Naga MarketsCyfrowy Polsat chce dziś ogłosić wezwanie na akcje w porozumieniu z SolorzemWarszawa, 28.09.2021 (ISBnews) – Cyfrowy Polsat zawarł z Reddev Investments Limited – podmiotem bezpośrednio dominującym względem Cyfrowego Polsatu – oraz Zygmuntem Solorzem porozumienie dotyczące wspólnego nabywania akcji spółki w ramach wezwania, podał Cyfrowy Polsat. Celem jest osiągnięcie przez spółkę wraz z jej podmiotem dominującym i jego podmiotami zależnymi do 100% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, a wezwanie na 82,9 mln walorów ma zostać ogłoszone 28 września z ceną 35 zł za akcję.

„7 września 2021 r. zarząd spółki podjął uchwałę w sprawie podjęcia działań mających na celu realizację programu nabycia akcji własnych spółki, zgodnie z którą zarząd spółki podjął decyzję o:• zawarciu z Reddev Investments Limited (Reddev), spółką będącą podmiotem bezpośrednio dominującym względem spółki, oraz panem Zygmuntem Solorzem, będącym podmiotem pośrednio dominującym względem spółki, porozumienia […] dotyczącego wspólnego nabywania akcji spółki w ramach wezwania;

• ogłoszeniu wraz z Reddev oraz panem Zygmuntem Solorzem wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki w liczbie zapewniającej osiągnięcie przez spółkę wraz z jej podmiotem dominującym i jego podmiotami zależnymi do 100% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki na podstawie art. 74 ust. 1 Ustawy o ofercie; oraz

• ustanowieniu wymaganego prawem zabezpieczenia w związku z ogłoszeniem wezwania w kwocie nie większej niż 2 910 000 000 zł i w tym zakresie o zawarciu umowy, której przedmiotem będzie zlecenie bankowi wystawienia gwarancji bankowej oraz możliwość zaciągnięcia przez spółkę kredytu obrotowego nieodnawialnego w kwocie odpowiadającej kwocie zabezpieczenia, z którego środki będą mogły być przeznaczone wyłącznie na finansowanie ceny nabycia akcji spółki nabywanych w ramach wezwania” – czytamy w komunikacie.

Rada nadzorcza Cyfrowego Polsatu wyraziła zgodę na ogłoszenie wezwania, pozyskanie przez spółkę zabezpieczenia oraz zawarcie przez spółkę porozumienia. Zgodnie z treścią uchwały i w celu jej wykonania spółka zawarła również w dniu 27 września 2021 r. porozumienie z Reddev i Zygmuntem Solorzem.

„Zgodnie z porozumieniem, podmiotami nabywającymi akcje w ramach wezwania będą Reddev oraz spółka. Zamiarem spółki jest nabycie w ramach wezwania nie więcej niż 82 904 517 akcji własnych spółki, a cena oferowana za akcję w wezwaniu została określona przez strony porozumienia na 35 zł” – czytamy dalej.

Z uwagi na ograniczenia nałożone na spółkę przez Kodeks spółek handlowych, podmiotem nabywającym akcje spółki w ramach wezwania będzie również Reddev. Reddev nie ma intencji nabywania akcji spółki w ramach wezwania, jednak zdecydował się współpracować ze Spółką i wspierać spółkę w przeprowadzeniu wezwania w związku z wymogami przepisów prawa, które powodują, że spółka nie może samodzielnie przeprowadzić wezwania, wyjaśniono także.

invest

Zarząd szacuje, iż całościowy koszt nie przekroczy łącznej kwoty 2 930 mln zł.

„Zamiarem stron porozumienia jest ogłoszenie wezwania w dniu 28 września 2021 r.” – napisano też w komunikacie.

W swoim oświadczeniu Solorz zwrócił uwagę, że od momentu debiutu grupy na GPW, cena akcji została potrojona, a kapitalizacja grupy zwiększona 6-krotnie. Jednocześnie w tym okresie zostało wypłaconych akcjonariuszom sumarycznie ponad 2,7 mld zł w formie dywidendy.

„Jesteśmy obecnie w bardzo ważnym momencie dla Grupy Polsat Plus. Nasi klienci mierzą się z nowymi wyzwaniami, a nowe wyzwania zawsze stwarzają nowe szanse. Będę namawiał grupę na podjęcie tych wyzwań i otwarcie się również na nowe obszary biznesu. Chcę przy tym zadeklarować, że moja wizja rozwoju grupy ma na celu wyłącznie dalsze jej wzmocnienie i podniesienie wartości dla akcjonariuszy w nadchodzących latach. Podkreślam przy tym, że najważniejsza i kluczowa dla grupy pozostaje działalność na rynku mediów i telekomunikacji – do czego jak wspomniałem powyżej, Grupa jest świetnie przygotowana” – czytamy w oświadczeniu.

Wskazał przy tym, że zdaje sobie sprawę, iż w obliczu nowych wyzwań część spośród obecnych akcjonariuszy może nie mieć intencji dalszego pozostawania inwestorami grupy.

„Może uznać, że skoro Grupa osiągnęła pewien etap rozwoju, to mogą chcieć wyjść ze swojej inwestycji, nie widząc się jako akcjonariusze Grupy, rozwijającej swoją działalność również w nowych obszarach. Stąd moja propozycja, która umożliwi sprzedaż akcji po godziwej cenie, którą wspólnie dotychczas zbudowaliśmy” – stwierdził Solorz.

„Osobiście jednak głęboko wierzę w Grupę Polsat Plus i jej przyszłość i zapraszam wszystkich chętnych do współuczestniczenia ze mną, w roli akcjonariuszy, w budowie przyszłości Grupy Polsat Plus. Deklaruję, że będę działał z równym zaangażowaniem i dbaniem o wartość Grupy dla wszystkich jej interesariuszy, tak jak dotychczas robiłem to przez minione niemal 30 lat” – podsumował.

Cyfrowy Polsat i Polkomtel tworzą zintegrowaną grupę medialno-telekomunikacyjną kontrolowaną przez Zygmunta Solorza. Akcje Cyfrowego Polsatu są notowane na GPW od 2008 r.

(ISBnews)Jesteśmy w Google News. Szukaj to co ważne i bądź na bieżąco z rynkiem! Obserwuj nas

Conotoxia

Obejrzyj również w Comparic24.tv:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here