Naga MarketsCyfrowy Polsat ogłosił wezwanie na sprzedaż akcji własnych po 35 zł za sztukęWarszawa, 28.09.2021 (ISBnews) – Cyfrowy Polsat, Reddev Investments Limited oraz Zygmunt Solorz ogłosili wezwanie do zapisywania się na sprzedaż 263 807 651 akcji Cyfrowego Polsatu, podała spółka. Cena akcji w wezwaniu została ustalona na 35 zł.

„Przedmiotem wezwania jest 263 807 651 akcji o wartości nominalnej 0,04 zł każda, wyemitowanych przez Cyfrowy Polsat S.A. w tym:(a) 14 639 946 akcji imiennych uprzywilejowanych;

(b) 249 167 705 akcji zwykłych na okaziciela” – czytamy w komunikacie.

Na każdą akcję na okaziciela przypada jeden głos na walnym zgromadzeniu spółki. Na każdą akcję imienną przypadają dwa głosy na walnym zgromadzeniu spółki. Akcje reprezentują łącznie około 41,24% kapitału zakładowego spółki i uprawniają do 278 447 597 głosów na walnym zgromadzeniu spółki, co odpowiada około 34% głosów na walnym zgromadzeniu spółki.

„Zamiarem nabywającego 1 jest nabycie w wyniku wezwania nie więcej niż 82 904 517 akcji, uprawniających łącznie do nie więcej niż 97 544 463 głosów na walnym zgromadzeniu spółki, co stanowi około 12,96% kapitału zakładowego spółki i około 11,91% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, przy założeniu nabycia w wyniku wezwania 14 639 946 akcji imiennych. Nabywający może nabywać akcje własne o łącznej wartości nominalnej lub łącznej cenie nabycia nieprzekraczającej limitów określonych w art. 362 § 2 w związku z 362 § 1 pkt 8) Kodeksu Spółek Handlowych” – czytamy także.

Nabywający 2 nie ma intencji nabywania akcji w ramach wezwania, jednak zdecydował się współpracować z nabywającym 1 i wspierać nabywającego 1 w przeprowadzeniu wezwania w związku z wymogami przepisów prawa, które powodują, że nabywający 1 nie może samodzielnie przeprowadzić wezwania, podano także.

Wzywający 3 nie będzie bezpośrednio nabywał żadnych akcji w ramach wezwania.

invest

„Wszystkie akcje objęte wezwaniem, w tym akcje imienne i akcje na okaziciela, będą nabywane po cenie 35 zł za jedną akcję” – czytamy dalej.

Zapisy będą przyjmowane od 18 października do 16 listopada br. Przewidywana data transakcji nabycia akcji to 19 listopada, podano w informacji.

„Wzywający zamierzają nadal koncentrować działalność operacyjną spółki i jej grupy kapitałowej przede wszystkim w obszarze mediów i telekomunikacji. Jednocześnie wzywający 1 i wzywający 3 prowadzą obecnie analizy strategiczne, których efektem ma być podjęcie ewentualnych decyzji o rozwoju działalności biznesowej grupy kapitałowej spółki w nowych obszarach, celem sukcesywnego wzmacniania i podnoszenia wartości grupy z korzyścią dla akcjonariuszy spółki. Jednocześnie wzywający 2 i wzywający 3 traktują spółkę jako długoterminową inwestycję o charakterze strategicznym. Wzywający 3 nie zamierza zmniejszać udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki. Ponadto, jeśli w wyniku wezwania wzywający nie nabędą wszystkich akcji objętych wezwaniem, tj. 263 807 651 akcji, wzywający 1 nie wyklucza dalszego nabywania akcji własnych” – czytamy dalej.

Wcześniej spółka poinformowała, że Cyfrowy Polsat zawarł z Reddev Investments Limited – podmiotem bezpośrednio dominującym względem Cyfrowego Polsatu – oraz Zygmuntem Solorzem porozumienie dotyczące wspólnego nabywania akcji spółki w ramach wezwania. Celem jest osiągnięcie przez spółkę wraz z jej podmiotem dominującym i jego podmiotami zależnymi do 100% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu.

Cyfrowy Polsat i Polkomtel tworzą zintegrowaną grupę medialno-telekomunikacyjną kontrolowaną przez Zygmunta Solorza. Akcje Cyfrowego Polsatu są notowane na GPW od 2008 r.

Zobacz inne, najczęściej szukane dzisiaj frazy: bitcoin analiza | lotos gpw | cdr kurs | pzu kurs akcji | cena akcji cdr | akcje jastrzębskiej spółki węglowej | akcję lotos |Chcesz wrócić na stronę główną? Kliknij >>


Jesteśmy w Google News. Szukaj to co ważne i bądź na bieżąco z rynkiem! Obserwuj nas >>


ConotoxiaObejrzyj również w Comparic24.tv:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here