Naga MarketsPiastująca swoje stanowisko od kilkunastu dni przewodnicząca Rady Gubernatorów Systemu Rezerwy Federalnej Stanów Zjednoczonych, Janet Yellen, złoży dzisiaj na ręce Kongresu pierwszy za swojej kadencji raport dotyczący polityki pieniężnej kraju. Cały świat finansowy zastanawia się co powie Janet Yellen i jaki wpływ będzie miało to na wahania kursów walutowych. Szukając odpowiedzi na to nurtujące pytanie przyjrzeliśmy się prognozą największych światowych banków i instytucji finansowych. Jeżeli chcesz dowiedzieć się co do powiedzenia na temat dzisiejszego półrocznego raportu FEDu miało BofA Merill Lynch, Barclays Capital, Citibank, UBS i inni ważni gracze, to zapraszam do dalszej lektury.

BofA Merill Lynch

Bank oczekuje, że duża część sprawozdania Janet Yellen pokryje się z ostatnim oświadczeniem Federalnego Komitetu Otwartego Rynku (FOMC). W szczególności spodziewać powinniśmy się umiarkowanie optymistycznych prognoz dla USA. Nowy prezes FEDu wskaże najprawdopodobniej, że przewidywania gospodarcze członków komitetu sprawdzają się i wszystko znajduje się na dobrej drodze do dalszej realizacji taperingu. W tym samym czasie stwierdzi, że FED nie ma zamiaru podwyższać stóp procentowych – z całą pewnością nie przed pełnym powrotem gospodarki na właściwie tory. BofA zakłada, że Yellen będzie trzymała się Forward Guidance i nie dostarczy wielu nowych szczegółów, skupiając się na tych informacjach, które są już publicznie znane.

Te artykuły również Cię zainteresują
Z całą pewnością będzie mierzyła się z wieloma pytaniami dotyczącymi bezpośrednich perspektyw gospodarczych oraz nastawienia przyszłej polityki FEDu. Od strony regulacyjnej możemy spodziewać się wieści o postępach w nadzorze makroostrożnościowym i jednocześne informacji o tym, że wszystkie zadania w tym zakresie nie zostały jeszcze wykonane. Od strony zmienności na globalnych rynkach finansowych usłyszymy natomiast, że FED cały czas kontroluje i monitoruje sytuację ale nie widzi żadnych poważniejszych, negatywnych skutków, które mogłyby z tego powodu dotknąć w najbliższym czasie USA – FED zdecyduje się na podjęcie jakichkolwiek kroków regulacyjnych dopiero w momencie kiedy ryzyko takie okaże się odpowiednio wysokie.

Na sam koniec Yellen zakomunikuje z pewnością, że obecna polityka FEDu pozwoliła na znaczną poprawę sytuacji gospodarczej, jednak prace cały czas trwają.

Barclays

W swoim pierwszym półrocznym raporcie dotyczącym polityki pieniężnej, Barclays spodziewa się, że pisemne oświadczenie przewodniczącej FEDu będzie w dużym stopniu pokrywało się z tym co mogliśmy znaleźć w grudniowym oraz styczniowym raporcie FOMC – najogólniej mówiąc po raz kolejny usłyszymy o budowaniu podwalin pod ograniczanie skupu aktywów. W jej wypowiedzi spodziewać możemy się stwierdzenia, że wzrost gospodarczy na przestrzeni ostatnich kwartałów znacznie przyspieszył  a zmniejszający się hamulec fiskalny daje pewność, że takie tempo uda się utrzymać również w przyszłości. Co do rynku pracy, najprawdopodobniej Janet Yellen zwróci uwagę na stabilną poprawę w drugiej połowie zeszłego roku, wspierając swój argument dynamiczniejszym wzrostem płac i spadkiem stopy bezrobocia. Biorąc pod uwagę wspomniane przed chwilą trendy, Yellen może stwierdzić, że komisja zdecydowała się zmniejszać swoje zakupy inwestycyjne oraz, że z powodu braku presji inflacyjnej widzi możliwości dalszej, stopniowej redukcji.

Z drugiej jednak strony Barclays spodziewa się stwierdzenia, że tapering nie znajduje się na optymalnym kursie i komisja będzie musiała go dostosować – zwłaszcza jeżeli dynamiczne wzrosty oraz lepsze wyniki payrollów nie utrzymają się w najbliższych miesiącach. W zakresie polityki stóp procentowych usłyszymy najprawdopodobniej te same wskazówki, które znalazły się w grudniowym oświadczeniu – komisja chce utrzymać stopę funduszy w obecnym zakresie dopóki stopa bezrobocia nie spadnie do 6,5%, a presja inflacyjna będzie utrzymywała się na niskim poziomie.

Citibank

Jeżeli inwestorzy będą zaskoczeni po dzisiejszym wystąpieniu prezes FEDu, Janet Yellen, to będzie to spowodowane przede wszystkim gołębim wydźwiękiem jej wypowiedzi. W ostatnich miesiącach oczekiwania inwestorów odnośnie polityki FEDu stały się bowiem znacznie bardziej jastrzębie. Paradoksalnie gołębie nastawienie najprawdopodobniej pchnęłoby 10-letnie rentowności w górę i moglibyśmy się spodziewać pewnego dodatkowego wsparcia dla USD wobec G10. USDJPY posiada największy potencjał wzrostowy gdyż dolar amerykański zyska zarówno dzięki wzmożonej rentowności oraz silniejszemu apetytowi na ryzyko. Dzisiejsze oświadczenie Janet Yellen jest niezwykle ważne gdyż pozwoli określić jaką strategię chce obrać nowy prezes FEDu oraz pozwoli inwestorom stwierdzić, czy dotychczasowa postawa Systemu Rezerwy Federalnej ulegnie zmianie.

