Naga MarketscomarchComarch odnotował 42,5 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 18,16 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 66,21 mln zł wobec 27,06 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 354,48 mln zł w III kw. 2019 r. wobec 345,31 mln zł rok wcześniej.

“Rentowność działalności Grupy Comarch w trzecim kwartale 2019 roku uległa zdecydowanej poprawie w stosunku do porównywalnego okresu poprzedniego roku. Na wyniki osiągnięte przez Grupę Comarch w trzecim kwartale 2019 roku miały wpływ m.in.: zdecydowany wzrost przychodów ze sprzedaży zagranicznej, który wyniósł 56 905 tys. zł (tj. 34,1%), który został osiągnięty głównie dzięki zwiększonej sprzedaży rozwiązań IT dla sektora handlowo-usługowego oraz firm przemysłowych w krajach europejskich oraz w Azji, spadek sprzedaży krajowej (o 47 738 tys. zł tj. o 26,7%), który był efektem braku realizacji w III kw. 2019 dostaw wyrobów gotowych Comarch do sektora publicznego, podczas gdy w III kw. 2018 były realizowane dostawy tego typu o znacznej wartości, wzrost kosztów działalności, będący następstwem presji płacowej występującej w sektorze IT – fundusz płac podstawowych w Grupie Comarch w raportowanym okresie wzrósł o 12,9% w porównaniu do trzeciego kwartału 2018 roku, uwzględnienie w trzecim kwartale 2019 zawarcia ugody z ZUS w sprawie kontraktu ZUS KSI, które spowodowało zwiększenie wyniku operacyjnego i wyniku netto Grupy Comarch o 24 203 tys. zł” – czytamy w raporcie.

Grupa Comarch aktywnie poszukuje nowych rynków zbytu (m.in. w Europie Zachodniej oraz w Azji), kontynuuje inwestycje w nowe produkty i usługi informatyczne, jak również stale rozbudowuje i modernizuje posiadaną infrastrukturę. Dzięki bardzo dobrym wynikom finansowym osiągniętym w pierwszym kwartale 2019 roku sytuacja finansowa Grupy Comarch jest bardzo dobra i gwarantuje bezpieczeństwo działalności w przypadku zmiennej sytuacji makroekonomicznej w Polsce i na świecie, podano także.

W I-III kw. 2019 r. spółka miała 69,68 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 22,46 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1 020,97 mln zł w porównaniu z 949,32 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2019 r. wyniósł 61,71 mln zł wobec 71,36 mln zł zysku rok wcześniej.

Źródło: ISBNews


Dołącz do największej grupy dyskusyjnej na Facebooku poświęconej GPW: Zyskowna strona giełdy prowadzonej przez Comparic.pl. Zapraszamy do jej aktywnego tworzenia!

Sytuacja na wykresie:

Notowania spółki wyraźnie zyskują o poranku, co nie dziwi w kontekście bardzo mocnych wyników kwartalnych. Trend jest wzrostowy ale ostatnio kurs podlegał korekcie. Wydaje się, że teraz kupujący dostali argument aby zakończyć korektę. Pierwszym celem są okolice 190 zł.

comarch

Czytaj także: GPW w ciągu 5 lat będzie liderem wzrostów w Europie, twierdzi Trader21Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here