Naga Markets

Co stanie się z papierami skarbowym USA w przypadku niewypłacalności? Rozwiewamy wątpliwościJeśli Kongresowi USA i Białemu Domowi nie uda się podnieść narzuconego przez siebie limitu zadłużenia federalnego w wysokości 31,4 bln dol., Departament Skarbu może zacząć nie spłacać swoich zobowiązań już 1 czerwca. Dla posiadaczy bonów skarbowych, weksli i obligacji rodzi to niepewność co do tego, czy wpłynie to na posiadane przez nich papiery wartościowe. Co się stanie w przypadku gdy dług nie zostanie spłacony lub pominięta zostanie płatność odsetek?

  • Administracja prezydenta Joe Bidena i Republikanie w Kongresie nadal znajdują się w impasie w sprawie podniesienia limitu zadłużenia w wysokości 31,4 biliona dol.
  • Agencja Fitch umieściła rating USA – kraju na poziomie “AAA” (najwyższym w swojej kategorii) na negatywnej liście obserwacyjnej
  • Mimo pewnych „postępów” w sprawie limitu zadłużenia USA nadal istnieje ryzyko, iż spory polityczne nie pozwolą na osiągnięcie upragnionego konsensusu
  • Brak płatności federalnych w ciągu kilku dni mógłby poważnie obciążyć wszystkich Amerykanów, w tym miejsca pracy w całym kraju

Czy wszystkie obligacje nie zostaną spłacone?

Nie, obligacje skarbowe nie mają żadnych postanowień dotyczących niewypłacalności, więc pominięcie płatności w jednej emisji niekoniecznie wpłynie na inne.Jak dotąd ruchy na rynku bonów skarbowych odzwierciedlają lokalne obawy dotyczące niektórych emisji, których termin zapadalności przypada na początek czerwca, kiedy to Departament Skarbu USA jest postrzegany jako najbardziej narażony na wyczerpanie środków. Rentowności tych bonów są notowane na wyższych poziomach niż porównywalny dług, którego termin zapadalności przypada w dalszej części roku.

Czy niespłacone emisje przestaną być przedmiotem obrotu?

Analitycy twierdzą, że bardzo ważne jest, aby papiery skarbowe mogły być nadal przekazywane w systemie rozliczeniowym Rezerwy Federalnej – Fedwire Securities Service. Departament Skarbu może zapewnić, że papiery wartościowe pozostaną w Fedwire, powiadamiając dzień wcześniej, że płatność zostanie opóźniona. Powinien to robić codziennie, dopóki nie będzie mógł dokonać płatności.

Czy posiadacze długu otrzymają rekompensatę za opóźnienie płatności?

Eksperci zakładają, że posiadacze długu otrzymają wynagrodzenie za opóźnienie, ale nie jest jasne, jak dokładnie będzie to działać. JPMorgan szacuje, że najprawdopodobniej przyjęłoby to formę zmiennej stopy procentowej od nieodebranych płatności kuponowych lub wekslowych.

Co stanie się z papierami skarbowym US po niewypłacalności? Rozwiewamy wątpliwości

Historia podpowiada, że taki scenariusz jest prawdopodobny, wymagałoby to jednak wyraźnego ustawodawstwa Kongresu. W 1979 r. Skarb Państwa spóźnił się z wykupem niektórych bonów skarbowych z powodu trudności technicznych. Inwestorzy, którzy nie otrzymali czeków z odsetkami lub kwotą główną, otrzymali zwrot kosztów opóźnienia.

Czy Skarb Państwa może rolować zapadający dług?

Skarb Państwa może rolować zapadające kuponowe papiery wartościowe w dniu zapadalności bez wpływu na niespłacone zadłużenie lub pozostałe saldo gotówkowe, o ile dokona płatności kuponowej tego samego dnia, zdaniem ekspertów z JPMorgan.

AVA Trade

Bony skarbowe są bardziej skomplikowane, ponieważ są sprzedawane z dyskontem, a następnie spłacane po wartości nominalnej. Niektórzy analitycy zauważają jednak, że biorąc pod uwagę, że Skarb Państwa ma do czynienia z wieloma rachunkami oprócz spłaty zadłużenia, byłoby bardziej prawdopodobne, że anuluje aukcje i opóźni spłatę zadłużenia, gdy osiągnie limit.

Czy obniżenie ratingów doprowadzi do wymuszonej sprzedaży?

Wielu posiadaczy obligacji, w tym inwestorzy funduszy rynku pieniężnego, kupuje tylko dług o bardzo wysokim ratingu, a obniżenie ratingów może wpłynąć na popyt. Istnieją jednak zastrzeżenia, które mogą ograniczyć wymuszoną sprzedaż na dużą skalę.

Zasady i przepisy dotyczące funduszy pieniężnych nie wymagają natychmiastowej likwidacji w przypadku niewykonania zobowiązania, zauważa JPMorgan, dodając, że zarządy funduszy prawdopodobnie mają swobodę decydowania o tym, czy zatrzymać, czy sprzedać. Niewielu z nich zdecydowałoby się na sprzedaż niewypłacalnych papierów wartościowych na zagrożonych poziomach.

Co stanie się z papierami skarbowym US po niewypłacalności? Rozwiewamy wątpliwości

Fundusze rynku pieniężnego inwestują również w umowy odkupu, które są zabezpieczone obligacjami skarbowymi. Długi o krótkim terminie zapadalności nie są jednak zazwyczaj wykorzystywane jako zabezpieczenie. Dług o dłuższym terminie zapadalności z płatnościami kuponowymi należnymi w okresie ryzyka może wymagać wymiany lub wyższych redukcji wartości, które są potrąceniami stosowanymi do wartości aktywów.

Czy niewykonanie zobowiązania wpłynie na zabezpieczenie skarbowe w izbach rozliczeniowych?

Papiery skarbowe są wykorzystywane do zabezpieczania bilionów instrumentów pochodnych w izbach rozliczeniowych. Podobnie jak w przypadku transakcji repo, zadłużenie wymagalne w najbliższym czasie nie jest zwykle akceptowane jako zabezpieczenie tych transakcji, ale wszelkie papiery skarbowe z kuponami zagrożonymi niespłaceniem mogą podlegać wyższym redukcjom wartości lub muszą zostać zastąpione.

Wymagania dotyczące depozytu zabezpieczającego mogą również wzrosnąć w wyniku zwiększonej zmienności rynku wynikającej z niewykonania zobowiązania.

Autor poleca również:Śledź nas w Google News. Szukaj to co ważne i bądź na bieżąco z rynkiem! Obserwuj nas >>
  • Powiązane zagadnienia:
Poprzedni artykułBoty bazujące na AI dokonują transakcji w USDC, zauważa CEO Circle
Następny artykułDominacja dolara nie jest zagrożona. Agencja ratingowa Moody’s uspokaja rynki
Student drugiego roku studiów magisterskich na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Jego zainteresowania koncentrują się wokół szeroko pojętych finansów i ekonomii. Swoją wiedzę stara się przekazywać innym, jest autorem licznych artykułów, poruszających tematykę giełdową oraz inwestycyjną.