Naga MarketsFirma Spotware, twórca platformy do handlu cTrader ogłosiła uruchomienie nowej usługi kopiowania cTrader Copy, która obecnie funkcjonuje jako elastyczny program inwestycyjny i w pełni zintegrowana funkcja cTrader Web 3.0. Usługa wkrótce zastąpi swojego poprzednika cMirror.

cTrader Copy wykorzystuje najlepsze funkcje swojego poprzednika, poprawiając jednocześnie model kopiowania i wprowadzając szereg nowych funkcji i narzędzi. Rezultatem jest całkowicie nowe rozwiązanie, które ma zapewnić traderom większą przejrzystość i elastyczność.

Kluczowe funkcje

Kapitał dostosowany do modelu

Nowy model kopiowania oparty jest na wskaźniku kapitału, co oznacza, że ​​wolumen, który zostanie skopiowany, jest określony zgodnie kapitałem Dostawcy Strategii oraz kapitałem Inwestora. Obecnie system automatycznie przelicza wielkość pozycji inwestora, aby dostosować go do wskaźnika kapitału własnego, uwzględniając wszelkie alokowane zmiany kwot wynikające z depozytów i wypłat obu stron. W rezultacie wielkości pozycji Dostawcy Strategii i Inwestora są relatywne do zasobów, które posiada każda ze stron lub przydzieliła do strategii.

Osobne konta do każdej strategii kopiowania

Ponadto każda strategia jest automatycznie umieszczana na oddzielnych kontach. Daje to inwestorom jasny obraz skuteczności każdej strategii, co ułatwia analizę i zarządzanie ryzykiem. Co więcej, inwestor może zastosować stop loss na kapitale dla każdej strategii, a nie dla całego konta.

Ta sama logika ma teraz zastosowanie także dla prowizji, które są obliczane niezależnie dla każdego konta służącego do kopiowania, dzięki czemu zachowana jest większa precyzja.

Rozszerzona kontrola funduszy

Niektóre pozostałe zmiany zaimplementowane w cTrader Copy obejmują możliwość zwiększania i zmniejszania funduszy przypisanych do konkretnej strategii. Można tego dokonywać bez zatrzymywania kopiowania strategii, inwestor może zwiększyć kapitał własny, aby potencjalnie uzyskać wyższe zwroty.

Inwestor może również zmniejszyć udział swojego kapitału w strategii lub wycofać zyski przy zachowaniu początkowej przydzielonej kwoty. wszystko to można zrobić w dowolnym momencie. Dzięki temu inwestor ma dodatkową kontrolę w zarządzaniu swoimi funduszami.

Pozostałe funkcje opisane zostały na stronie producenta Spotware.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here