Naga MarketsW wyniku ugody zawartej pomiędzy bankiem, a amerykańską Komisją Papierów Wartościowych i Giełd, Citi zobligowane jest do wypłacenia zadośćuczynienia w wysokości 18,3 mln USD. SEC informuje, że Citi zawyżało pobrane opłaty i prowizje na prowadzone usługi w ciągu ostatnich piętnastu lat. Liczba poszkodowanych klientów może sięgać nawet 60 000 osób.


Citigroup nie zdołało potwierdzić zgodności opłat i prowizji naliczonych w systemie komputerowym banku z tymi, które zostały umieszczone na umowach, potwierdzeniach i innych dokumentach należących do klientów banku – informuje SEC. Amerykański bank pobierał nienależne mu odsetki między innymi od zawieszonych przez klientów rachunków, żądając następnie ich spłaty. Cały proceder mógł trwać… nawet piętnaście lat. Wstępne szacunki SEC mówią o 60 000 poszkodowanych.

Te artykuły również Cię zainteresują
Klienci banku mają prawo oczekiwać, że wysokość kosztów związanych z obsługą ich rachunków i świadczonymi usługami doradczymi nie przekroczy tych, które zostały zawarte w podpisanej przez obie strony umowie. Citigroup nie zdołało zapewnić właściwego rozliczenia należności klientów wobec banku – komentuje całą sprawę dyrektor biura regionalnego SEC w Nowym Jorku, Andrew Calamari.

Sprawdź najnowsze pozycje w portfelu Citi dzięki Pozycjom dużych graczy >>>

W wyniku przeprowadzonego śledztwa oficerów SEC dowiedziono, że Citigroup nie może znaleźć 83 tys. umów z klientami. Bez tych dokumentów bank nie może być pewny, czy wysokość naliczanych przez niego opłat jest zgodna z tą na którą zgodziły się obie strony (bank oraz klient) podczas jej zawierania. Szacuje się, że Citigroup mógł niesłusznie pobrać opłaty w wysokości nawet 3,2 milionów USD. Ta kwota, powiększona o 14,3 mln USD kary zostanie zwrócona klientom banku wraz z odsetkami rzędu 800 tys. USD.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here