Naga MarketsColumbus Energy- świetne perspektywy przed liderem domowej fotowoltaiki w Polsce.W trakcie wtorkowej sesji akcje Columbus Energy rosną o ponad 1%, a kurs oscyluje w okolicach 22zł przy obrotach na poziomie 0,5 mln zł. Inwestorzy realizują zyski po blisko 50% jedno sesyjnym rajdzie z końcówki kwietnia, związanym z rekordowymi wynikami i kilkaset procentowymi wzrostami za 1 kwartał 2020.

  • Akcje Columbus Energy na historycznym szczycie. Kurs od kilku sesji w trendzie bocznym w okolicach 22-23zł za 1 akcję.
  • Rewelacyjne wyniki finansowe za Q1 2020. Q1 2020 VS Q1 2019: wzrost przychodów o 468%, zysku o 718%.
  • Programy rządowe: „Mój Prąd” oraz „Czyste powietrze” wspierają działalność spółki.
  • Bardzo optymistyczne prognozy dla sektora fotowoltaiki w Polsce na kolejne lata.

Chwilowy, dynamiczny spadek kursu akcji związany z koronawirusową paniką odrobiony

Columbus Energy – spółka notowana na NewConnect, skupiająca swoją działalność w obszarze fotowoltaiki, w codziennej działalności nie odczuła skutków pandemii koronawirusa. Prezes Dawid Zieliński niedawno informował, iż nie ma żadnych problemów z dostawcami z Chin. Chwilowa panika związana z wirusem doprowadziła do znacznego spadku akcji. Przez moment kurs akcji spadł poniżej 10zł, jednak nie trzeba było długo czekać, kurs bardzo szybko zaczął odrabiać straty.

Analizując historyczne notowania spółki, boom na jej akcje zaczął się w wakacje ubiegłego roku. Wtedy za jedną akcję płacono niecałe 2 złote. Szereg dobrych informacji, dotyczących między innymi kolejnych umów inwestycyjnych na rozwój projektów farm fotowoltaicznych, a także na ich kompleksową budowę natychmiast skusił inwestorów. Kurs wystrzelił, by w ciągu zaledwie kilku miesięcy zbliżyć się do magicznej bariery 20zł.

Notowania Columbus Energy z ostatnich 12 miesięcy. Źródło: stooq.com

Zobacz również: Inno-Gene zyskuje ponad 26% po informacji o zgłoszeniu patentowym. Spółka rysuje nowe ATH

Wzrosty na giełdzie poparte wynikami. Świetne dane finansowe za 1 kwartał 2020

Krakowska spółka pochwaliła się 29.04.2020r. wyśmienitymi wynikami finansowymi na Q1 2020.

  • skonsolidowane przychody ze sprzedaży w I kwartale 2020 r. wyniosły 125 mln zł wobec 22 mln zł w I kwartale 2019 r., co oznacza wzrost o 468%;
  • skonsolidowany zysk brutto w I kwartale 2020 r. wyniósł 18 mln zł wobec 2,2 mln zł w I kwartale 2019 r., co oznacza wzrost o 718%.

Jednocześnie Zarząd wspomniał, iż w całym 2019 r. Grupa Kapitałowa tworzona przez Spółkę osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 204 mln zł oraz zysk brutto na poziomie 15 mln zł.

Wyniki te jednoznacznie pokazują, iż działalność spółki dynamicznie się rozwija i zmierza w dobrym kierunku. Na ten moment udział energii pochodzącej z farm fotowoltaicznych notuje skokowe wzrosty, jednak należy pamiętać o stosunkowo niskiej bazie.

Zobacz również: NewConnect coraz popularniejszy. Inno-Gene, BioMaxima, Bloober Team i Creepy Jar gwiazdami NCIndex

Programy rządowe „Mój prąd” oraz „Czyste powietrze”

Istotnym czynnikiem, będącym motorem napędowym dla całej fotowoltaicznej branży, był program rządowy „Mój prąd”. Jego głównym założeniem jest dofinansowanie gospodarstw domowych, obejmujące zakup i montaż paneli fotowoltaicznych. Rząd przeznaczył na ten cel 1 mld zł.

Program ten powstał w odpowiedzi na przepisy i wytyczne Unii Europejskiej z 17 maja 2018r. które mówią: „Do 2019 r. państwa członkowskie muszą opracować krajowe programy ograniczenia zanieczyszczenia powietrza, których celem jest wywiązanie się z podjętych przez nie zobowiązań w zakresie redukcji emisji”.

Głównymi założeniami tego programu są: wsparcie dla innego programu „Czyste powietrze”. Założeniem tego planu z kolei jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzonych do atmosfery przez domy jednorodzinne.

Spełnienie wybranych restrykcji narzuconych Polsce przez Unię Europejską a także obniżenie rachunków za prąd. System dopłat obejmuje przede wszystkim gospodarstwa domowe zlokalizowane na terenach gorzej zurbanizowanych. Rząd oszacował, iż powstanie ok. 200 tysięcy nowych instalacji fotowoltaicznych, co wedle matematycznych szacunków powinno pozwolić na redukcję CO2, który potencjalnie dostałby się do atmosfery korzystając ze standardowych rozwiązań do produkcji energii elektrycznej o około 600-800 tys. ton. Szacuje się, że opisane wyżej instalacje fotowoltaiczne wygenerują łącznie ok. 1 TWH energii.

Prognozy dla sektora

Według projektów Polityki Energetycznej Polski do 2040r. oraz Krajowego planu na rzecz energii i klimatu do 2030r. prognozy dla sektora fotowoltaiki są bardzo obiecujące. Najbardziej optymistyczny scenariusz, przygotowany przez PEP, zakłada, iż w 2040r. łączna moc instalacji PV wyniesie ponad 20 GW, co stanowi około 20-krotność wartości, którą obecnie odnotowujemy. Owe prognozy zostały zobrazowane na poniższym wykresie:

Prognozy dla rynku fotowoltaiki w Polsce do 2040r. Żródło: Instytut Energetyki Odnawialnej

Autor poleca również:Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here