Naga Marketssłownik makro miniaturkaSłownik makro to Twoje kompendium wiedzy na temat danych makroekonomicznych publikowanych przez największe agencje statystyczne i banki centralne. Znajdziesz w nim dokładne omówienie popularnych wskaźników oraz indeksów. Więcej informacji na temat słownika makro znajdziesz we wprowadzeniu i na forum.


Consumer Confidence Index (CCI) – indeks zaufania konsumentów

Jest to comiesięczna publikacja Conference Board – biznesowej grupy non-profit cieszącej się wysokim poważaniem wśród inwestorów oraz Rezerwy Federalnej. CCI sam w sobie to unikatowy wskaźnik powstający na bazie sondaży zebranych w co najmniej 5 tysiącach gospodarstw domowych. Jego głównym celem jest ocena relatywnej kondycji finansowej, siły nabywczej oraz zaufania gospodarczego przeciętnego konsumenta.

Cały indeks zaufania konsumentów składa się z trzech niezależnych elementów – pierwszy mówi jak konsument obecnie ocenia sytuację gospodarczą (indeks sentymentu konsumentów), drugi jak patrzy na ogólną kondycję ekonomii (obecne warunki gospodarce), trzeci natomiast prognozuje to jak będzie wyglądała gospodarka w przeciągu następnych sześciu miesięcy (indeks oczekiwań konsumenta).

Warto zauważyć, że bardzo często CCI porównywany jest do Raportu Uniwersytetu z Michigan, który również poprzez sondaże mierzy poziom zaufania konsumenckiego. Wyciągane na podstawie dwóch raportów średnie mają pomóc w dokładniejszym określeniu przyszłych cykli biznesowych.

Podstawowe informacje o Consumer Confidence Index

  • Data publikacji– w ostatni wtorek miesiąca
  • Godzina publikacji – 16:00 naszego czasu
  • Zawartość – Dotyczy danych z miesiąca poprzedniego
  • Publikacja – Conference Board
  • Najnowsze publikacje Strona Conference Board

Znaczenie dla rynku Consumer Confidence Index

Silny raport zaufania konsumentów – szczególnie w momencie kiedy inne wskaźniki dynamiki gospodarczej pozostają w tyle – może mieć wyraźny wpływ na rynek i zachęcić inwestorów do dalszych inwestycji. Idea wskaźnika jest bardzo prosta. Jeżeli konsument jest zadowolony – lub czuje, że jego standard życia cały czas się zwiększa – częściej dokonuje zakupów angażujących większe środki pieniężne (samochodów, dom, drogi sprzęt użytkowy).

Sondaż jest wysoce subiektywny, jego wyniki również powinny być tak interpretowane. Każdy z ankietowanych konsumentów może opierać swoje osądy co do stanu gospodarki na całkowicie innych aspektach (ceny benzyny, ceny mieszkań, wysokość zarobków). Właśnie z tego powodu i ze względu na relatywnie małą próbę sondażową, większość analityków korzysta ze średnich kroczących wskaźnika CCI (w przedziale od trzech do sześciu miesięcy), aby wygładzić odczyty z nadmiernej zmienności i dokładniej przewidywać silne zmiany sentymentu.

Ogólnie można jednak przyjąć, że wzrost zaufania konsumentów pokrywa się ze wzrostem sprzedaży detalicznej, personalnych wydatków i konsumpcji, a co za tym idzie wpływa na umocnienie amerykańskiej gospodarki i w tym samego dolara.

Historyczne wartości wskaźnika

Historyczne wartości zaufania konsumentów (CCI)
Historyczne wartości zaufania konsumentów (CCI)

Od spadków w 2008 roku w okolice 25 punktów, consumer confidence index cały czas wzrasta, i obecnie jego wartości powracają do tych przed recesyjnych – w okolicach 100 punktów. Warto zauważyć, że CCI bardzo dobrze obrazowało pogarszającą się koniunkturę gospodarczą przed rozpoczęciem kryzysu silnie opadając już w 2007 roku.

