Naga MarketsColumbus Elite z większościowym pakietem w Votum Energy!Tuż przed zakończeniem piątkowej sesji, Columbus Energy poinformował w komunikacie ESPI o zawarciu umowy pomiędzy stronami: Columbus Elite oraz Votum Energy, na mocy której ta pierwsza zamierza kupić docelowo pakiet akcji reprezentujących docelowo 55 procent udziału w kapitale tej drugiej. Zgodnie z umową, produkty Columbus mają trafic do oferty Votum Energy i będą dystrybuowane za pomocą jej sieci sprzedaży. Warto nadmienić tutaj, że głównym produktem będą oczywiście rozwiązania związane z szeroko pojętą fotowoltaiką, do tego dojdzie między innymi sieć stacji ładowania samochodów elektrycznych, a także technologie takie jak perowskity.

Columbus Elite kupuje 55 proc. udziałów w Votum Energy

W piątek, kwadrans po godzinie 16, podczas II edycji międzynarodowego szczytu klimatycznego Carbon Footprint Summit 2021, przedstawiciele spółek: Columbus Energy, Columbus Elite, Votum oraz Votum Energy poinformowali o nabyciu większościowego pakietu udziałowego (55 proc.) przez Columbus Elite (spółki zależnej Columbus Energy) w Votum Energy (spółki zależnej Votum).Na mocy umowy inwestycyjnej, Votum Energy zostanie dystrybutorem oferty produktowej Columbusa. Całość działań i współpraca będzie odbywać się według wspólnie określonych warunków.

“Usługi te obejmują pośredniczenie w zawieraniu transakcji sprzedaży produktów z oferty Columbus, a ich realizacja będzie odbywać się w oparciu o przekazane przez Columbus procedury, dokumenty i informacje” – napisano w komunikacie Columbusa.

Zakup udziałów, na żywo skomentował także jeden z uczestników konferencji, Prezes Zarządu Columbus Energy Dawid Zieliński:

„W Columbus Energy, nadrzędnym celem który przed sobą wyznaczyliśmy jest ciągły rozwój. Chcemy rozwijać swoją sieć sprzedażową, między innymi poprzez nabywanie udziałów w innych spółkach świadczących komplementarną działalność, lub poprzez akwizycję innych podmiotów. Votum Energy to spółka zdrowa, liczymy, że współpraca pomiędzy nią a Columbus Elite już w najbliższym czasie przełoży się na rozwój naszej działalności operacyjnej” – powiedział.

Zgodnie z zapisem w umowie, w zamian za świadczone usługi Votum Energy przysługuje wynagrodzenie prowizyjne zależne, którego wysokość będzie zależna od wartości zrealizowanych transakcji handlowych. W trakcie trwania umowy strony ustaliły, że Votum Energy nie będzie prowadziło działalności konkurencyjnej.

Grupa kapitałowa Votum dynamicznie się rozwija!

GK Votum, to ponad 20 spółek, a ich ugruntowana pozycja na rynku oraz wieloletnie doświadczenie zapewniają bezpieczeństwo i najwyższą jakość obsługi we wszystkich segmentach prowadzonej działalności – informuje spółka na swojej stronie internetowej. GK Votum w 2020 roku obchodziła dwa ważne jubileusze: 15 lat prowadzenia działalności oraz 10 lat od debiutu na Giełdzie Papierów Wartościowych.

Zestawiając dane z ostatnich lat, widzimy systematyczny wzrost przychodów ze sprzedaży, który przekłada się na fakt, iż od 2007 roku spółka rok do roku zarabia, poziom zysku netto nie jest jednak w pełni skorelowany ze skalą wzrostu przychodów – co ilustruje poniższe zestawienie.

Dane finansowe Votum z ostatnich lat.
Dane finansowe Votum z ostatnich lat. Źródło: businessradar.pl

Votum Energy SA, z którą rozpoczyna współpracę Columbus Elite, działa w sektorze energii odnawialnej. Działalność spółki świetnie wpisuje się w portfolio Columbusa, co było zapewne jednym z kryteriów wyboru nowego partnera.

Rynek odnawialnych źródeł energii to przede wszystkim elektrownie wiatrowe i fotowoltaika

Zgodnie z danymi z URE (Urzędu Regulacji Energetyki) z końcówki września, fotowoltaika zbliża się do 40 procent mocy zainstalowanej OZE. Na koniec lipca 2021 r. moc zainstalowana odnawialnych źródeł energii wyniosła 14,5 GW. W porównaniu do lipca 2020 r. nastąpił wzrost o 33,2%. Największym źródłem energii elektrycznej z OZE jest wiatr, następnie słońce.

