramy kontrole pozwalające badać, czy zespół pracowników realizuje nowe wytyczne

Ogólnie rzecz biorąc w kilkudziesięciu podpunktach CySEC informuje, że każdy klient musi uzyskać pełny obraz informacji odnośnie inwestycji, które chce zawierać, a pracownik nie może utajniać żadnych danych dotyczących ryzyka, itp.

Czas do 2 maja 2017 roku

Do wspomnianej w nagłówku daty, cypryjskie przedsiębiorstwa inwestycyjne muszą:

  • Dokonać oceny swoich dotychczasowych działań, aby zapewnić że w pełni pokrywają się z wymogami okólnika
  • Zagwarantować, że każdy pracownik mający kontakt z klientem posiada niezbędną wiedzę i kompetencje
  • Bez żadnych opóźnień podjąć działania korekcyjne jeżeli pojawi się takowa potrzeba
  • Przedstawić CySEC informacje podpisane przez członków zarządów dotyczące podjęcia działań korekcyjnych, z opisem ich formy oraz zakresu

Powyższe informacje drogą elektroniczną należy przesłać na adres supervision@cysec.gov.cy w okresie 3 miesięcy od publikacji dokumentu, którego pełna treść dostępna jest pod linkiem.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here