Naga MarketsColumbus Energy zawarł umowy nabycia 100% udziałów w spółkach Greenprojekt 6 sp. z o.o., Greenprojekt 18 sp. z o.o., Ecowolt 6 sp. z o.o., Ecowolt 7 sp. z o.o., Sun Energy Invest sp. z o.o. realizujących przedsięwzięcia farm fotowoltaicznych (PV) o łącznej mowy ok. 20 MW, których szacunkowa wartość po wybudowaniu wyniesie ok. 70 mln zł, podała spółka.

Columbus Energy Columbus Energy zawarł umowy nabycia 100% udziałów w spółkach realizujących przedsięwzięcia farm fotowoltaicznych (PV) o łącznej mowy ok. 20 MW

“Transakcje zostały zrealizowane na następujących warunkach:

– umowa nabycia 100 udziałów, stanowiących 100% udziałów w spółce Greenprojekt 6 sp. z o.o. z siedzibą w Jaworznie, która realizuje przedsięwzięcia elektrowni fotowoltaicznych (słonecznych) o mocy do 1 MW (2 projekty), o mocy do 1,5 MW (1 projekt) oraz do 2 MW (1 projekt) i posiada kluczowe prawa i decyzje administracyjne niezbędne do realizacji tych projektów, za łączną kwotę 1 179 079,14 zł;

– umowa nabycia 100 udziałów, stanowiących 100% udziałów w spółce Greenprojekt 18 sp. z o.o. z siedzibą w Jaworznie, która realizuje przedsięwzięcia elektrowni fotowoltaicznych (słonecznych) o mocach: do 1 MW (2 projekty) i o mocach do 0,250 MW i do 0,500 MW oraz posiada kluczowe prawa i decyzje administracyjne niezbędne do realizacji tych projektów, za łączną kwotę 584 219,71 zł;

– umowa nabycia 100 udziałów, stanowiących 100% udziałów w spółce Ecowolt 6 sp. z o.o. z siedzibą w Jaworznie, która realizuje przedsięwzięcia elektrowni fotowoltaicznych (słonecznych) o mocach: do 1 MW (5 projektów) oraz posiada kluczowe prawa i decyzje administracyjne niezbędne do realizacji tych projektów, za łączną kwotę 1 605 655,01 zł;

Te artykuły również Cię zainteresują

– umowa nabycia 100 udziałów, stanowiących 100% udziałów (dalej: Udziały) w spółce Ecowolt 7 sp. z o.o. z siedzibą w Jaworznie, która realizuje przedsięwzięcia elektrowni fotowoltaicznych (słonecznych) o mocach: do 2 MW (2 projekty) oraz posiada kluczowe prawa i decyzje administracyjne niezbędne do realizacji tych projektów, za łączną kwotę 1 275 464,28 zł;

– umowa nabycia 51 udziałów, stanowiących 100% udziałów w spółce Sun Energy Invest sp. z o.o. z siedzibą w Jaworznie, która realizuje przedsięwzięcia elektrowni fotowoltaicznych (słonecznych) o mocach: do 1 MW (2 projekty) i do 4 MW (1 projekt) oraz posiada kluczowe prawa i decyzje administracyjne niezbędne do realizacji tych projektów, za łączną kwotę 1 225 455,75 zł” – czytamy w komunikacie.

Jednocześnie Columbus Energy zawarł aneks do umowy warunkowej sprzedaży udziałów w kapitale zakładowym Ecowolt 5 sp. z o.o. z siedzibą w Jaworznie, zawartej 14 maja 2020 r., na podstawie której zmianie uległa kwota płatności za 100% udziałów tej spółki na 1 545 241,02 zł z 4 802 596 zł w terminie do 14 dni roboczych od dnia, w którym Ecowolt 5 uzyska prawomocne warunki przyłączenia dla realizowanego projektu. W przypadku, jeżeli sprzedający doprowadzą do uzyskania dodatkowych warunków przyłączenia lub podpisanej rynkowej umowy PPA dla projektu realizowanego przez Ecowolt 5 w zakresie między mocą przyłączenia 3,5 MW a określoną w pierwotnym brzmieniu umowy tj. 12 MW to Columbus Energy zapłaci sprzedającym należność stanowiącą iloraz z iloczynu mocy przyłączeniowej pomiędzy wartością 3,5 MW a 12 MW oraz kwoty 4.117.544,72 zł oraz liczby 12, podano także.

Columbus Energy podaje, że jest liderem rynku mikroinstalacji fotowoltaicznych w Polsce. Spółka jest notowana na rynku NewConnect.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here