Naga Markets

Columbus Energy ma umowę joint venture z DC24 ASI w zakresie realizacji projektów OZEWarszawa, 30.05.2022 (ISBnews) – Columbus Energy zawarł z DC24 ASI (podmiot powiązany z akcjonariuszem posiadającym powyżej 5% głosów na walnym zgromadzeniu Columbus) umowę, w której strony zobowiązały się do współpracy na zasadzie joint venture w związku z realizowanymi przez Columbus projektami farm fotowoltaicznych, podała spółka.

“Uzgodniono następujące obszary współpracy:  • Obszar angażowania się przez DC24 w nowe inwestycje realizowane przez Columbus lub podmioty powiązane z Columbus, polegające na nabywaniu spółek celowych posiadających projekty lub istniejące famy fotowoltaiczne (lub nabywaniu samych projektów) poprzez możliwość: (i) objęcia docelowego udziału (stanowiącego 50% udziału w kapitale zakładowym oraz 50% – 1 głosów na zgromadzeniu wspólników) w takiej spółce celowej; (ii) albo udzieleniu finansowania dłużnego z opcją konwersji na udziały.
  • Obszar zaangażowania się w wybrane przez DC24, przysługujące Columbus pośrednio lub bezpośrednio spółki celowe, która posiadają projekty lub istniejące famy fotowoltaiczne (lub same projekty), poprzez możliwość: (i) objęcia docelowego udziału w takiej spółce celowej; (ii) albo udzieleniu finansowania dłużnego z opcją konwersji na udziały.
  • Obszar finansowania nabycia, przygotowania, budowy, montażu, uruchomienia lub eksploatacji posiadanych już przez Columbus lub nabywanych nowych spółek celowych posiadających projekty lub już wybudowane farmy fotowoltaiczne.
  • Obszar angażowania się jako kontrahent Columbus w transakcje sprzedaży posiadanych przez Columbus i podmioty powiązane Columbus spółek celowych posiadających projekty lub wybudowane farmy fotowoltaiczne. W ramach powyższych obszarów współpracy uzgodniono zasady pierwszeństwa przysługującego DC24″ – czytamy w komunikacie.

Oświadczenie dotyczące zaangażowania DC24 w spółki obecnie posiadane przez Columbus winno zostać złożone przez DC24 do 30 czerwca 2022 r. (z możliwością jego obustronnego wydłużenia). Ewentualne finansowanie przez DC24 będzie odbywało się w drodze podwyższenia kapitału zakładowego oraz objęcia nowych udziałów przez DC24 do wysokości docelowego udziału lub w drodze finansowania dłużnego (z zabezpieczeniem do wysokości 150% kwoty takiego finansowania), z możliwością jego konwersji na docelowy udział, wskazano również.

Niniejsza umowa jest konsekwencją udzielonego Columbus przez DC24 finansowania dłużnego na rozwój projektów farm fotowoltaicznych.

Columbus Energy podaje, że jest liderem rynku mikroinstalacji fotowoltaicznych w Polsce. Spółka jest notowana na rynku New Connect.

(ISBnews)

Zobacz inne, najczęściej szukane dzisiaj frazy: kurs euro wykres | akcje kernel | dow jones notowania | allegro akcje kupno | livechat kurs | najniższy kurs hrywny | akcje budimex |

NEDŚledź nas w Google News. Szukaj to co ważne i bądź na bieżąco z rynkiem! Obserwuj nas >>ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here