Rodzaj źródła Moc zainstalowana w MW
Elektrownie wodne 975,7
Elektrownie wiatrowe 6758,3
Elektrownie biogazowe 254,4
Elektrownie na biomasę 907,5
Fotowoltaika 5626,4
Razem 14522,4

Czy taka skala wzrostu będzie powtarzalna? Ciężko jednoznacznie stwierdzić, należy jednak pamiętać, że 2022 rok ma przynieść sporo zmian w Prawie Energetycznym i w ustawie i OZE.

2 czerwca 2021 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne i ustawy o odnawialnych źródłach energii (nr UC74 w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów). Planowana nowelizacja wywołała kontrowersje – przede wszystkim ze względu na zmianę modelu rozliczeń prosumentów, którzy rozpoczną wytwarzanie energii po 1 stycznia 2022 r.

Czy inwestycja w instalację fotowoltaiczną przestanie się opłacać od 2022 roku?

Obecnie, właściciele fotowoltaiki – czyli prosumenci – wyprodukowaną przez panele energię zużywają na własne potrzeby a nadmiar oddają do sieci. Każda oddana kWh jest zliczana i prosument w ciągu roku może nieodpłatnie odebrać ją według następującego porządku:

·         70% jeśli instalacja ma moc od 10 kWp do 50 kWp

·         80% jeśli instalacja ma moc mniejszą niż 10 kWp

Takie działania sprawiają, że w ten sposób zakład energetyczny staje się wirtualnym magazynem energii. Co ciekawie, obecny system opustów zastosowany w Polsce jest najkorzystniejszym rozwiązaniem w całej Europie. Nic dziwnego, że moc wytwarzana przez mniejsze instalacje fotowoltaiczne w Polsce, w ostatnich latach skokowo wzrastała.

Sytuacja może jednak już za kilka miesięcy ulec zmianie: proponowana przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska zmiana zakłada wprowadzenie handlu energią. Instalacje które zostaną przyłączone od 1 stycznia 2022 nadal będą mogły oddawać energię do sieci ale będzie ona sprzedawana po średniej cenie hurtowej z poprzedniego kwartału.

Opisane zmiany znacznie ograniczą opłacalność długoterminowego „magazynowania” energii, a co za tym idzie, mogą zachęcić prosumentów do magazynowania i natychmiastowego wykorzystywania energii z fotowoltaiki.

Sytuację związaną z zawirowaniami na rynku OZE, skomentował Prezes Zarządu Columbus Energy Dawid Zieliński:

„Na ten moment ciężko powiedzieć coś więcej w temacie nowych regulacji, ponieważ jeszcze nie mamy pewności, że wejdą one w życie. Obecnie obserwujemy pewnego rodzaju niepewność w gronie nowych inwestorów, którzy często wstrzymują się z inwestycją w instalację OZE do momentu, aż cała sprawa się wyjaśni. Sytuacja u nas w spółce jest zdecydowanie stabilna, problemy zaczynają odczuwać natomiast mniejsze podmioty, których w ostatnim czasie powstało bardzo wiele. Nawet kolejna edycja programu rządowego Mój Prąd, może nie być wystarczającym impulsem i wiele mniejszych podmiotów upadnie. Rynek OZE się mocno konsoliduje” – powiedział.

Spółka Columbus Elite powstała w 2019 roku i nadal rozwija się dynamicznie, dostarczając Polakom zieloną energię. Spółka wyposaża Klientów w kompleksowe rozwiązania energooszczędne, takie jak: panele fotowoltaiczne, pompy ciepła oraz magazyny energii. Będąc częścią Grupy Kapitałowej Columbus daje dostęp do ekoenergetycznej przyszłości.

Autor również poleca: 

Zobacz inne, najczęściej szukane dzisiaj frazy: notowania funta | nasdaq akcje | kurs cdprojekt | analiza btc | biomed lublin gpw |Chcesz wrócić na stronę główną? Kliknij >>


Jesteśmy w Google News. Szukaj to co ważne i bądź na bieżąco z rynkiem! Obserwuj nas >>


ConotoxiaObejrzyj również w Comparic24.tv:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here