TMS


słownik makro miniaturkaSłownik makro to Twoje kompendium wiedzy na temat danych makroekonomicznych publikowanych przez największe agencje statystyczne i banki centralne. Znajdziesz w nim dokładne omówienie popularnych wskaźników oraz indeksów. Więcej informacji na temat słownika makro znajdziesz we wprowadzeniu i na forum.


Consumer credit report (raport dotyczący kredytów konsumpcyjnych) 

raport jest miesięczną publikacją Rezerwy Federalnej dotyczącą prognozowanych zmian w wysokości kredytów udzielanych osobom fizycznym przede wszystkim w celu zakupu wszelkiego rodzaju dóbr konsumpcyjnych. Kredyty podparte hipoteką (amerykańskie pożyczki HELOC) nie są uwzględnianie w sondażu. Pod uwagę brane są jednak kredyty odnawialne oraz nieodnawialne. W przypadku tego pierwszego kredyt może być z góry zwiększony przez konsumenta do określonego limitu bez konieczności kontaktowania się z wierzycielem (tak jak w przypadku kart kredytowych). Kredyty nieodnawialne są natomiast stałe (tak jak w przypadku kredytu na samochód).

Całość raportu podzielona jest na poniższe kategorie. Consumer credit report prezentuje więc salda dla:

 • Banków komercyjnych
 • Instytucji finansowych
 • Unii kredytowych
 • Instytucji oszczędnościowych
 • Instytucji pozafinansowych
 • Aktywów sekurytyzowanych

Średnie oprocentowanie prezentowane jest dla wielu typów zadłużenia konsumenckiego – zaczynając od kart kredytowych i kredytów bankowych, poprzez kredyty samochodowe pokazując łączny rating kredytowy amerykańskich obywateli. Raport wskazuje jednocześnie gdzie wystąpiła największa dynamika wzrostu.

Dane są zbierane poprzez sondaże w bankach, instytucjach finansowych i u pośredników kredytowych. Każda z publikacji dotyczy trzech poprzednich miesięcy i uwzględnia rewizje dotyczącego okresu (oczywiście jeżeli takowe wystąpiły).

Consumer Credit Report – podstawowe informacje

 • Data publikacji– koło pięć tygodniu po końcu miesiąca
 • Godzina publikacji– 21:00CET
 • Zawartość– informacje o amerykańskich kredytach konsumpcyjnych
 • Publikacja– FED
 • Najnowsze publikacje– Strona FED

Znaczenie dla rynku Consumer Credit Report

Raport podsumowujący kredyty konsumpcyjne amerykańskich obywateli jest dobrym wskaźnikiem potencjalnych, przyszłych poziomów wydatków uwzględnianych w danych dotyczących sprzedaży detalicznej czy też konsumpcji osobistej. Publikacja informuje również o łącznym zadłużeniu konsumentów (wyrażonym w bilionach i dostosowanym sezonowo), jak i zmianie procentowej tegoż właśnie zadłużenia. Część analityków w przypadku skrajnych odczytów doszukuje się tutaj symptomów regresu gospodarczego – dane pokrywały się bowiem w trakcie ostatniego kryzysu.

Wszystkie z powyższych czynników są niezwykle istotne, gdyż konsumencki odpowiadają za generowanie ponad 60% całego PKB Stanów Zjednoczonych. W momencie gdy konsumenci przestają korzystać ze swoich kart kredytowych to przestają kupować. Gdy przestają kupować, PKB nie wzrasta lub nawet osuwa się.

Należy pamiętać, że w raportach może znajdować się sporo uwarunkowań sezonowych lub niespodziewanej zmienności. W związku z tym raport zawsze obejmuje trzy miesiące wstecz oraz rewizje. Najdokładniejszych informacji dostarczają trendy długoterminowe.

Silne i słabe strony consumer credit report

Zalety

 • Zawiera dokładne informacje odnośnie różnych rodzajów kredytów – rozbijając je według czasu wygasania oraz stóp procentowych
 • Dane są dostarczone zarówno z i bez dostosowania sezonowego
 • Raport zawiera porównanie w stosunku do wcześniejszego miesiąca, roku oraz uwzględnia wyniki z przed pięciu lat

Wady

 • Jako, że informacje pojawiają się po publikacje zaufania konsumentów oraz sprzedaży detalicznej dla danego miesiąca, wskaźnik uważany jest za opóźniony
 • Uwzględniane są jedynie ogólne wartości wszystkich kredytów konsumpcyjnych
 • Raport nie ma większego wpływu na rynek właśnie ze względu na wcześniejszą publikację podobnych wskaźników


Noble Markets

Zostaw komentarz logując się za pomocą Facebook

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here