Naga Markets


słownik makro miniaturkaSłownik makro to Twoje kompendium wiedzy na temat danych makroekonomicznych publikowanych przez największe agencje statystyczne i banki centralne. Znajdziesz w nim dokładne omówienie popularnych wskaźników oraz indeksów. Więcej informacji na temat słownika makro znajdziesz we wprowadzeniu i na forum.


Consumer credit report (raport dotyczący kredytów konsumpcyjnych) 

raport jest miesięczną publikacją Rezerwy Federalnej dotyczącą prognozowanych zmian w wysokości kredytów udzielanych osobom fizycznym przede wszystkim w celu zakupu wszelkiego rodzaju dóbr konsumpcyjnych. Kredyty podparte hipoteką (amerykańskie pożyczki HELOC) nie są uwzględnianie w sondażu. Pod uwagę brane są jednak kredyty odnawialne oraz nieodnawialne. W przypadku tego pierwszego kredyt może być z góry zwiększony przez konsumenta do określonego limitu bez konieczności kontaktowania się z wierzycielem (tak jak w przypadku kart kredytowych). Kredyty nieodnawialne są natomiast stałe (tak jak w przypadku kredytu na samochód).

Całość raportu podzielona jest na poniższe kategorie. Consumer credit report prezentuje więc salda dla:

 • Banków komercyjnych
 • Instytucji finansowych
 • Unii kredytowych
 • Instytucji oszczędnościowych
 • Instytucji pozafinansowych
 • Aktywów sekurytyzowanych

Średnie oprocentowanie prezentowane jest dla wielu typów zadłużenia konsumenckiego – zaczynając od kart kredytowych i kredytów bankowych, poprzez kredyty samochodowe pokazując łączny rating kredytowy amerykańskich obywateli. Raport wskazuje jednocześnie gdzie wystąpiła największa dynamika wzrostu.

Dane są zbierane poprzez sondaże w bankach, instytucjach finansowych i u pośredników kredytowych. Każda z publikacji dotyczy trzech poprzednich miesięcy i uwzględnia rewizje dotyczącego okresu (oczywiście jeżeli takowe wystąpiły).

Consumer Credit Report – podstawowe informacje

 • Data publikacji– koło pięć tygodniu po końcu miesiąca
 • Godzina publikacji– 21:00CET
 • Zawartość– informacje o amerykańskich kredytach konsumpcyjnych
 • Publikacja– FED
 • Najnowsze publikacje– Strona FED

Znaczenie dla rynku Consumer Credit Report

Raport podsumowujący kredyty konsumpcyjne amerykańskich obywateli jest dobrym wskaźnikiem potencjalnych, przyszłych poziomów wydatków uwzględnianych w danych dotyczących sprzedaży detalicznej czy też konsumpcji osobistej. Publikacja informuje również o łącznym zadłużeniu konsumentów (wyrażonym w bilionach i dostosowanym sezonowo), jak i zmianie procentowej tegoż właśnie zadłużenia. Część analityków w przypadku skrajnych odczytów doszukuje się tutaj symptomów regresu gospodarczego – dane pokrywały się bowiem w trakcie ostatniego kryzysu.

Wszystkie z powyższych czynników są niezwykle istotne, gdyż konsumencki odpowiadają za generowanie ponad 60% całego PKB Stanów Zjednoczonych. W momencie gdy konsumenci przestają korzystać ze swoich kart kredytowych to przestają kupować. Gdy przestają kupować, PKB nie wzrasta lub nawet osuwa się.

Należy pamiętać, że w raportach może znajdować się sporo uwarunkowań sezonowych lub niespodziewanej zmienności. W związku z tym raport zawsze obejmuje trzy miesiące wstecz oraz rewizje. Najdokładniejszych informacji dostarczają trendy długoterminowe.

Silne i słabe strony consumer credit report

Zalety

 • Zawiera dokładne informacje odnośnie różnych rodzajów kredytów – rozbijając je według czasu wygasania oraz stóp procentowych
 • Dane są dostarczone zarówno z i bez dostosowania sezonowego
 • Raport zawiera porównanie w stosunku do wcześniejszego miesiąca, roku oraz uwzględnia wyniki z przed pięciu lat

Wady

 • Jako, że informacje pojawiają się po publikacje zaufania konsumentów oraz sprzedaży detalicznej dla danego miesiąca, wskaźnik uważany jest za opóźniony
 • Uwzględniane są jedynie ogólne wartości wszystkich kredytów konsumpcyjnych
 • Raport nie ma większego wpływu na rynek właśnie ze względu na wcześniejszą publikację podobnych wskaźników


tokeneo

Zostaw komentarz logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here