Naga MarketsColumbus Energy nabył 10 spółek z farmami PV o łącznej mocy ok. 166 MWColumbus Energy zawarł umowy nabycia 100% udziałów w 10 spółkach projektowych realizujących przedsięwzięcia farm fotowoltaicznych o łącznej mocy ok. 166 MW, podała spółka.

Projekty znajdują się na różnym etapie zaawansowania, w tym 30 345 MW, które w dniu 11 czerwca 2021 r. zostały złożone do aukcji OZE organizowanej przez Urząd Regulacji Energetyki (URE), podano.

Te artykuły również Cię zainteresują
“Na podstawie Umów i na warunkach w nich określonych sprzedający sprzedali i przenieśli na rzecz Columbus 100% udziałów w spółkach projektowych. Własność udziałów została przeniesiona przez sprzedających na Columbus w dniu zawarcia umów. Columbus zobowiązany jest wnieść zapłatę za nabycie udziałów spółek projektowych na rzecz sprzedających, w terminie 14 dni od daty podpisania umów. Cena nabycia równa jest wartości nominalnej udziałów w każdej spółce projektowej. Pozostała część rozliczenia ze sprzedającymi zostanie uregulowana po pozytywnym wyniku przeprowadzonego przez Columbus due diligence” – czytamy w komunikacie.

Columbus może odstąpić w terminie 2 lat od daty zawarcia od Umów w przypadku stwierdzenia wad prawnych projektów (które nie zostały usunięte przez sprzedających po wcześniejszych wezwaniu do ich usunięcia), zastrzeżono.

Columbus Energy podaje, że jest liderem rynku mikroinstalacji fotowoltaicznych w Polsce. Spółka jest notowana na rynku New Connect.

Zobacz inne, najczęściej szukane dzisiaj frazy: notowanie jsw | akcje azoty | wykres bitcoina | euro online | cena akcji biomed | wirtualna polska kurs | bitcoin system |Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here