Naga MarketsCyfrowy Polsat miał 3,14 mld zł zysku netto, 4,59 mld zł EBITDA w III kw. 2021Warszawa, 09.11.2021 (ISBnews) – Cyfrowy Polsat odnotował 3 142,4 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2021 r. wobec 345,9 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 4 131,4 mln zł wobec 505,9 mln zł zysku rok wcześniej.Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 3 031,9 mln zł w III kw. 2021 r. wobec 3 003,5 mln zł rok wcześniej.

“Zysk EBITDA wzrósł o 3 516,1 mln zł r/r do poziomu 4 595 mln zł w III kw. 2021 r. przy marży EBITDA na poziomie 151,6% (+115,7 pkt proc. r/r). Motorem wzrostu było rozpoznanie jednorazowego zysku ze sprzedaży spółki Polkomtel Infrastruktura w III kw. w kwocie 3 690,8 mln zł. Skorygowany wynik EBITDA z wykluczeniem wyniku spółki Polkomtel Infrastruktura wyniósł w III kw. 2021 r. 904,2 mln zł i był niższy o 7,6 mln zł (-0,8%) r/r wobec poziomu 911,8 mln zł w III kw. 2020 roku, skutkując marżą EBITDA na poziomie 29,8% (-0,6 pkt proc. r/r)” – czytamy w raporcie.

Spółka podała także, że jej całkowite przychody ze sprzedaży usług, produktów, towarów i materiałów wzrosły w III kw. 2021 r. o 28,4 mln zł (+0,9%) r/r. Na obniżenie dynamiki wzrostu przychodów miała wpływ między innymi wprowadzona od 1 lipca 2021 roku unijna regulacja stawek MTR i FTR, przekładająca się na niższy strumień przychodów z rozliczeń międzyoperatorskich.

“Przychody detaliczne od klientów indywidualnych i biznesowych wzrosły o 83,6 mln zł (+5,1%) r/r dzięki skutecznej realizacji naszej strategii budowania wartości klienta, co znajduje odzwierciedlenie w wysokiej dynamice wzrostu ARPU kontraktowych klientów B2C i usług przedpłaconych, jak również w związku z konsolidacją od lipca 2021 roku wyników spółki Premium Mobile. Przychody hurtowe spadły o 29,5 mln zł (-3,4%) r/r. Wzrost przychodów z tytułu reklamy i sponsoringu został zniwelowany przez obniżenie stawek międzyoperatorskich MTR i FTR za terminowanie ruchu w naszej sieci przez innych operatorów, co miało związek z wejściem w życie nowej regulacji unijnej” – czytamy także.

Jak wyjaśnia spółka, w związku z przejęciem kontroli nad spółką Premium Mobile w III kw. 2021 r. nastąpiła eliminacja konsolidacyjna przychodów hurtowych generowanych na transakcjach z tą spółką.

“Przychody ze sprzedaży sprzętu zmniejszyły się o 74,6 mln zł (-17,2%) r/r w wyniku niższego wolumenu sprzedanego sprzętu. Pomimo zniesienia administracyjnych ograniczeń w handlu, wprowadzonych na skutek epidemii COVID-19, nadal obserwujemy zmniejszony ruch klientów w naszych punktach sprzedaży. Pozostałe przychody ze sprzedaży wzrosły o 48,9 mln zł (+54,7%) r/r przede wszystkim w wyniku konsolidacji przychodów spółki Esoleo, zajmującej się sprzedażą instalacji fotowoltaicznych dla klientów indywidualnych oraz na rynku B2B” – podano także.

Koszty operacyjne wzrosły w III kw. 2021 r. o 101,0 mln zł (+4,1%) r/r.

“‘Koszty techniczne i rozliczeń międzyoperatorskich wzrosły o 181,3 mln zł (+29,8%) r/r, przede wszystkim na skutek rozpoznania kosztów wynikających z umowy dot. użytkowania sieci mobilnej sprzedanej na rzecz Cellnex Poland. Czynnik ten został częściowo zniwelowany przez spadek kosztów rozliczeń międzyoperatorskich, związany z obniżką stawek MTR/FTR” – czytamy dalej.

Koszty amortyzacji, utraty wartości i likwidacji spadły o 109,4 mln zł (-19,1%) r/r przede wszystkim w wyniku sprzedaży spółki zależnej Polkomtel Infrastruktura (obecnie Towerlink Poland).

Koszt własny sprzedanego sprzętu był niższy o 64,0 mln zł (-17,7%) r/r w efekcie niższego wolumenu sprzedanego sprzętu, co koresponduje z niższymi przychodami ze sprzedaży sprzętu.

“Koszty kontentu wzrosły o 30,2 mln zł (+7,6%) r/r, przede wszystkim w wyniku rozpoznania wyższych kosztów produkcji własnej i kosztów licencji filmowych, co odzwierciedla decyzje o alokacji większych budżetów na potrzeby zwiększania atrakcyjności oferty programowej naszych kanałów telewizyjnych. Odnotowujemy również wzrost kosztów licencji programowych, co jest efektem wybierania przez naszych klientów coraz bogatszych pakietów płatnej telewizji. Koszty dystrybucji, marketingu, obsługi i utrzymania klienta wzrosły o 33,2 mln zł (+13,4%) r/r w związku z intensyfikacją działań marketingowych, wynikającą z procesu zmiany brandingu kluczowych marek naszej Grupy” – czytamy także.

