Naga Markets

znak zapytania eur

Obserwując kursy poszczególnych walut, można dostrzec, jak ich wartość nieustannie się zmienia. Wahania te wywołane są przez wiele czynników, pochodzących zarówno ze sfery ekonomicznej, politycznej, a nawet tych z pogranicza psychologii. Warto poznać, które z nich w największym stopniu oddziałują na siły popytu i podaży, kształtując cenę określonej waluty.Czym jest kurs walutowy?

Kurs, czyli cenę danego pieniądza, definiuje się jako liczbę jednostek określonej waluty, którą należy zapłacić, by stać się właścicielem jednostki monetarnej innego kraju. W gospodarce rynkowej cena danego pieniądza zależy od wielkości popytu na taką walutę oraz od tego, jaka jej ilość jest w obiegu.

Wpływ poszczególnych czynników na kurs walutowy

Czynniki ekonomiczne, polityczne oraz psychologiczne stanowią najważniejszą grupę bodźców, które oddziałują na zmiany cen walut. Każdy z nich może w istotny sposób wpłynąć na wysokość kursu.

Wśród czynników ekonomicznych największe znaczenie ma wielkość PKB, wskaźnik inflacji, oraz wysokość stóp procentowych. Wymienić można jeszcze politykę fiskalną rządu, która decyduje m.in. o wysokości podatków.

Wśród czynników politycznych znajdą się wszystkie ważniejsze wydarzenia danego kraju, które w jakikolwiek sposób oddziałują na gospodarkę. Stabilna sytuacja polityczna oraz silny rząd sprawiają, że wpływ czynników politycznych na kurs waluty takiego kraju jest znikomy. Zupełnie inaczej przedstawia się sytuacja, gdy ma nastąpić zmiana władzy lub na scenie politycznej panuje duża niepewność. W takich warunkach inwestorzy czekają z decyzją, w co zainwestować własny kapitał, spada popyt na daną walutę, w wyniku czego jej kurs ulega osłabieniu.

Równie duże znaczenie na kształtowanie się kursów walutowych mają czynniki psychologiczne. Niezwykle trudno określić ich dokładny kształt i poziom wpływu, gdyż niemożliwe jest dokładne oszacowanie reakcji inwestorów na poszczególne wydarzenia. Zazwyczaj w podobnych sytuacjach ludzie zachowują się podobnie, dowodów dostarcza m.in. analiza techniczna, dzięki której można zobaczyć taki sam kształt wykresów obrazujących zmieniające się kursy walut Forex w określonej sytuacji rynkowej. Może to dostarczyć graczom informacji, jak inwestować pieniądze.

Ustalić kierunek zmian

Wychwycenie trendu, czyli kierunku, w którym podąża kurs wybranej waluty, jest bardzo cenną wskazówką dla inwestora giełdy walutowej, umożliwiając zajęcie mu właściwej pozycji. Jest to jedna z najcenniejszych umiejętności w handlu walutami, którą warto zdobyć. Jednym ze sposobów są wszelkie szkolenia biznesowe, które kształcą, jak inwestować na Forex. Są one dużą pomocą dla uczestnika rynku walutowego. Inwestowanie w waluty z pewnością będzie jeszcze bardziej skuteczne, jeśli gracz będzie regularnie korzystał z takich projektów, jak Trading-Academy. Dzięki takim ułatwieniom można liczyć np. na darmowe szkolenia, które poprawią skuteczność i wskażą kierunek, w co warto inwestować.

Umiejętność wyodrębnienia najważniejszych czynników oraz określenie ich znaczenia, które w bieżącej sytuacji rynkowej w największym stopniu oddziałuje na cenę walut, jest bardzo pożądaną cechą tradera rynku Forex. Nigdy nie można w pełni precyzyjnie określić, jak w wyniku różnego rodzaju czynników zachowa się kurs walutowy, jednak zawsze można zwiększyć prawdopodobieństwo postawienia trafnej prognozy.Chcesz wrócić na stronę główną? Kliknij >>

Jesteśmy w Google News. Szukaj to co ważne i bądź na bieżąco z rynkiem! Obserwuj nas >>

Conotoxia


ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here