USB

Inwestorzy oraz uczestnicy rynku spodziewają się, że Yellen przyjmie stricte gołębią strategię działania. Nawet pomimo styczniowych danych o zatrudnieniu, które po raz kolejny okazały się rozczarowującej, nowy szef banku centralnego nie zamierza najprawdopodobniej sygnalizować, że FED planuje spowolnić tempo zmniejszania swoich miesięcznych zakupów (QE). USB spodziewa się stałego spowolnienia ekspansji bilansu FED co ma zdaniem banku stale wspierać USD.

Według banku zaplanowane na 18-19 marca spotkanie FOMC nadal jest jednym z kluczowych czynników, który pozwoli określić nowe prognozy wzrostu PKB, bezrobocia oraz inflacji. Pomimo naprawdę zbieżnych danych ekonomicznych, które pojawiały się zimą, wzrost gospodarczy i bezrobocie przewyższają prognozy FEDu ostatni raz aktualizowane w grudniu. Między innymi z tego powodu UBS spodziewa się utrzymania obecnych poziomów wsparcia do euro na 1.36, jena na 102 i kabla na 1.63 – aby osiągnąć ostatecznie 1,25, 110 i odpowiednio 1,55 w stosunku do reszty głównych walut do końca 2014 roku.

Credit Suisse

Janet Yellen pojawi się przed Kongresem już w tym tygodniu w celu przedłożenia półrocznego raportu dotyczące polityki pieniężnej FEDu. Będzie to jej pierwsze tak ważne wystąpienie w roli nowego prezesa FED od momentu przejęcia stanowiska 1 lutego 2014 roku. Chociaż oczekujemy, że Yellen zwróci uwagę na turbulencje w EM i zależność taperingu od napływających danych, to Credit Suisse nie spodziewa się silniejszych odchyleń od obecnie prowadzonej polityki. Zamiast tego nowa Pani prezes skupi się najprawdopodobniej na chęci utrzymania stóp procentowych na niskim poziomie w dłuższym okresie czasu i przesuwania nacisku Forward Guidance z dala od bezrobocia w stronę inflacji.

Credit Agricole                                                                                                     

Według CA, Janet Yellen niezaprzeczalnie stwierdzi, że program luzowania ilościowego okazał się niezwykle korzystny i że ogólna poprawa warunków na rynku pracy daje wyraźne znaki, iż obecnie można się z niego wycofywać. Pomimo tego, że do tej pory nie obrano jasno wytyczonego kursu, po ostatnim oświadczeniu FOMC możemy spodziewać się dalszych redukcji w zakupach aktywów. Rynki są szczególnie zainteresowane jak bardzo nowa Pani prezes będzie chciała odbiec od zakładanej do tej pory redukcji w wysokości 10 miliardów dolarów podczas kolejnych spotkań komitetu, wygaszając program do jesieni. Yellen stwierdzi prawdopodobnie, że polityka monetarna będzie musiała utrzymać akomodacyjny charakter jeszcze na długo po zakończeniu QE.

Zostanie z pewnością zapytana czy FED przyczynia się do tworzenia baniek spekulacyjnych na rynkach inwestycyjnych, ze względu na prowadzoną przez siebie politykę. W odpowiedzi usłyszymy natomiast, że jest to jeden z koniecznych kosztów, który trzeba ponieść ze względu na prowadzenie programu QE i że FED ściśle monitoruje ryzyko tworzenia się baniek spekulacyjnych w obrębie poszczególnych rynków i że do tej pory niezauważono żadnych poważniejszych odchyleń.

Danske

Prezes FED, Janet Yellen, stanie dzisiaj przed Komitetem ds. Usług Finansowych przedstawiając swój pierwszy półroczny raport na temat polityki pieniężnej od momentu przejęcia stanowiska z rąk Bena Bernanke. Uwaga wszystkich skupi się niezaprzeczalnie na jej osobistych uwagach odnośnie perspektywy taperingu QE oraz na opisie perspektyw gospodarczych i rynku pracy – głównie ze względu na niekorzystne dane dotyczące zatrudnienia. Dankse wierzy, że Pani Yellen utrzyma nieoficjalny plan FED by zawężać QE o 10 miliardów dolarów co spotkanie przy jednoczesnym zapewnieniu ciągłego monitorowania sytuacji i elastycznego podejścia.

Commerzbank

Uwaga wszystkich po raz kolejny skupia się dzisiaj na banku centralnym USA. Janet Yellen po raz pierwszy będzie składała raport  o polityce monetarnej przed Kongresem, przedstawiając ocenę sytuacji gospodarczej kraju. Po pierwszym tygodniu działalności bardzo mało prawdopodobne jest, że będzie ona w stanie przedstawić nowe i istotne spostrzeżenia – w efekcie wpływ jej wypowiedzi na zmianę kursu USD będzie silnie ograniczony.

Z drugiej jednak strony bardzo ciekawie zapowiada się jej komentarz na temat najnowszych danych napływających z rynku pracy. Z jednej strony zmiana w poziomie zatrudnienia była niezwykle niska, z drugiej natomiast strony poziom bezrobocia spadł w mniejszym lub większym stopniu do zakładanego wcześniej przez FOMC poziomu 6,5%. W miejscu tym pojawia się pytanie, czy FED będzie w stanie znaleźć dodatkowe kryteria dla utrzymywania stóp procentowych na niskich poziomach. Bardzo prawdopodobne, że uwaga zwróci się teraz w stronę niskiej inflacji. W każdym przypadku należy spodziewać się gołębiego wydźwięku oświadczenia Yellen, co zapewni dalsze wsparcie dla EUR/USD – para może nabrać impetu i po wypowiedziach prezes FEDu wzbić się na poziom 1,3700.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here