Naga MarketsAuthor: Salim Fadhley
Creative Commons License

Zdaniem Credit Agricole publikowany dzisiaj, kwietniowy ADP Employment Report będzie mówił o wzroście zatrudnienia na amerykańskim rynku o 210 tysięcy. Obecna prognoza analityków banku co do zatrudnienia w sektorze pozarolniczym nadal utrzymuje się na poziomie 215 tysięcy – może zostać jednak zrewidowana jeżeli raport ADP będzie w znacznym stopniu odbiegał od rynkowych oczekiwań.

Kolejne ważne dane, które czekają nas dzisiaj to produkt krajowy brutto USA za pierwszy kwartał bieżącego roku. Credit Agricole prognozuje, że w raportowanych wynikach zauważalny będzie negatywny wpływ srogiej zimy, korekty zapasów oraz pogorszenia wyników eksportu netto. Oczekuje się, że wzrost realnego PKB w Q1 spowolni do 1% w porównaniu do 2,6% osiągniętych w ostatnim kwartale 2013 roku.

Mroźna, śnieżna zima utrudniała skutecznie prowadzenie działalności gospodarczej wielu podmiotom na wschodzie i środkowym-zachodzie kraju. Zdaniem banku w kolejnym kwartale (Q2) gospodarka ma to odbić jednak z nawiązką i dynamika wzrostowa PKB wyniesie wtedy 3,5%.

BitBay

Oczekiwane są również zmiany w strukturze zapasów przedsiębiorstw, odejmujące około 0,9 punktu procentowego od realnego poziomu PKB w pierwszym kwartale 2014 roku. Zawiodły także inwestycje mieszkaniowe, które nie wykazały wyraźnej tendencji wzrostowej – co widać przede wszystkim po ilości rozpoczętych lub trwających prac budowlanych. Z drugiej jednak strony inwestycje niemieszkalne powinny odbić na przestrzeni Q1 między innymi z powodu wzrastających cen wydobycia i dystrybucji ropy naftowej oraz gazu.

Przedstawiciele Credit Agricole przewidują również, że wydatki przedsiębiorców na sprzęt zdecydowanie spowolniły po silnych wzrostach pod koniec 2013 roku. Firmy bardzo ostrożnie podchodzą do poszerzania swojej działalności ze względu na niepewność co do stabilności popytu na ich produkty.

Patrząc w przyszłość analitycy Credit Agricole widzą jednak dużo bardziej sprzyjające warunki polityki fiskalnej, które pomogą w regeneracji PKB. Deflator PKB według założeń ma nieznacznie zwolnić tempo do poziomu 1,4%. Jednak bazowy deflator PCE (publicznych wydatków konsumpcyjnych) utrzymać się na poziomie 1,3% w ujęciu rocznym.
Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here