Naga MarketsColumbus Energy zawarł warunkową umowę nabycia 1 700 udziałów w kapitale zakładowym Vortex Energy – Obrót sp. z o.o., o wartości nominalnej 500 zł każdy udział oraz o łącznej wartości nominalnej 850 000 zł, reprezentujących 100% kapitału zakładowego Vortex, uprawniających do 100% głosów na zgromadzeniu wspólników tej spółki, podał Columbus.

Finax

Cena sprzedaży udziałów została ustalona na 1 698 249 zł

“Zawarcie umowy ma skutek umowy warunkowej i zgodnie z jej postanowieniami udziały oraz prawa z nich wynikające przejdą ze sprzedającego na Columbus (skutek rozporządzający) w dacie spełnienia warunku zawieszającego (dalej: dzień przejścia udziałów), tj. wydania bezwarunkowej zgody prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na dokonanie koncentracji” – czytamy w komunikacie

Te artykuły również Cię zainteresują
Vortex prowadzi działalność w zakresie wspierania rozwoju odnawialnych źródeł energii w Polsce poprzez tworzenie przede wszystkim bezpiecznych i elastycznych rozwiązań handlowych maksymalizujących zyski wytwórców ze sprzedaży ich zielonej energii. Posiada zarówno certyfikowaną wiedzę z zakresu branży OZE jak i funkcjonalną wynikającą ze zdobytego doświadczenia.

Columbus Energy podaje, że jest liderem rynku mikroinstalacji fotowoltaicznych w Polsce. Spółka jest notowana na rynku NewConnect.

Zobacz również:

Zobacz inne, najczęściej szukane dzisiaj frazy: indeks sp500 | kursy kryptowalut wykres | bitcoin info | s&p notowania |Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here