W perspektywie historycznej, patrząc na notowania od 1967 roku znajdujemy się na przeciętnych poziomach – do rekordowych okolic 140 punktów indeksowi jeszcze sporo brakuje.

Korelacja z innymi wskaźnikami

CCI w stosunku do S&P500 i indeksu sentymentu konsumentów Uniwersytetu Michigan
CCI w stosunku do S&P500 i indeksu sentymentu konsumentów Uniwersytetu Michigan

Zwykło się przyjmować, że CCI bardzo często oddaje to jak zachowuje się rynek. Widać to między innymi na poniższym wykresie gdzie na niebiesko zaznaczono procentową zmianę notowań S&P500 , na czerwono natomiast zmianę procentową wartości wskaźnika. Indeks szczególnie podążał za notowaniami w trakcie formowania się bańki oraz w latach kryzysu. Warto jednocześnie zauważyć, że w połowie lat 80-tych i na początku 90-tych korelacja nie występowała.

Niebieska linia prezentuje natomiast wspomniany wcześniej indeks sentymentu konsumentów Uniwersytetu Michigan. Widać, że jest on mniej zmienny i bardziej wypłaszczony (niższe szczyty i wyższe dołki). Oba wskaźniki poruszają się jednak w zbliżonych do siebie tendencjach.

Bezrobocie vs wskaźnik zaufania konsumentów
Bezrobocie vs wskaźnik zaufania konsumentów

Na kolejnym wykresie widać natomiast porównanie stopy bezrobocia (prawa skala) z poziomami indeksu CCI (lewa skala). Widzimy, że obie wartości przecinały się w momencie występowania najistotniejszych kryzysów gospodarczych. Zauważyć można tutaj oczywiście gołym okiem odwrotną korelację. Spadek bezrobocia przekłada się z automatu na wzrost consumer confidene index, natomiast jego wzrost na spadki wskaźnika. Im mniej dostępnych miejsc pracy tym przeciętny obywatel USA bardziej obawia się o swoją przyszłość i jest mniej skłonny do wydawania.

CCI w porównaniu do wydatków konsumpcyjnych
CCI w porównaniu do wydatków konsumpcyjnych

Trzeci wykres pokazuje korelację pomiędzy wskaźnikiem CCI (jednocześnie zaufaniem konsumentów według Uniwersytetu Michigan) oraz rzeczywistymi wydatkami konsumpcyjnymi gospodarstw domowych. Korelacja pomiędzy tymi dwoma jest bardzo silna. W momencie gdy wartości wskaźnika CCI notują rekordowe dołki, podobnie zachowują się również wydatki konsumpcyjne.

Silne i słabe strony CCI

Zalety

[list style=”check”]
[li]Jeden z nielicznych wskaźników, który bada opinię przeciętnych gospodarstw domowych[/li]
[li]Historycznie bardzo dobry prognostyk wydatków konsumenckich i co za tym idzie PKB (wydatki konsumenckie stanowią 2/3 całego produktu krajowego brutto USA)[/li]
[/list]

Wady

[list style=”check”]
[li]Subiektywny sondaż bez żadnego zestawu danych[/li]
[li]Relatywnie mała grupa ankietowanych (5 tysięcy gospodarstw domowych)[/li]
[li]Wyniki sondażu mogą czasami podawać mylące prognozy co do kształtowania się PKB lub rezultatów raportu pracy[/li]
[/list]

Wpływ na notowania walut

EUR/USD w odniesieniu do wskaźnika CCI
EUR/USD w odniesieniu do wskaźnika CCI

Wysokie odczyty CCI (rosnące z miesiąca na miesiąc) przekładają się na umocnienie amerykańskiego dolara. Widać to bardzo dobrze od połowy 2014 roku kiedy EUR/USD ciągle traci na wartości indeks CCI publikowane przez Conference Board natomiast zyskuje.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here