Koszty wynagrodzeń i świadczeń na rzecz pracowników wzrosły o 2,8 mln zł (+1,3%) r/r. Zatrudnienie w Grupie spadło o 233 etaty (-3,1%) r/r, co było efektem netto zbycia udziałów w spółce Polkomtel Infrastruktura na rzecz Cellnex Poland oraz konsolidacji spółek nabytych w minionych 12 miesiącach.

Łączna liczba klientów B2C, którym spółka świadczy usługi w modelu kontraktowym, wyniosła na koniec trzeciego kwartału 2021 roku 6.069 tys. (+0,8% r/r). Na wzrost bazy klientów kontraktowych w raportowanym okresie wpływ miała przede wszystkim konsolidacja wyników spółki Premium Mobile, nabytej z początkiem lipca 2021 roku.

Na koniec III kw. spółka świadczyła dla klientów B2C o 410 tys. więcej usług kontraktowych niż przed rokiem (+3,1% r/r), osiągając poziom 13 494 tys. na dzień 30 września 2021 roku.

“Najważniejszym motorem tego wzrostu był silny przyrost RGU w obszarze telefonii komórkowej, o 421 tys. (+7,3% r/r). Na koniec III kw. 2021 roku świadczyliśmy klientom B2C 6 182 tys. kontraktowych usług telefonii komórkowej. Jest to przede wszystkim efekt skutecznej realizacji strategii dosprzedaży usług do pojedynczego klienta, w tym usług 5G znajdujących się w naszej ofercie od maja 2020 roku, oraz skutecznego dbania o satysfakcję klientów, co przekłada się na niski wskaźnik odpływu klientów (churn)” – czytamy dalej.

Na koniec września 2021 roku klienci B2C korzystali z 5 306 tys. kontraktowych usług płatnej telewizji. Liczba ta pozostawała w okresie dwunastu miesięcy zakończonym 30 września 2021 roku pod nieznaczną presją, notując spadek o 34 tys. (-0,6% r/r), wynikający głównie z mniejszej liczby świadczonych usług telewizji satelitarnej, co z kolei było skutecznie kompensowane rosnącą liczbą usług świadczonych w technologii przewodowej (IPTV/OTT), podano.

“W analizowanym okresie odnotowaliśmy wzrost liczby świadczonych klientom B2C kontraktowych usług dostępu do Internetu o 22 tys. (+1,1% r/r), do poziomu 2.006 tys. […] Na dzień 30 września 2021 roku nasi klienci korzystali średnio z 2,22 usług kontraktowych (+2,3% r/r)” -czytamy dalej.

W III kw. 2021 roku średni miesięczny przychód na kontraktowego klienta B2C wzrósł do 68,6 zł (+5,7% r/r).

“Liczba świadczonych przez nas aktywnych usług przedpłaconych zwiększyła się w ciągu roku o 102 tys. (+3,8% r/r) i wyniosła 2.773 tys. na dzień 30 września 2021 roku” -podano także.

Łączna liczba klientów kontraktowych B2B wyniosła na koniec III kw. 2021 roku 68,8 tys. (-0,1% r/r).

“Udział w oglądalności w grupie komercyjnej (wszyscy widzowie w wieku 16-49 lat, uwzględnione transmisje przesunięte w czasie Live+2, tj. do 2 dni, od września 2021 roku łącznie z widownią poza domem tzw. OOH) dla całej Grupy Polsat Plus wyniósł 24,3% w III kw. 2021 r., co oznacza spadek w ujęciu rocznym o 0,3 pkt proc., oraz 24,2% w pierwszych trzech kwartałach 2021 roku, co oznacza wzrost w ujęciu rocznym o 0,7 pkt proc.” – podano również.

Na podstawie wstępnych szacunków Publicis Group spółka szacuje, że w okresie dziewięciu miesięcy zakończonym 30 września 2021 roku kanały Grupy Polsat Plus zdobyły 28,8% udziału w polskim rynku reklamy telewizyjnej wartym w tym okresie około 3 mld zł, natomiast w samym III kw. 2021 roku udział kanałów Grupy sięgnął 28,8% przy wartości rynku w tym okresie na poziomie 0,9 mld zł.

W I-III kw. 2021 r. spółka miała 4 071,3 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 816,7 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 9 179 mln zł w porównaniu z 8 714,7 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2021 r. wyniósł 3 557,6 mln zł wobec 305,2 mln zł zysku rok wcześniej.

Cyfrowy Polsat i Polkomtel tworzą zintegrowaną grupę medialno-telekomunikacyjną kontrolowaną przez Zygmunta Solorza. Akcje Cyfrowego Polsatu są notowane na GPW od 2008 r.Chcesz wrócić na stronę główną? Kliknij >>


Jesteśmy w Google News. Szukaj to co ważne i bądź na bieżąco z rynkiem! Obserwuj nas >>


ConotoxiaObejrzyj również w Comparic24.tv:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here