Naga MarketsCySEC finalizuje regulację crowdfundingu (finansowania społecznościowego)Cypryjska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd („CySEC”) wydała Deklarację Polityki w celu zarysowania swoich ostatecznych regulacji crowdfundingu bazującego na inwestycjach.

Finansowanie społecznościowe może służyć jako alternatywa dla finansowania bankowego, dzięki któremu małe i średnie przedsiębiorstwa („MŚP”) mogą uzyskać dostęp do finansowania, między innymi poprzez emisję zbywalnych papierów wartościowych (zazwyczaj akcji lub instrumentów dłużnych).

Inwestorzy mogą uzyskać dostęp do tych możliwości inwestycyjnych za pośrednictwem elektronicznego systemu informatycznego lub platformy internetowej, dzięki której dostawca usług crowdfundingowych dopasowuje MŚP poszukujące finansowania do inwestorów. W zamian za finansowanie udziałów biznesowych generowany jest potencjalny zwrot ekonomiczny.

W dniu 15 listopada 2019 r. CySEC opublikował dokument konsultacyjny, w którym zaproponowano wprowadzenie zestawu uzupełniających się zasad, wprowadzających finansowanie społecznościowe oparte na inwestycjach do ustawy o usługach i działalności inwestycyjnej oraz prawie rynków regulowanych, transponując MiFID II („ustawę”).

Zobacz też: 5 rocznica “Czarnego Czwartku” na franku szwajcarskim (CHF)

Dyrektywa o finansowaniu społecznościowym

Na podstawie otrzymanych informacji zwrotnych CySEC sfinalizował wyżej wymienione zasady, które zostaną wydane w drodze dyrektywy („dyrektywa w sprawie finansowania społecznościowego”). Dyrektywa w sprawie finansowania społecznościowego zostanie opublikowana w całości w dzienniku rządowym Cypru.

Regulacje crowdfundigowe CySEC dotyczą wyłącznie finansowania społecznościowego opartego na inwestycjach poprzez zbywalne papiery wartościowe i wyklucza finansowanie społecznościowe oparte na pożyczkach, nagrodach i darowiznach. Dyrektywa zawiera zbiór wtórnych zasad dotyczących finansowania społecznościowego na podstawie inwestycji zgodnie z prawem. Dyrektywa crowdfundigowa przewidziana w ustawie stanowi zatem uzupełnienie zobowiązań MiFID II, w tym między innymi: zasad prowadzenia działalności; zarządzanie konfliktem interesów; utrzymywanie pieniędzy i instrumentów finansowych klientów oraz zarządzanie produktem.

Oferując transgraniczne, zbywalne papiery wartościowe za pośrednictwem crowdfundingu inwestycyjnego, dostawcy usług crowdfundingowych i ich platformy będą podlegać progom dotyczącym prospektu emisyjnego regulującym marketing, sprzedaż i dystrybucję papierów wartościowych w całej Unii Europejskiej. Cypryjskie firmy inwestycyjne („CIF”) działające jako dostawcy usług finansowania społecznościowego będą podlegać dodatkowym przepisom mającym na celu ochronę inwestorów.tokeneo

Zostaw komentarz logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here