Naga MarketsCMC Markets wyjaśnia jak uzyskać status klienta doświadczonego

Od interwencji produktowej europejskiego regulatora rynków finansowych ESMA mija właśnie rok. Wielu ucieszył więc fakt “powrotu” Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) do “starych” regulacji dotyczących maksymalnego poziomu dźwigni finansowej oferowanej polskim inwestorom. Nowe przepisy wiążą się jednak z pewnymi wymogami, które musi spełnić trader, aby wykorzystać pełną dźwignię. Na wszelkie pytania dotyczące sposobu przywrócenia lewara na głównych parach walutowych do poziomu 100:1 w programie Comparic24.tv odpowiada Maciej Leściorz z CMC Markets.


CMC Markets i status klienta doświadczonego. Jak uzyskać?

“Faktem jest, że zaangażowanie w kontrakty CFD wymaga odpowiedniej wiedzy, umiejętności i doświadczenia. W CMC Markets mamy tego pełną świadomość i dlatego oferujemy środowisku inwestorów różne możliwości poszerzenia swojej wiedzy. W naszych szkoleniach stacjonarnych wzięło udział łącznie już kilka tysięcy osób, a oprócz nich prowadzimy też webinaria i wydajemy publikacje edukacyjne, takie jak książka pt. „Artyści rynków” – komentował Łukasz Wardyn, dyrektor CMC Markets na Europę Wschodnią na początku sierpnia.

Te artykuły również Cię zainteresują
Z kolei Maciej Leściorz również reprezentujący brokera CMC Markets, opowiadał na antenie Comparic24.tv jak krok po kroku uzyskać status klienta doświadczonego oraz jakie warunki należy spełnić:

W celu uzyskania statusu Doświadczonego Klienta Detalicznego, należy spełniać dwa kryteria:

Klient detaliczny zawarł w ciagu 24 miesięcy:

 • transakcje otwarcia w zakresie CFD o wartości nominalnej stanowiącej co najmniej równowartość w złotych 50.000 euro każda, z częstotliwością co najmniej 10 transakcji otwarcia na kwartał w ciągu czterech kwartałów; lub
 • transakcje otwarcia w zakresie CFD o wartości nominalnej stanowiącej co najmniej równowartość w złotych 10.000 euro każda, z częstotliwością co najmniej 50 transakcji otwarcia na kwartał w ciągu czterech kwartałów; lub
 • transakcje otwarcia w zakresie CFD o wartości nominalnej łącznie stanowiącej co najmniej równowartość w złotych 2.000.000 euro, przy czym klient zawarł co najmniej 40 transakcji otwarcia na kwartał w ciągu czterech kwartałów;

Klient detaliczny posiada odpowiednią wiedzę dotyczącą instrumentów pochodnych, w tym CFD, popartą:

 • uzyskaniem odpowiednich certyfikatów zawodowych, w szczególności: Doradcy Inwestycyjnego, Maklera Papierów Wartościowych, Chartered Financial Analyst, Financial Risk Manager, Professional Risk Manager, ACI Dealing Certificate, ACI Diploma, lub odpowiednim wykształceniem kierunkowym; lub
 • odbyciem minimum 50 godzin szkoleń dotyczących instrumentów pochodnych, w tym CFD, potwierdzonych uzyskaniem stosownych certyfikatów lub potwierdzeń wydanych na podstawie weryfikacji wiedzy przez właściwe podmioty przeprowadzające szkolenia, w okresie ostatnich 12 miesięcy; lub
 • potwierdzeniem, że klient ten wykonuje lub wykonywał czynności albo pracuje lub pracował na podstawie umowy o pracę lub innego stosunku umownego stanowiącego podstawę sprawowania funkcji, przez co najmniej rok na stanowisku, które wymaga wiedzy zawodowej dotyczącej zawierania transakcji w zakresie CFD lub innych instrumentów pochodnych.

CMC Markets oferuje 50 godzin szkoleń przy współpracy z Investio

Broker CMC Markets wraz z portalem Investio przygotował 50-godzin szkoleń online poświęconych zagadnieniom świata finansowego, które zostały podzielone na 7 podstawowych kategorii:

 • Funkcjonowanie rynku Forex oraz CFD
 • Analiza makroekonomiczna
 • Omówienie i charakterystyka najważniejszych walut
 • Charakterystyka pozostałych instrumentów głównych
 • Narzędzia analizy technicznej
 • Zarządzanie w inwestycjach
 • Psychologia w inwestycjach

W momencie zakończenia szkolenia (zapoznania się z materiałami), użytkownik przechodzi do testu, w którym losowo wybierane jest 10 pytań, z których musi odpowiedzieć na 6, aby uzyskać wynik pozytywny. Dzięki temu trader uzyskuje certyfikat, który upoważnia go do wnioskowania o zmianę statusu klienta na „doświadczonego”, co może nastąpić jeszcze tego samego dnia. Jak zauważa Leściorz, w przypadku niepoprawnego rozwiązani testu inwestor ma szansę podejść do niego ponownie.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

1 KOMENTARZ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here